Zastupitelstvo Nového Boru - 26. února 2014

Verze pro tisk |

Videozáznam je k dispozici zde, opět jen na omezenou dobu jednoho týdne:
http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/zastupitelstvo/zaznam-z-jednani/
Od 33. minuty až do konce zastupitelstvo projednávalo parkoviště na náměstí před muzeem a protestní petici. Pokračování příště...
Program zasedání a podklady jsou tady:
http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/zastupitelstvo/podkladove-materialy/

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 26. února 2014

Spíš než Zastupitelstvo tak kašpařina Danyse a jeho druhů ,včetně řídícího orgánu.15 let se ví o projektu,dotyční odpůrci schválili projekt /Chittussi/, všichni před měsícem na projekt odsouhlasili peníze a během měsíce najednou změnili názor na to,co 15 let podporovali.Zdůvodnění je taky absurdní-prý jen blbec nemění názory.Možná tedy hlavním důvodem je to,že nechtějí být za blbce.
Kuric se oháněl tím "lidem" jak za komunismu a Uksa byl nachytán na další manipulaci,když netušil,že starosta ten den mluvil s architektem Šípkem.Oba pak prokázali vztah k V.Havlovi podporou recese k jeho osobnosti-diskuzní místo na kruhovém objezdu.
Nejlépe tu protestní akci Danyse vystihl zastupitel Šeps...připomínalo mi to tu starou pohlednici náměstí NB,uprostřed s volem.
Minulé volby se vytáhlo téma Symbolického hrobu,nyní to bude kus zeleně na náměstí.Lidé v NB nejsou ale blbci,jak dokázali v posledních komunálních volbách.A názory měnit určitě nepotřebují.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 26.2. 14 nereaguji na růženína

Zúčastnil jsem se jednání Výboru pro rozvoj města asi před 14 dny. Názorově mi byl nejbližší názor pana RNDr. Tomáše Tichého i názor pana Josefa Chitussiho, který apeloval na to, že projekt je starý již 15 let a že by se měly některé věci přehodnotit. Každá likvidace zeleně vyvolá nevoli.
Zlehčování a zesměšňování kohokoliv na jednání ZM nepatří. Před zahájením ZM jsem se krátce také zúčastnil demonstrace, kterou organizoval pan Danys. Když jsem přímo namístě viděl barevně označené plochy „centrálního“ parku, které mají padnout ve prospěch 5 ti ( slovy pěti) nových parkovacích míst pro osobní automobily, nabyl jsem přesvědčení, že něco není v pořádku.
Na rozdíl od diskutujících občanů se mně původní návrh náměstí podle pana architekta Šípka líbilo a líbí. Z původního návrhu však zbylo jenom torzo. Ve čtvrtek jsem navštívil pana Ing. Jeništu. Při diskuzi jsem zjistil, že není jasné jak bude vypadat hlavní plocha náměstí. Co tam bude? Nebude tam žádný vodní přepad či vodopád, možná tam budou další parkovací místa pře školou a před „ centrálním „ parkem. Bude sice zachována zeleň podle projektu arch. Šípka, ale možná se tam objeví i tržnice.
V 2. etapě se opět budou budovat parkovací plochy na úkor zeleně před řadou historických domů v dolní části náměstí. Opět padne nějaká zeleň a zřejmě i všechny nástěnky.
Teprve ve 3. etapě se budou realizovat plochy zeleně na hlavní ploše náměstí. (Celková koncepce této plochy však chybí).
Zatím tedy celková koncepce náměstí není hotová a už vůbec není vyjasněné parkování ve středu města. V lecčems se můžeme poučit od České Lípy. Na jejich náměstí parkují pouze 3 ( slovy tři) služební vozy. ( V Boru 6). Zaměstnanci Mě Ú neparkují na náměstí. V NB je zde blokováno trvale cca 20 míst + další u budovy B !
Podle mého názoru současný počet parkovacích míst okolo hlavní budovy a „ centrálního“ parku stačí . Pro pořádek uvádím parkovací místa okolo hlavní budovy radnice.
Úřad -cukrárna 6, okolo parku galerie Wünsch – muzeum 13, úřad -Liberecká ulice 6+2, celkem 27. Na závěr bych chtěl říci, že se domnívám, že již toto ZM se dohodne a rozhodne jak dál. Podle posledních informací máme zde další problém. Nemáme údajně platné stavební povolení, což mne vůbec netěší!

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 26. února 2014

Přidám pár postřehů. Technici asi umístili jinak kameru, protože teď už zabírá celý jednací sál.
Ale přenos zvuku byl tentokrát mizerný, dobře slyšet byl jen starosta a slečna Šepsová , ta spíše pro
svou vynikající dikci kárající učitelky. Kdo nepozná zastupitele Mareše nebo Rýdla podle hlasu, tak
neví, kdo právě mluví, neboť kamera je snímá zezadu. Zastupiteli Doškářovi není moc rozumět a když
si s Džavíkem neumístí mikrofon blíž , mají online diváci smůlu. Pan Doškář zcela jednoznačně hájil zájmy občanů, kteří nesouhlasí se záborem parku na parkoviště i za cenu toho, že veřejně přiznává , že změnil názor , pod tlakem veřejného mínění. A pan Džavík , jako obvykle u každého jen trochu sporného bodu navrhoval, aby se to odložilo na příště. Aspoň se nic nezkazí - pro tentokrát . Doškář a Chittussi si za svou změnu názoru vykoledovali kritiku od zastupitele Šepse, sl. Šepsové a hlavně starosty. Připomínalo se jim, že když schválili nedávno rozpočet ve kterém byla i investiční akce 2.etapy rekonstrukce náměstí , tak to
teď přece nemůžou chtít měnit . Taky pak zaznělo: Názor nemění jen blbec !
Objektivně viděno z toho všeho dost vykukuje především to, že to objevil a rozvířil Danys a tak nemůže
koaliční vedení města v žádném případě přijmout změnu, třebaže lidé to tak chtějí.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 26.2. 14 nereaguji na růženína

A proč jste nešel nad autorem úprav ing.Riedlem?Vždyť k tomu vyzýval nejen zastupitele ,ale i veřejnost?Ten je snad nejpovolanější.Na zastupitelstvu jasně řekl,že je vydáno platné stavební povolení a nyní se dopracovávají podklady pro výběrová řízení.Tak nevím,kde je pravda.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 26. února 2014

Obvyklá ničím nepodložená demagogie stylu Beran a spol.Jestlipak tato uvědomělá parta bude stejně vehementně protestovat proti událostem na Ukrajině,obdobné ČSR v r.1938?Pochybuji.
Jak napsal Šebelka v idnes... za vším hledej pomník postřílených Němců

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 26. února 2014

Kouzlo nechtěného neboli další kašpařina se podařilo opět komiku Danysovi. Doručil na podatelnu městského úřadu plakátek s textem petice a starosta to vzal už jako skutečnou petici a zařadil do programu jednání zastupitelstva. Danysovi pak po všech diskuzích vytkl, že to není od něj podepsané a nejsou přiložené petiční archy. Danys mu odpověděl, že petice končí až posledního února a toto doručil na úřad, aby se mohl starosta taky podepsat a jestli to chce učinit , má tam volné řádky.
Ještě poznámka na závěr : Zastupitelé , kteří nadále souhlasí s redukcí zeleně parku na úkor parkování aut,
riskují, že je lidé budou brát jako barbary.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 26. února 2014

Podíval jsem se Berane,ale není ani potřeba.Jestli za starostování Mareše byla dána žádost o dotaci,je jasné,že stavební povolení je vydáno.Bez stavebního povolení by totiž žádosat byla okamžitě vyřazena.Neníli pravda?
To vám fabulátorům nedošlo?

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 26. února 2014

Pane Zahradníku,starosta je povinnen předložit petici na nejbližším jednání Zastupitelstvu obce.Byla projednána a osobně bych se k ní tedy nevracel.
Jinak nevím,proč stále mluvíte o redukci zeleně na úkor parkování aut.Vždyť je to celé trochu jinak.Nemohl by jste vyhovět ing.Riedlovi?Nejprve za ním dojít,seznámit se se skutečným stavem věci a pak mluvit o barbarství?

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 26. února 2014

Jste to nepochopil růženíne. To nebyla žádost o projednání petice , co tam Danys dal, se všemi patřičnými náležitostmi - byl to jen text petice, kam se připojují podpisy. Danys dal starostovi možnost, aby se na petici podepsal, než bude ukončena a oficiálně předána. Ukončenou petici spolu s petičními archy starosta teprve dostane.
Není třeba chodit za Ing. Rýdlem, technický výkres přečíst umím.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 26. února 2014

Tak výborně.Aspoň se shodnem,že zeleně na náměstí přibyde a naopak parkovacích míst výrazně ubyde.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 26. února 2014

Ten Holý Beran to je tedy charakter.Něco takového se hned tak nevidí
:o)))

Nahoru