Únorové zastupitelstvo kraje

Verze pro tisk |

V úterý 26. února proběhlo do 14.00 do zhruba 18.30 hodin druhé letošní zasedání zastupitelstva Libereckého kraje.

Z deseti zastupitelů, zvolených na kandidátní listině KSČM se ho zúčastnilo devět. Omluvil se Bc. Stanislav Mackovík, ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a lídr naší kandidátky. Ten po poledni, ještě před zastupitelstvem, předal do rukou hejtmana kraje M. Půty svou rezignaci na mandát zastupitele, odůvodněnou právě kolizí krajského mandátu se zastávanou funkcí ředitele příspěvkové organizace kraje. Nezbývá než věřit, že krajská koalice, zejména náměstkyně pro rezort zdravotnictví slečna Kocumová v sobě potlačí touhu se „krátkou cestou“ vypořádat s konkurenčním krajským politikem, ale zejména odborníkem na práci záchranky, které je zcela oddán, a ve které se vypracoval od píky až k současné pozici.

Zákon stanoví, že mandát zastupitele vzniká zvolením (ukončením voleb). U náhradníků na kandidátních listinách pak mandát vzniká okamžikem zániku mandátu dosavadního zastupitele. Po půlnoci na středu 27. února 2013 tak vznikl mandát prvnímu náhradníkovi na kandidátce KSČM JUDr. Josefu Vondruškovi z Liberce a ten je zastupitelem kraje.

Vedle s. Mackovíka rezignovali také někteří zastupitelé ČSSD. Zde je situace poněkud nepřehlednější, ale vzhledem k tomu, že nejméně dva (možná ale tři) rezignovali již v pondělí 25. února, tak mohli přímo na jednání zastupitelstva složit slib noví zastupitelé, Ing. Miroslav Králík – starosta Ralska a Jaroslav Podzimek – bývalý krajský radní.

Na zastupitelstvu se projednávaly tři, nechci přímo říci stěžejní, ale evidentně nejdiskutovanější body: Směrnice o odměňování zastupitelů, statut Dotačního fondu kraje a projekt zateplení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

U prvního z těchto bodů se projevily dvě okolnosti: strany současné koalice dohnal jejich předvolební populismus - to se týká zejména Změny pro Liberecký kraj. Ale zároveň této situace využil se „šarmem“ jemu vlastním, krajský zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj (místní pobočka TOP09), starosta Chrastavy a kandidát na senátora ve volebním obvodu č. 36 - Česká Lípa, pan Canov ke svému výraznému předvolebnímu mediálnímu přestavení. I když návrh pana Korytáře převyšoval původní návrh a stanovisko zastupitelů KSČM, nakonec pro něj hlasovala i většina členů našeho klubu včetně mne.

Projednávání statutu Dotačního fondu bylo ovlivněno zejména tím, že jde o zcela zásadní změnu dosavadního systému, ale i tím, že byť ne dostatečně včas, ale přeci jen byl návrh dán k diskusi širší veřejnosti a sešlo se k němu několik desítek připomínek a protinávrhů. Nejpodstatnější změny spočívají ve zrušení všech všech dosavadních dílčích fondů, s výjimkou zákonem stanovených, a pokusu zavést do hodnocení objektivizaci – bodové hodnocení. To ale je některými zastupiteli vnímáno jako příliš „mechanické“. Nakonec byl návrh schválen, a zůstává úkolem, nejen pro zastupitele KSČM, pečlivě, racionálně a kriticky z hlediska potřeb běžné praxe zhodnotit rozpracování zásad Dotačního fondu do konkrétních programů a podprogramů, které budou teprve vyhlášeny. Celkový objem financí fondu pro letošní rok činí nemalých 50,75 milionu Kč.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Byť materiál předložený sl. statutární náměstkyní Zuzanou Kocumovou řešil pouze nepřevzetí závazku za úvěr ve výši 110 milionů Kč, který vytendrovala NsP Česká Lípa, diskuse byla mnohem bohatější a velmi bouřlivá. Právě pro tu složitou debatu se omezím jen na stručné shrnutí mého vystoupení a určité úvahy – závěry.

V diskusi jsem se nejprve důrazně ohradil proti vyjádření náměstka hejtmana pana Marka Pietera z jednání Finančního výboru kraje, kde mi položil dotaz – vyčetl mi, že jsem si dovolil jednat s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku Zateplení objektů NsP Česká Lípa, firmou CL-Evans, s.r.o. Prý: „kdo mě pověřil“? Stručně řečeno: jsem občany zvolený zastupitel, nikoliv jeho zaměstnanec – podřízený, to se trochu spletl. A k mojí komunikaci s jednatelem CL-Evansu. Po čtyřech dnech usilování o schůzku s ním, jsem se na setkání nakonec dozvěděl, že jsem úplně první z kraje, kdo s firmou komunikuje. Ani slečna náměstkyně pro rezort zdravotnictví, ani pan hejtman, ani pan ekonomický náměstek, ani vedoucí odboru, prostě nikdo si nenašel čas a vůli jednat se smluvním partnerem zakázky za 123,6 milionu korun! Samozřejmě jsem pana inženýra Láfa upozornil, že jsem jen malinkatý, řadový opoziční zastupitel …

K tolik některými medializované slevě, nabídnuté dodavatelem – už po jednom přečtení by mohlo být každému zřejmé, že tato sleva je: 1. z části časově omezená s ohledem na ceny, které zhotoviteli, firmě CL-Evans aktuálně nabídli jeho dodavatelé materiálů, konkrétně oken (jde o stovky atypických, velkoformátových oken). Ti potřebují vykrýt zimní „mrtvou“ sezónu a tady nejde o malou zakázku, proto je možná sleva – ale zima brzy skončí; 2. zčásti zcela závisí na rozhodnutí zadavatele - Českolipské nemocnice (dnes bohužel spíše politické reprezentace kraje) o tom, jestli bude některé návrhy na záměnu konkrétních materiálů akceptovat, při dodržení jejich technických parametrů, zejména koeficientu prostupu tepla. A konečně za 3.: závisí na době zahájení a trvání stavby. Dodavatel nabídl opatření, kterými by celkové trvání stavby zkrátil z původně plánovaných 18 na 13 měsíců a z toho plynou možné úspory režijních nákladů.

Zastupitelstvo neschválilo návrh usnesení mého kolegy zastupitele Ing. Miloše Tity, kterým klub KSČM požadoval, při neschválení zajištění úvěru na 110 mil. Kč krajem, jasně deklarovat závazek uvolnit v letošním roce na projekt Zateplení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípě, a.s. částku 50 milionů korun z krajského rozpočtu. Nakonec schválené usnesení pouze uložilo ekonomickému náměstkovi hejtmana předložit návrh na na možné vyčlení této částky z rozpočtu kraje.

Závěr? Upřímně se přiznám, že stále nevím, jestli se může Českolipská nemocnice stát jen obětí politických hrátek krajské koalice, nebo zda dokonce může jít o snahu změnit dodavatele, který má po vysoutěžené veřejné zakázce uzavřenu platnou smlouvu za jiného, „vhodnějšího“.

Nejpozději během března a dubna bude zřejmé, jaké bude rozhodnutí krajské rady, která je valnou hromadou nemocnice, případně jaké bude rozhodnutí Dozorčí rady NsP, a.s., kde jsou vedle dvou členek, zvolených za zaměstnance nemocnice, také Mgr. Hana Moudrá (ODS, starostka České Lípy), Jiří Löffelmann (SLK, starosta Skalice, krajský zastupitel), PhDr. Jaromír Baxa (ZpLK, zastupitel kraje) a Lenka Kadlecová (ČSSD, zastupitelka kraje).

Chci věřit, že zvítězí racionalita a především zájem 110 000 občanů – potencionálních pacientů Českolipské nemocnice.

František Chot,
zastupitel kraje (KSČM)

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Únorové zastupitelstvo kraje

Pane Chote,
děkuji za vaši zprávu z jednání krajského zastupitelstva. Už jsem četl, jak to viděli redaktoři regionálních novin i jak vidí redaktoři hlavní aktéry roztržky a jak to vidí jeden z hlavních aktérů p.Canov a hejtman Půta. Skládám si z toho mozaiku.
Pak ještě poznámku k Českolipské nemocnici, dnes jsem ji po dost dlouhé době viděl z blízka.
Včera bylo pozdě ! Na opravy ! Politováníhodné je, že se nikdo z těch, kteří rozhodují , nepřišel
domluvit s firmou, která nejenže vysoutěžila zakázku , ale i za současných podmínek, dokáže snížit cenu. Proč se má celé řízení opakovat a tím prodlužovat termín zahájení oprav, to opravdu nechápu.
Je docela dobře možné, že to vyhraje stejná fima, protože má v současné době nejlepší nabídku.
No a dovolím si připomenout nedávnou aféru s policejními služebnami v Liberci. Aby to nedopadlo podobně :-)

Nahoru

Re: Únorové zastupitelstvo kraje

Vážený pane kolego zastupiteli Chote,
já jsem nebyl, nejsem a nebudu v roce 2014 kandidátem na senátora ve volebním obvodu č. 36 - Česká Lípa. Tak to prosím nepište.

Jinak blahopřeji KSČM k tomu, že využila rozhodnutí Jana Korytáře zvrátit jednomyslné rozhodnutí rady Libereckého kraje v pravý opak, a stala se v tomto bodě rozhodující politickou silou, bez níž by Jan Korytář nemohl uspět.

Nahoru

Re: Únorové zastupitelstvo kraje

Dobrý den. Ještě pro doplnění přidávám pane kolego zastupiteli Chote odkaz na mé vyjádření k dané věci, které jsem na ZLK přečetl, aby měl čtenář, kterého to zajímá, o mém vyjádření plnou informaci:
http://canovm.sweb.cz/kraj_od.htm

Zároveň si sem dovoluji dát odkaz přímo na ono usnesení rady Libereckého kraje
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/public/usneseni_files/RK_1_08_01_2013/BOD_013/2013_01_0013.pdf

Toto usnesení uložilo jednomyslně 9:0 předložit zastupitelstvu návrh směrnice 1/2013 v nějakém znění (snížení odměn cca o 10%). Na zastupitelstvo však byl místo toho předložen návrh této směrnice ve znění úplně jiném (navýšení odměn o cca 57%) a ten byl i Vaším hlasem schválen.

Nahoru

Re: Únorové zastupitelstvo kraje

Přeji Vám hezké sobotní poledne pane kolego Canove (a samozřejmě všem, kteří čtou i-noviny)

Já jsem si Vaše dřívější veřejné vyhlášení kandidatury do Senátu, a jak vidím mylně, vyložil tak, že chcete kandidovat ve volebním obvodu č. 36 - Česká Lípa, kam spadá i Chrastava. Pokud hodláte kandidovat až v roce 2016, tak zřejmě půjde o obvod č. 34 - Liberec.

To ale není podstatné, důležité je, že se Vám musím omluvit, a to skutečně upřímně. Tato má nepozornost a chyba mě pak vedla k mylným závěrům. Ještě jednou se omlouvám.

František Chot

Nahoru

Re: Únorové zastupitelstvo kraje

Dovolím si malý rozbor: KSČM využila rozhodnutí Jana Korytáře zvrátit rozhodnutí rady a stala se v tomto bodě rozhodující silou bez níž by Jan Korytář nemohl uspět. Já to vidím jinak - není na místě vyčítat hlasování komunistům, přestože toho asi takticky využili, ale svému koaličnímu partneru,
který návrh vnesl.Nejprve jste to p.Canove viděl taky tak a teď se to svede na komunisty.
Mě by zajímalo, jak hlasovali všichni starostové pro LK., je někde to hlasování zveřejněno ?

Nahoru

Re: Únorové zastupitelstvo kraje

Ale to jste pane Zahradníku chybně analyzoval mé vyjádření - já jsem u komunistů nenapsal zneužili, ale využili, tzn. já jim nevyčítám, že využili možnosti, jak se stát nepostradatelnými.

Rekapitulace:
1. Rada Libereckého kraje schvaluje podání návrhu směrnice na zastupitelstvo, kde se snižují odměny zastupitelům ve výborech a komisích poměrem 9:0 (pro všech 5 za SLK a všichni 4 za ZpLK) o cca 10% a usnesením uloží svému náměstkovi Pieterovi, aby tento návrh přednesl na zastupitelstvu .
2.Rada LK souběžně vydává usnesení poměrem 9:0, že nesouhlasí s návrhem komunistů na navýšení.
3. Jan Korytář, když se to dozví, zakročuje a žádá naopak prudké navýšení o v průměru cca 100% (mnohem vyšší než chtělo KSČM a které jim rada zamítla). Všichni členové ZpLK včetně těch 4 z rady jsou najednou pro navýšení. Domluví se na tomto též z komunisty.
4. Starostové mohli, dle mého měli a dle platného usnesení museli trvat na přednesení původního a platného návrhu rady na zastupitelstvu. Pokud by návrh nebyl schválen, platila by výše odměn dosavadní. ZpLK + KSČM neměli sami dost hlasů na zvýšení při podání případného protinávrhu. Tzn. nedošlo by sice ke snížení, ale ani k navýšení.
5. Náměstek za SLK Pieter se domluvil s Korytářem a KSČM na navýšení o 57% (stále vyšší než chtělo původně KSČM a jak to usnesením jednomyslně odmítla rada).
6. Náměstek za SLK Pieter na zastupitelstvu předkládá návrh směrnice na navýšení namísto ke snížení v přímém rozporu se schváleným usnesením rady LK.
7. Ostatní radní namísto toho, aby křičeli, že není naplněno jejich platné a účinné usnesení, že namísto jimi schváleného návrhu směrnice předkládá náměstek návrh směrnice v zásadně jiném znění, mlčí a pro tento zcela jiný návrh směrnice hlasují (s výjimkou hejtmana pravděpodobně všichni).
8. Starostové se rozštěpili - 7 hlasovalo pro navýšení (dopředu před zastupitelstvem to sdělili Pieter a Mlejnková, těsně před zastupitelstvem též Tulpa, který původně oznámil, že pro hlasovat nebude), 6 ne. Z toho 1 proti (Canov-oznámil předem), 4 se zdrželi (Vlček, Löffelmann a dva si nejsem 100% jist), 1 nehlasoval (hejtman Půta-oznámil předem) - pozn. přesné hlasování bude zveřejněno v řádech dnů na webu kraje.

Vítězem této kauzy byli jednoznačně a) komunisté, ukázali svoji sílu a moc - blahopřeji (bez ironie).
b) Jan Korytář - dokázal, kdo na kraji ve skutečnosti vládne a že kdykoli to bude třeba, vezme si komunisty proti SLK a hejtmanovi. A když se bude hejtman vzpouzet, tak si otočí k sobě minimálně radní za SLK.
Poražení:
a) voliči - bylo schválen návrh v naprostém protikladu s předvolebními sliby vítěze voleb SLK.
b) Radní za ZpLK - ukázali se jen jako figurky, které klidně popřou sami sebe, když jim to Korytář nařídí.
d) SLK - kdo z nás a jak, nechám již pane Zahradníku na Vás.

P.S.: Myslím si, že pro toho, kdo umí číst, je jasným sdělením věta hejtmana poté pro tisk: "Kdybych byl zvolen hejtmanem přímou volbou, tak bych takové usnesení vetoval."
Stačí si položit otázku: A proč to nevetujete, když je volba (i odvolávání) hejtmana nepřímá?

P.S.P.S.: V mém projevu předneseném na zastuptelstvu vůbec nešlo o mě - snažil jsem se jen zachránit čest starostů (že dodržujeme sliby voličům) a také čest rady - že se musí jejich návrhy ze zákona respektovat v tom smyslu, že se musí zastupitelstvu opravdu předložit ve znění na kterém se usnesli.

Ale bojujte za čest radních, když oni sami....

Nahoru

Re: Únorové zastupitelstvo kraje

Děkuji za vyčerpávající zprávu. Ani já ani vy jsme v souvislosti s hlasováním komunistů o nich nepoužili slovo - zneužili.
Možná by nebylo pro vás , myslím tím SLK , špatné , získat komunisty na svou stranu. Napříště by se takový trik nemusel p. Korytáři povést. Alespoň o tom přemýšlejte.

Nahoru