Jak dělají "transparentní" zakázky starostové?

Verze pro tisk |

David Rath by se mohl učit od desenského starosty Marka Pietera (SLK), jak se dělají "transparentní" veřejné zakázky na "objednávku". Zakázku za 146 milionů korun vysoutěžila firma Syner, a.s., a to v soutěži, kde se soutěžilo jenom jako.

Dvě různé firmy a dvě skoro stejné nabídky

Podle dostupných informací na portálu vsechnyzakazky.cz, realizovala firma Syner, a.s. v Desné 6 ze 7 zakázek. Z toho největší zakázku na Rekonstrukci ZŠ za 146 milionů korun získala firma Syner v soutěži, do níž se přihlásily pouze dvě firmy. Druhá v pořadí, firma Konstruktiva Branko, a.s., měla nabídkovou cenu jenom o 2% dražší. Náhoda? Nebo jen klasická ukázka dohody dvou firem, kde jedna z nich je pouze do počtu, aby zakázku mohla "regulérně" získat ta správná firma?

David Rath má schopné mladé nástupce.

Člověk by řekl, že v době začínající ekonomické krize, kdy se hlavně ve stavebnictví, firmy o zakázky perou, bude zájemců dostatek. Omyl. V Desné se projevil evidentní nezájem o lukrativní zakázku. Marek Pieter, druhý na kandidátní listině SLK, to vysvtěluje tím, že v tom mohla být vytíženost v roce 2009 nebo snaha získat v podmínkách maximum pro Desnou. Proč ale tak složité podmínky, není snad maximum pro město co nejvíce uchazečů o veřejnou zakázku a z toho plynoucí nejnižší možná cena?

Kolik peněz šlo z takto dobře přpravené "transparentní" zakázky do kapsy tohoto mladého politika, o tom si mohu myslet svoje, ale jeden z jeho argumentů stál zato.

Když jsem jej žádal, aby vysvětlil, kdo a proč vytvářel tak složité podmínky pro uchazeče o veřejnou zakázku, napsal pan Marek Pieter mimo jiné toto: "V komunálních volbách 2010 jsem získal opět nejvíce hlasů (49,31% z odevzdaných hlasovacích lístků) ze 105 kandidátů do zastupitelstva města a byl opět zvolen starostou."

Takže je to asi v pořádku, pan Pieter je oblíbený a to je argument nade vše.

Starostové se navíc svého stranického kolegy zastávají a 1. místopředseda SLK Michael Canov k tomu doplnil ještě jednu perlu, že Syner je firma jako každá jiná. Ano to je jistě pravda, ale mám teď vážné pochybnosti o tom, jak chtějí starostové prosazovat transparentní zakázky v Libereckém kraji, když sami považují soutěž o dvou uchazečích, se skoro stejnou nabídkovou cenou, za férovou soutěž.

Podobné veřejné zakázky v LBK, sami starostové, rádi kritizují.

Když se pak podívám na starosty zblízka a na některé jiné podobné kauzy, nestačím se divit. U veřejných zakázek, kde nesou odpovědnost přímo starostové, tam jim takové, viz výše zmíněné, pochybnosti nevadí. Jenže u podezřelých veřejných zakázek, kde nese odpovědnost hlavně LBK (tedy ČSSD a ODS), tam jsou jako vosy a kritizují hlava nehlava. Nejkřiklavější je v tomhle případě třeba veřejná zakázka na zajištění regionální autobusové dopravy od roku 2014. Tady je například nefér úplně všechno.

Jak si má pak člověk přebrat ty jejich představy o transparentních zakázkách? To budou potom všechny veřejné zakázky v LBK realizovány stejně jako v Desné? Takto má skutečně vypadat ta slibovaná férová transparentní soutěž?

Jsem moc zvědav na to, koho z těch transparentních slibovačů, budou nakonec lidé v kraji volit.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Jak dělají "transparentní" zakázky starostové?

Nechápu, proč jste to nenapsal do té předchozí diskuse. Budete kvůli stále stejnému názoru zakládat stále nové diskuse? Patříte k těm lidem, kteří si myslí, že když něco vysloví desetkrát, stane se to pravdou i kdyby to byla úplná lež?

Nahoru

Transparentní jenom jako

To je přesně ono, jiné kritizují a sami jsou transparentní jen naoko.

Nahoru

Re: Jak dělají "transparentní" zakázky starostové?

Pane Trojane, velice mě mrzí, že ustavičně napadáte mou osobu a volené členy rady a zastupitelstva města Desná v tento předvolební čas k zakázce z roku 2009.

Předně Vás zvu do Desné na kávu, kde Vám můžu předložit veškeré dokumenty k uvedené zakázce a ukázat základní školu pokud máte nějaké pochybnosti.

Zároveň požádám o přezkoumání této zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, abych vyvrátil tyto a další Vaše případné spekulace.

K zakázce Vám stále opakuji:

1) Zadávací dokumentace byla na základě smlouvy připravena mandatářem Compect Consult s.r.o a schválena radou města– jednohlasně. Informace o zadávací dokumentaci schválilo zastupitelstvo města – jednohlasně. Podmínky byly vypsány s ohledem na možnosti města a rozsah uvedené zakázky s předpokladem získat kvalitního a kvalifikovaného dodavatele stavby (45-denní splatnost faktur, splatnost první faktury od 15.5., záruka 60 měsíců, nejisté financování celého projektu, pojistné ve výši min. 50 mil.Kč, min. 7 obdobných zakázek v oblasti rekonstrukce či výstavby objektů občanské vybavenosti z nichž alespoň 2 s fin. objemem každé z nich min. 140 mil. Kč bez DPH a alespoň 5 s fin. objemem každé z nich min. 50 mil. Kč bez DPH atd.)

2) Veřejná zakázka byla vyhlášena jako otevřená nadlimitní zakázka – v přísnějším režimu než-li umožňoval zákon s uveřejněním v informačním systému o veřejných zakázkách i na Úředním věstníku Evropské unie.

3) Dokumentaci si vyzvedlo 7 společností: STRABAG a.s., Stavby a.s., SYNER s.r.o., BAK a.s., Metrostav a.s., Konstruktiva BRANKO a.s., Betonstav Teplice a.s.

4) Rada města jmenovala členy hodnotící komise – nebyl jsem členem této komise.

5) Nabídky podali společnosti SYNER a Konstruktiva BRANKO. Podané nabídky odpovídali předpokladu oceněného rozpočtu nákladů od projektanta. Žádný subjekt nepodal námitku k podmínkám v zadávací dokumentaci.

6) Obě nabídky splnily podmínky zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídka společnosti SYNER s.r.o. vyhověla veškerým požadavkům zadavatele a z hlediska jediného hodnotícího kritéria – výše nabídkové ceny – byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Zastupitelstvo města schválilo protokol o jednání hodnotící komise a následně schválilo uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na zhotovitele.

7) Zakázka byla kontrolována poskytovatelem dotace i auditorem města – odborem kontroly Libereckého kraje s výsledkem: „V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů bylo uskutečněno otevřené řízení na akci: "Rekonstrukce ZŠ Desná v Desné v Jizerských horách." Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku. Po splnění podmínek výběru se výběru dodavatele akce účastnily dva uchazeči. V souladu s §81 zákona č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele s nejvýhodnější nabídkou z hlediska nejnižší nabídkové ceny. Vítězem výběrového řízení se stala fy SYNER s.r.o. Liberec. Nabídková cena byla totožná s cenou uvedenou v uzavřené smlouvě o dílo.“

8) Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o dílo po předchozím schválení Protokolu o jednání hodnotící komise.

Nahoru

Re: Jak dělají "transparentní" zakázky starostové?

Tomu říkám vyjádření...a přečetl jste si pozorně moji poznámku o krajských zakázkách??? To znamená, že už nebude kritizovat krajské zakázky?

Sami přesně takovéhle veřejné zakázky kritizujete! a teď se bijete v prsou jak strašně vám někdo ubližuje :-(( to je hodně smutné pane Pietre.

Na kafe s váma rozhodně nikam nepůjdu, ale vždy když starostové budou kritizovat podobné veřejné zakázky na kraji, "ráth" vám to připomenu.

Nahoru