Stavbaři zahájili rekonstrukci, nemocnicí se ozývá hluk

Verze pro tisk |

Neodkladná a nevyhnutelná výstavba multioborové jednotky intenzivní péče (JIP) v českolipské nemocnici začala. NsP Česká Lípa předala v pondělí 29. března 2010 stavbařům z turnovské firmy STATUS vyklizené prostory bývalého oddělení ORL v 5. patře nemocnice.

„Zřízení nového JIPu  doporučila všem nemocnicím v zemi Česká společnost pro traumatologii a ortopedii, navíc tuto jednotku intenzivní péče od nás nekompromisně vyžaduje Všeobecná zdravotní pojišťovna,“ konstatoval MUDr. Petr Chmátal, Ph. D., předseda představenstva a generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s..

Dokončení investice za více než 35 milionů korun je plánováno za tři měsíce.  Pomyslnou druhou stranou mince modernizace, je fakt, že se nyní nemocnicí začal ozývat hluk z  nezbytných bouracích zásahů. A kvůli železobetonovému skeletu nemocnice se šíří do téměř všech prostor.

„Jde o zatím největší a nejrozsáhlejší projekt rekonstrukce v naší nemocnici,  s řadou bouracích prací, které souvisí s hlukem. Velmi nás to mrzí, ale hlukové zátěži se nelze vyhnout, neexistuje jiná šetrnější technologie,“ uvedl technický a provozní ředitel NsP JUDr. Stanislav Cenek. Podle něj, se i za těchto okolností ukazuje, jak nevhodně je monoblok nemocnice postaven a každá rekonstrukce přináší nesmírné problémy.

„Bohužel, hluk a další stavební činnost se dotkne řady hospitalizovaných pacientů a pochopitelně i personálu. Doprava sutě a stavebních materiálů z a do objektu je domluvena pomocí stavebního výtahu, který byl provizorně zřízen vně pláště budovy. Tím eliminujeme nepořádek na transportních cestách v objektu monobloku,“ doplnil stavební odborník nemocnice Antonín Vojtěchovský. Jak upřesnil, pro úpravu prostor je ale nutné nejdříve stávající  místnosti připravit - to znamená vybourat.  Bourací práce jsou rozvržené do doby od 7.00 do 17.00 hodin. Hlavní zatížení hlukem bude při bouracích pracích. Drobný hluk může být zaznamenáván i  při montáži příček a veškerých rozvodů. 

„Věříme, že personál i klienti tuto situaci pochopí, omluví a následně i ocení, neboť po dokončení rekonstrukce zde bude velmi moderní pracoviště,“ řekla Lenka Caklová, hlavní sestra nemocnice.

Moderní JIP s celkem deseti lůžky má sloužit pacientům nejen chirurgického oddělení, ale rovněž pro ortopedii, urologii a gynekologii. Dosavadní JIP pro chirurgické obory v českolipské nemocnici disponuje šesti lůžky.

Stavební firma STATUS z Turnova uspěla ve veřejné soutěži na dodavatele stavebních prací při rekonstrukci multioborové jednotky intenzivní péče v NsP Česká Lípa. V předchozím roce se tato společnost zabývala například modernizací operačních sálů v Panochově nemocnici Turnov, modernizací a dostavbou Oblastní nemocnice Příbram, nebo stavebními úpravami v Nemocnici Jablonec nad Nisou.

Nahoru