Českolipský učitel roku 2010

Verze pro tisk |

Město Česká Lípa již podruhé ocenilo své nejlepší pedagogy. Dnes, tj. 8. dubna, byli za výbornou pedagogickou práci na českolipské radnici oceněni nominovaní učitelé titulem Českolipský učitel roku 2010.

„Poprvé jsme toto zvláštní ocenění u příležitosti březnového svátku učitelů předávali jménem města Česká Lípa loni. Prvními držitelkami se staly pedagožky Vlasta Mikešová, Jarmila Demlová, Taťána Hylmarová a Danuše Šimková. Už tehdy jsem uvedla, že bych byla velice ráda, kdybychom v této tradici pokračovali.“ řekla starostka města Česká Lípa Hana Moudrá. „Nesmírně mne proto těší, že loňská premiéra má v této obřadní síni své letošní pokračování. Mohu tak poděkovat pětici dalších pedagogů, kteří si zaslouží, abychom symbolickým titulem Českolipský učitel – případně učitelka - roku - veřejně ocenili jejich krásnou, ale i náročnou a mnohdy i nevděčnou profesi,“ doplnila starostka Hana Moudrá. „S výběrem a nominacemi letošních kandidátů nám podobně jako loni pomáhali v první řadě ředitelé škol. K jejich návrhům se po té vyslovil i náš výbor pro výchovu a vzdělávání. Osobně se domnívám, že i ředitelé zaslanými nominacemi dávají jasně najevo, nakolik si váží práce svých kolegů.“ shrnula starostka Hana Moudrá.  

Z nominovaných byly letos vybrány čtyři pedagožky a jeden pedagog. Ocenění z rukou starostky a místostarostů Jana Stejskala a Tomáše Vlčka převzala paní učitelka Eva Hyblerová z Mateřské školy v Arbesově ulici, dále paní učitelka Božena Skořepová nominována Mateřskou školou Sovička, Šárka Mašková ze Základní školy Sever, Květoslava Hradecká, kterou nominovala největší českolipská škola - ZŠ 28. října a v neposlední řadě pedagog Pavel Hric, výborný muzikant a učitel ze Základní umělecké školy. 
Všem oceněným byla kromě pamětního listu předána finanční odměna ve výši 3.000,- Kč, jež je s tímto oceněním spojena.

Kateřina Kotková
tisk. mluvčí města  Česká Lípa


MEDAILONKY OCENĚNÝCH UČITELŮ

Eva Hyblerová, učitelka Mateřské školy v Arbesově ulici
Paní Hyblerová s malými dětmi pracuje již více než 30 let. Více než deset let vykonávala funkci ředitelky v mateřské škole v Dubici. Od roku 2000 pracuje jako učitelka v Mateřské škole Arbesova. Se svými žáky nacvičuje i různá vystoupení, s nimiž reprezentuje mateřinku na veřejnosti a v mateřské škole pečuje rovněž o keramickou dílnu. Vlastnoručně vyrobené dekorace jsou nedílnou součástí výzdoby celé školky.
Eva Hyblerová byla oceněna za dlouholetou vynikající práci s předškoláky a metodickou pomoc začínajícím kolegům.


Božena Skořepová nominovaná mateřskou školou Sovička
Paní Skořepová začínala jako učitelka přesně před šedesáti lety v mateřince v Nerudově ulici. Byla ředitelkou MŠ v Eliášově ulici a učila i na Pedagogické škole v budově dnešní základní školy v Pátově ulici. V roce 1966 byla pověřena přípravou otevření první sídlištní mateřské školy na Slovance, kde byla v roce 1967 jmenována do funkce ředitelky. A protože byla výborným pedagogem, stala se posléze také okresní metodičkou pro předškolní výchovu.
V roce 1975 odešla do zaslouženého důchodu, ale až do svých 70 let ve školkách vypomáhala. Dle slov ředitelky Sovičky Libuše Šťastné se stala osobností předškolní výchovy a vzdělávání.
Božena Skořepová byla oceněna při příležitosti svých letošních 90. narozenin.

Šárka Mášková nominovaná na ocenění Základní školou na Severu
Šárka Mášková učí německý jazyk a hudební výchovu. Je velmi oblíbená nejen mezi žáky, ale i mezi svými kolegy, ke kterým se chová vždy příjemně a mile. Na škole vede již mnoho let  pěvecký sbor, se kterým se pravidelně účastní různých akcí. Je také hlavní organizátorkou školních akademií a Dne jazyků. Již několik let připravuje talentované žáky na soutěž Karlovarský skřivánek a s těmito pěvecky a hudebně nadanými školáky pak pravidelně postupuje do celostátního finále, kde její děti obsazují přední místa.
Těchto skvělých výsledků dosahují zpěváci ze Severu nejenom díky svému talentu, ale především díky tomu, že paní učitelka Mášková  práci s dětmi věnuje i velkou část svého volného času.
Šárka Mášková byla oceněna zejména za práci s hudebně nadanými dětmi.

Květoslava Hradecká nominovaná českolipskou Základní školou 28. října
Paní učitelka Hradecká již 15 let stojí za katedrou v přípravném ročníku této školy. S novinkou přípravných tříd začínala jako první v celém Libereckém kraji. Je  rovněž  spoluautorkou Školního vzdělávacího programu pro přípravný ročník - "Jsem človíček zvídavý i hravý". Kromě zavedení a metodického vedení přípravné třídy na Špičáku ochotně poskytla pomoc při otevírání podobné přípravné třídy na jedné z novoborských škol.
Děti ji mají rády, protože našla klíč ke zvídavé dětské duši a tímto pomyslným klíčem se pak snaží otevřít její bránu ke vzdělání.
Květoslava Hradecká byla oceněna zejména za zavedení přípravných tříd na ZŠ Špičák.

Pavel Hric nominovaný Základní uměleckou školou
Pavel Hric absolvoval konzervatoř v Plzni a od roku 1988 působí jako pedagog  dechového oddělení na ZUŠ v České Lípě, kde vyučuje  hře na klarinet, na zobcovou flétnu a saxofon.  V roce 1995 zde založil komorní orchestr, jež se stal základem pro symfonický orchestr, který na škole působí od roku 1997.  Toto těleso reprezentovalo školu např. na Mezinárodním hudebním festivalu v Drážďanech. V roce 2005 se nově založený komorní dechový orchestr pod uměleckým vedením Pavla Hrice stal rovněž partnerským tělesem Szkoly muzycne v polském Boleslawieci. Podílel se rovněž na spolupráci s hudební školou v německém Siegburgu.
Pavel Hric byl oceněn zejména za mezinárodní spolupráci Základní umělecké školy s obdobními školami v SRN a Polsku a za založení orchestru partnerských měst.

Nahoru