Vyhlášení stávkové pohotovosti ZŠ 28. října

Archiv
Verze pro tisk |

Vláda ČR v letošním roce již poněkolikáté slíbila a ve všech médiích výrazně a hlasitě prezentovala zvýšení tarifní složky platů učitelům, tentokrát o 12 %, stalo se již poněkolikáté, že jak ministr resortu, tak ostatní vládní představitelé zapomněli dodat, že toto zvýšení opět půjde na úkor nenárokové složky platu – osobního ohodnocení a odměn. A tak se plat skutečně zvýšil – ale jen učitelům právě nastupujícím nebo s velmi krátkou praxí. Plat většiny učitelů se vzhledem ke zvýšení tarifní složky kompenzovanému snížením nenárokové složky změnil jen nepatrně (rozhodně ne o avízovaných 12%), v některých případech dokonce směrem dolů.


Dostalo se nám ujištění, že prostředky na zvýšení mezd nepřišly, okresní ani krajský úřad je rovněž nemá, ale ministr Zeman nás již poněkolikáté ujistil, že potřebnou částku vláda uvolnila a peníze na krajské úřady přišly. Kde tedy jsou?

Domníváme se, že je na odpovědnosti vlády a jejích úředníků dodržet své sliby, prosadit je a zkontrolovat jejich uskutečnění.

Jsme přesvědčeni, že nedošlo k celkovému úbytku kvality naší práce, a proto nemůžeme souhlasit s plošným snižováním nenárokových složek platu.

Žádáme tedy, aby prostředky rozpočtu byly dorovnány tak, aby osobní příplatky byly plošně vráceny na úroveň z konce minulého roku a aby učitelům byly nahrazeny prostředky, o které díky špatné práci státních úředníků již přišli, požadujeme také, aby se slova a sliby vládních stran o prioritě vzdělávání začaly konečně naplňovat a nezůstaly jen předvolebními sliby.

Vyhlašujeme stávkovou pohotovost a připojujeme se tak k protestu ostatních středních a základních škol. Nedojde-li ke zlepšení stávající situace, jsme připraveni sáhnout k razantnějším opatřením.

V České Lípě dne 21. května 2002

Podepsáno 47 učitelů ZŠ 28. října 2733, 470 01 Česká Lípa

Nahoru