Co byste měli vědět o autoškolách II - Víte s čím řídíte?

Verze pro tisk |

Problematiku skupin a podskupin řidičských oprávnění upravuje Zákon 361/2000 Sb. o provozu nepozemních komunikacích. Detaily naleznete v paragrafu 81. Základní informace naleznete v této tabulce, pro detaily je nutné nahlédnout do zákona.

 

 

 

 

Skupiny a podskupiny ŘO

min.
věk

 

AM

15

Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km.h-1.

A1

16

Řidičské oprávnění podskupiny A1 opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW.

A

18

21

Motocykl do 25kw. – možno realizovat v 18 letech.

Motocykl nad 25 kw. – možno realizovat v 21 letech.

B1

17

Řidičské oprávnění podskupiny B1 opravňuje k řízení motorových tříkolových a čtyřkolových vozidel, jejichž maximální konstrukční rychlost převyšuje 45 km.h-1 nebo jsou poháněná spalovacím motorem o objemu válců převyšujícím 50 cm3 nebo jsou poháněná jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg; do pohotovostní hmotnosti vozidla elektricky poháněného se nezapočítává hmotnost akumulátorů.

B

18

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení

 

a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 2, 3 a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

 

b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

 

c) jízdních souprav složených z motorového vozidla a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost2) motorového vozidla.

 

B+E

18

Řidičské oprávnění skupiny B + E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla.

C1

18

Řidičské oprávnění podskupiny C1 opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje 7 500 kg; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

C1+E

18

Řidičské oprávnění podskupiny C1 + E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg. Maximální přípustná hmotnost soupravy však nesmí převyšovat 12 000 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

C

18

Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

C+E

18

Řidičské oprávnění skupiny C + E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg.

D1

21

Řidičské oprávnění podskupiny D1 opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, avšak ne s více než 16 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

D1+E

21

Řidičské oprávnění podskupiny D1 + E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny D1 a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg a nejsou v něm přepravovány osoby. Maximální přípustná hmotnost soupravy však nesmí převyšovat 12 000 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

D

21

Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

D+E

21

Řidičské oprávnění skupiny D + E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny D přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg.

T

17

Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo.

Upravuje Zákon 361/2000 Sb. o Provozu na pozemních komunikacích.

 

 

 

Nejčastější dotazy a problémy ke skupinám řidičských oprávnění:

 

1. Je možné zrealizovat více řidičských oprávnění najednou?

Existuje možnost najednou získat tzv. sdruženou výukou a výcvikem např. skupinu A+B+T.  Nákladní automobil a autobus (tj. skupiny C, D) jsou podmíněny držením řidičského oprávnění skupiny „B“, tj. nelze je realizovat bez tohoto oprávnění. To samé platí pro skupinu „E“ (přívěs nad 750 Kg) je nutné být nejprve držitelem skupiny B,C, případně „D“. Skupinu „E“ také nelze realizovat najednou se skupinou „B,C či D“, ale pouze jako rozšíření těchto skupin, tzn. Je nutné absolvovat rozšiřující výuku, výcvik a zkoušku. Toto jsou časté dotazy, nicméně je možné kombinovat i jinak.

2. Mám v řidičském průkazu vyznačen motocykl kategorie A1 a vedle číslovku 150.

Toto je velmi častý dotaz. Číslovka 150 neznamená kilowaty, kubíky, ani kilometry za hodinu, ale je jí označen tzv. harmonizační kód. Tento harmonizační kód omezuje držiteli tohoto řidičského oprávnění skupinu A1 na 50 ccm (oproti standardním 125 ccm u skupiny A1). Harmonizační kód může vyjadřovat další omezení např. brýle, omezení na automatickou převodovku atd. Seznam harmonizačních kódů naleznete v příloze Zákona 361/2000 Sb. o Provozu na pozemních komunikacích.

3. Jaký řidičský průkaz potřebuji na čtyřkolku?

Pro zodpovězení tohoto dotazu je nutné zjistit od tazatele do jaké kategorie motorových vozidel je čtyřkolka zařazena. Tento údaj nalezne tazatel ve velkém technickém průkazu vozidla. Pokud je homologována jako kategorie L – tedy motocykl, je nutné mít příslušné řidičské oprávnění na motocykl. Pokud je homologována jako automobil je nutné mít kategorii „B“.

4. Mám řidičský průkaz skupiny „B“, mohu vléci přívěs?

Ano. Smíte vléci přívěs o maximální celkové hmotnosti do 750kg (celkovou hmotnost naleznete v Technickém průkazu přípojného vozidla). Pro přívěsná vozidla s vyšší hmotností je nutné zrealizovat rozšíření skupiny „B“ o skupinu „E“.

 

5. Mohu řídit se skupinou „B“ traktor?

Ano. Smíte řídit traktor o maximální přípustné hmotnosti nejvíce 3500kg. V praxi příliš mnoho takových traktorů neexistuje, většinou je traktor těžší případně s přípojným vozidlem překročí hmotnost 3500 kg.

6. Mohu řídit traktor se skupinami C+E?

Ano. Smíte řídit traktor dokonce s přípojným vozidlem. Nicméně nesmíte řídit pracovní stroje  například bagry, dozery, nakladače atd. na ty je potřeba být držitelem skupiny „T“.

 

Každodenní praxe v oblasti přípravy řidičů přináší spoustu dotazů od klientů. Snažil jsem se Vám nastínit ty nejčastější a nejdiskutovanější. Případné další dotazy týkající se skupin řidičských oprávnění Vám rád zodpovím na níže uvedeném emailu.

 

 

Pro Vaši bezpečnost, pro bezpečnost na vozovkách!

 

Ing. Aleš Horčička

místopředseda Asociace Autoškol ČR, o.s.

asociace@skolici-stredisko.com

www.asociaceautoskol.cz

Nahoru