Prohlášení zaměstnanců Gymnázia Česká Lípa

Archiv
Verze pro tisk |

V březnu tohoto roku byl skaždým zaměstnancem sepsán nový platový výměr, který mu garantoval navýšení nárokových složek platu o průměrných 11% bez snížení osobního ohodnocení. V dubnu (!) škola obdržela z Krajského úřadu v Liberci definitivní rozpočet a díky němu se dostala do tak tísnivé finanční situace, že muselo dojít ke zpětnému (!) snížení osobních ohodnocení, a to na úroveň, kterou většina zaměstnanců pamatuje pouze ze zkušebního období těsně po nástupu do školství.


Není se čemu divit. Prostředky na mzdy vroce 2001 dosáhly hodnoty 9 546 000 Kč, v tomto roce 8 481 000 (bez započtení nových tarifů). Navýšit platy smenším objemem prostředků je evidentně nemožné. Přitom naplněnost tříd je v našem zařízení nadprůměrná (28,5 studenta), vysoká je rovněž aprobovanost (téměř 100 %), takže nelze přijímat argumenty, že oproti jiným školám máme nadstandardní osobní ohodnocení (jistě ne o průměrně ubraných 1450 Kč).


Do podobně komplikované situace byla škola vmanipulována i v oblasti prostředků určených na provoz školy. Pro názornost opět několik čísel. Zatímco v běžném provozu škola spotřebuje průměrně 263 tisíc korun měsíčně, v lednu bylo z kraje zasláno pouhých 46 810 korun. Za první čtyři měsíce činí rozdíl mezi schválenou dotací a skutečně poukázanou částkou na provoz 346 423 korun. Proto nelze kupovat učební pomůcky, zrušena byla akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, omezeny jsou exkurze, výlety a účasti na soutěžích. Pokud tyto akce učitelé organizují, tak částečně ve svém volném čase a ve vlastní režii. I za těchto opatření však škole narůstají dluhy a tím se naše problémy přenášejí i na jiné subjekty, doposud školu považující za seriózního partnera.


Domníváme se, že k chybě došlo vinou špatně zvolené metodiky přerozdělování financí. Tuto chybu však popírá Ministerstvo školství ve svém stanovisku zveřejněném na svých webových stránkách (Odpovědi MŠMT na dotazy ČTK ze 16.4. 2002, které se týkaly zvýšení tarifních platů v resortu školství), kde se výslovně uvádí: " ... pro krajské a obecní školství jako celek je na území každého kraje rozpisem MŠMT prokazatelně zajištěn objem mzdových prostředků umožňující zajistit zvýšení platových tarifů od 1.3.2002 o 11,6% bez jakéhokoliv významnějšího výkyvu v úrovni nenárokových složek platů dosažených v roce 2001."


Jelikož přes mnohá jednání na odboru školství KÚ v Liberci skutečně došlo ke snížení osobního ohodnocení, a to splatností od 1.4. 2002, rozhodli se zaměstnanci školy vyhlásit stávkovou pohotovost. Jsme si však vědomi toho, že stávka by ve svém důsledku vedla jen k dalšímu snížení kvality výuky, a tak jsme odhodláni svůj protest vyjádřit nejprve formou občanské neposlušnosti. Tuto krajní možnost jsme rozhodnuti využít v případě, že nebude úspěšné ani další jednání se zástupci vedení Krajského úřadu a odboru školství Krajského úřadu stanovené na pondělí 6. května 2002.


Žádáme tímto, aby se přihlásili zaměstnanci škol, jejichž situace je obdobná, a pokusili se s námi koordinovat další kroky. Prosíme také veřejnost o pochopení naší situace. Jsme přesvědčeni, že jsme již se svými mzdovými požadavky ustupovali dostatečně dlouho na to, aby bylo zřejmé, že nám nejde v první řadě o peníze.


Zaměstnanci Gymnázia Česká Lípa

Nahoru