Lípa Musica představí geniálního mima Vizváryho, držitele Thálie