Veřejná sbírka na záchranu kostela Mistra Jana Husa v České Lípě