Výtvarná soutěž na podobu uměleckého díla na náměstí Míru

Verze pro tisk |

O podobě uměleckého díla, které by mělo být dominantním prvkem náměstí Míru, jehož rekonstrukce se plánuje na příští rok, rozhodne anonymní výtvarná soutěž. Tu aktuálně vyhlásilo město Nový Bor a přihlásit se do ní mohou zájemci nejen z České republiky, ale rovněž ze států Evropského hospodářského společenství a Švýcarské konfederace.

„Otevřeli jsme soutěž i pro zahraniční účastníky, protože naší prioritou je najít opravdu co nejlepší návrh. Jde o dominantní prvek, který by tu měl být následující desetiletí. Proto chceme, aby byl hodnotný nejen po výtvarné stránce, ale aby zároveň svojí podobou zapadl do historického centra města a stal se jeho nedílnou součástí,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

S odkazem na sklářskou historii města mají přednost návrhy, které budou právě sklo preferovat, a to i v kombinaci s jinými materiály. Do prvku je možné například zakomponovat cirkulaci vody nebo osvětlení. Fantazii přihlášených ale prakticky omezuje jen cena, která při realizaci nesmí přesáhnout 1,8 milionu korun, inženýrské sítě a respekt k místu, jehož dominantou prvek bude. 

„Své návrhy mohou zájemci posílat až do 15. března 2017,“ doplňuje vedoucí odboru rozvoje Miroslav Jeništa s tím, že podrobné podmínky soutěže jsou přístupné na webových stránkách města. 

O vítězi soutěže rozhodne šestičlenná odborná porota. Jejími členy jsou akademický architekt, profesor a nositel řady českých a mezinárodních ocenění Václav Girsa, autorizovaný architekt a pedagog VUT Brno Antonín Odvárka, akademický sochař a přední český designer Václav Capouch, architekt a pedagog TUL Liberec Radek Suchánek, sklářský výtvarník a designér Jiří Suchý či akademická malířka, sklářská výtvarnice a pedagožka Stanislava Grebeníčková. Město v porotě zastupuje zastupitel Otakar Válek. 

„Aby se předešlo jakékoliv předpojatosti, je soutěž anonymní. Porota bude hodnotit návrhy pouze podle jejich originality, kreativity, celkové výtvarné a architektonické úrovně řešení v souladu se soutěžními podmínkami a vhodnosti začlenění do daného prostoru,“ upřesňuje Jaromír Dvořák. 

Autoři tří nejlepších návrhů mohou získat od města finanční odměnu ve výši 50. 000 korun, 30.000 korun a 20.000 korun podle pořadí. O jejím udělení či neudělení rozhodne porota.
Nový Bor plánuje rekonstruovat náměstí Míru v příštím roce v rámci závěrečné etapy obnovy historického středu města. Centrální náměstí se podle schválené studie změní z dnešní odstavné parkovací plochy na odpočinkové místo s lavičkami a vzrostlými stromy. Úbytek parkovacích míst nahradí nové parkoviště na křižovatce ulic T. G. M. a Wolkerovy. Obě akce si vyžádají odhadem 25 milionů korun. 

V rámci revitalizace historického jádra v předchozích letech již změnil podobu parčík před radnicí, rekonstruovala se Kalinova ulice a rovněž lokalita před tzv. Lužickými domky. Výslednou podobu a citlivý přístup ocenila odborná porota druhým místem v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón za rok 2015.  

Nahoru