Budoucí dominantu náměstí Míru vyberou porotci z 25 návrhů

Verze pro tisk |

Do výtvarné soutěže, která rozhodne o podobě uměleckého díla, jež by mělo být dominantním prvkem na náměstí Míru, poslalo své návrhy 25 zájemců. Anonymní soutěž pro výtvarníky a designéry z celé Evropy vyhlásilo město Nový Bor na sklonku loňského roku v souvislosti s naplánovanou letošní rekonstrukcí náměstí. Zájemci mohli své nabídky posílat do poloviny března.

„Věřím, že z tak vysokého počtu návrhů město získá skutečně hodnotný nový centrální prvek náměstí nejen po výtvarné stránce, ale i takový, který zapadne do historického středu města a stane se jeho nedílnou součástí pro další desetiletí. To ostatně bylo i hlavní ideou vyhlášené soutěže,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. 

O vítězi soutěže rozhodne na konci března šestičlenná odborná porota. Jejími členy jsou akademický architekt, profesor a nositel řady českých a mezinárodních ocenění Václav Girsa, autorizovaný architekt a pedagog VUT Brno Antonín Odvárka, akademický sochař a přední český designer Václav Capouch, architekt a pedagog TUL Liberec Radek Suchánek, sklářský výtvarník a designér Jiří Suchý, akademická malířka, sklářská výtvarnice a pedagožka Stanislava Grebeníčková. Město v porotě zastupuje zastupitel Otakar Válek. 

Aby se předešlo jakékoliv předpojatosti, je soutěž anonymní. Porota bude hodnotit návrhy pouze podle jejich originality, kreativity, celkové výtvarné a architektonické úrovně řešení v souladu se soutěžními podmínkami a vhodnosti začlenění do daného prostoru. Fantazii přihlášených prakticky omezovala jen cena, která při realizaci nesmí přesáhnout 1,8 milionu korun, inženýrské sítě a respekt k danému místu. 

Ještě než porotci rozlepí obálky, probíhá nyní kontrola zaslaných návrhů. „Prochází přezkoušením, zda odpovídají po obsahové a formální stránce podmínkám soutěže,“ vysvětluje vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Jeništa, který je sekretářem soutěže. Ten zdůrazňuje, že na stůl dostanou porotci všechny došlé návrhy. „Budou jen doplněné o hodnocení splněných kritérií. Na porotě bude, zda je vyřadí či nikoliv. Konečný verdikt o vítězném návrhu vynese rada města,“ upřesňuje Miroslav Jeništa. 

Autoři tří nejlepších návrhů mohou získat od města finanční odměnu ve výši 50.000, 30.000 a 20.000 korun podle pořadí. O jejím udělení či neudělení rozhodne porota. „Všechny návrhy, vyjma vyřazených, po ukončení procesu soutěže vystavíme ve foyer městského divadla, aby se s nimi mohla seznámit široká veřejnost,“ upozorňuje Jaromír Dvořák. Podle něj by navíc oceněné návrhy nemusely po soutěži zapadnout. „Se souhlasem jejich autorů bychom je v budoucnu mohli zrealizovat na jiných místech ve městě,“ doplňuje Jaromír Dvořák. 

Nový Bor plánuje zahájit rekonstrukci náměstí Míru letos v létě v rámci závěrečné etapy obnovy historického středu města. Centrální náměstí se podle schválené studie změní z dnešní odstavné parkovací plochy na odpočinkové místo s lavičkami a vzrostlými stromy. Úbytek parkovacích míst nahradí nové parkoviště na křižovatce ulic T. G. M. a Wolkerovy, s jehož výstavbou se počítá v nejbližších měsících v souvislosti se zahájením I. etapy regenerace sídliště Husova – Jiráskova. Obě akce si vyžádají odhadem 25 milionů korun.

V rámci revitalizace historického jádra v předchozích letech již změnil podobu parčík před radnicí, rekonstruovala se Kalinova ulice a rovněž lokalita před tzv. Lužickými domky. Výslednou podobu a citlivý přístup ocenila odborná porota druhým místem v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón za rok 2015 i 2016. 

Nahoru

Komentáře

Re: Budoucí dominantu náměstí Míru vyberou porotci z 25 návrhů

To jsem zvědav, kolik míst na stání na náměstí nahradí nové parkoviště T.G.M. a Wolkerova. Mám takové divné tušení, že místa na náměstí a přilehlého okolí zaberou všichni úředníci, kteří jsou ráno brzo v Boru. Bude zajímavé poté pozorovat a poslouchat občany města. To budou příští rok komunální volby.

Nahoru

Re: Budoucí dominantu náměstí Míru vyberou porotci z 25 návrhů

Na náměstí bude parkování zpoplatněné. Nemusíte mít obavy, že tato místa obsadí úředníci.

Nahoru

Re: Budoucí dominantu náměstí Míru vyberou porotci z 25 návrhů

Dobrý den pane Válku, děkuji vám za informace, ale dle mého si myslím, že než finální rekonstrukce náměstí mělo proběhnout vytvoření parkovacích míst nebo rovnou parkovacího domu. Pak bych teprve řešil dodělání náměstí, ale jen můj názor.

Nahoru