Vyhláška od ledna navýší poplatek za odpad o dvacet korun

Verze pro tisk |

Zastupitelé města Nový Bor rozhodli o navýšení místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Jeho výše se od 1. ledna 2020 zvedne o dvacet korun na osobu, tedy z dosavadních 600 korun na 620 korun ročně. O dvacet korun na celkových 220 korun se navýší také sazba u staveb, které jsou určené k individuální rekreaci. K tomuto kroku zastupitelé přistoupili v reakci na novelu zákona o místních poplatcích, zohlednili rovněž náklady města v oblasti odpadového hospodářství.

„Náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu neustále rostou. Za rok 2018 přesáhly už 6,6 milionu korun. Další nárůst nás čeká od příštího roku v souvislosti s novou smlouvu se společností Compaq,“ vysvětlila místostarostka Nového Boru Stanislava Silná, která má v gesci finance města.

Poplatek se skládá z pevné částky 250 korun, která je stanovená zákonem. Zbývající část zohledňuje skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Její maximální výše je 750 korun. Obec si tak může v souhrnu účtovat za odpady až tisíc korun ročně. „Tak vysoko jsme jít nechtěli, respektujeme určitou hranici solidárnosti. Schválené navýšení znamená pro čtyřčlennou rodinu o osmdesát korun vyšší výdaj za rok oproti současnosti,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. 

Poplatek za odpady město naposledy navyšovalo v roce 2017 o sto korun na osobu, kdy se zvedl po deseti letech z 500 na 600 korun. 

Obyvatelé města mají možnost snížit své výdaje za odpady, pokud se zapojí do motivačního programu třídění papíru a plastů do pytlů označenými čárovými kódy. Ty si mohou zdarma vyzvednout na městském úřadě. „Za každý odevzdaný jeden kilogram plastu se sazba poplatku sníží o 1,50 Kč, u papíru je to pak čtyřicet haléřů,“ připomněla Zdeňka Schreibová, vedoucí technického oddělení, zeleně a komunálního odpadu na novoborském městském úřadě. Dlužníci za odpady nemají nárok na čerpání této formy úlevy.
 

Nahoru