V Novém Boru vznikla petice na podporu podzemního vedení 110 kV

Verze pro tisk |

Petici za vedení velmi vysokého napětí 110 kV podzemním kabelem přes celé území CHKO Lužické hory a zejména přes novoborskou část Arnultovice a okolí vrchu Skalka mohou lidé podepisovat v Novém Boru, Radvanci i Sloupu v Čechách. Prostřednictvím petice její signatáři protestují proti plánovanému záměru společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na výstavbu stožárů nadzemního vedení 110 kV na trase Česká Lípa – Nový Bor – Varnsdorf, k níž Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo v rámci projednávání zákona o životním prostředí letos v březnu souhlasné stanovisko.

„Požadujeme, aby ministr životního prostředí prověřil toto souhlasné stanovisko EIA a přitom respektoval zákonné požadavky na posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, životní prostředí, pohodu bydlení obyvatel a na veřejné zdraví. Zároveň zajistil nové objektivní posouzení tak, aby nebyla účelově protěžovaná nadzemní varianta,“ shrnul zástupce petičního výboru a starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. „A zejména požadujeme, aby propojovací vedení 110 kV vedlo kabelem přes celé území Lužických hor, minimálně pak přes Nový Bor, který je součástí CHKO,“ zdůraznil Jaromír Dvořák. 

Signatáři petice poukazují na názorový obrat ministerstva životního prostředí a správy CHKO. Obě instituce v roce 2003 nesouhlasily se stavbou stožárů kvůli významně negativnímu vlivu na životní prostředí, bydlení obyvatel a ekonomické důsledky vůči vlastníkům nemovitostí a ovlivnění krajinného rázu CHKO Lužické hory. „Oproti tomu v aktuálním dokumentu EIA uvedlo ministerstvo životního prostředí, že záměr v navržené podobě nezpůsobí významné zhoršení životního prostředí. Souhlasné stanovisko podala i správa CHKO. Ve své podstatě ale na území Nového Boru nedošlo k žádné změně a varianty nadzemního vedení z roku 2018 představují pro životní prostředí stejný zásah jako záměr před patnácti lety,“ uvedla Anna Slavětínská Marková za petiční výbor a zastupitelka města Nový Bor.

„Jak státní tak i krajský dokument územního rozvoje požadují minimalizovat dopady na životní prostředí při stavbách, které procházejí přes velkoplošná chráněná území, a to s využitím nejmodernějších technologií. Město Nový Bor je součástí CHKO Lužické hory, a tudíž i přes jeho území by mělo být podzemní vedení,“ doplnil David Moc z petičního výboru a zastupitel města Nový Bor. 

Lidé se mohou s petičními archy setkat na radnici v Novém Boru, Turistickém informačním centru, Sklářském muzeu, v knihkupectví Jaroslav Rada a Kosmas, ve Stavebninách Stava s.r.o., Retro bufetu, Dárkovně, v květinářství Lenka, kavárně Carlos Café, Baru Čerňák, Sklářské restauraci Huť (bývalé AJETO), jídelně Kollman. Petice je k dispozici i mimo Nový Bor, a to v hospodě U Mlejna v Radvanci a v Mňau Café ve Sloupu v Čechách. 

Důvodem stavby velmi vysokého napětí 110 kV je podle skupiny ČEZ lepší zásobování elektřinou Šluknovského výběžku. Koridor vysokých stožárů by měl vést z České Lípy do Nového Boru po Crystalex po stávající trase 35 kV. Na něj by měla navazovat nová trasa stožárů z Nového Boru na Varnsdorf. Pro část vedení, která se dotýká přímo novoborské části Arnultovice a vrchu Skalka, předložili energetici tři nadzemní varianty – jižní, severní a superseverní. Všechny prochází v blízkosti obytných domů a ani jedna z nich není v souladu s územním plánem Nového Boru. 

Nadzemní varianty odmítá i město Nový Bor, což podpořili zastupitelé města několika přijatými usneseními ve prospěch podzemního vedení. Hlavními argumenty jsou zdravotní rizika, znehodnocení pozemků v obytné zóně a také vizuální stránka stavby.

„Nechceme bránit rozvoji Šluknovského výběžku, ale v případě Arnultovic a Skalky chceme, aby byl dodržen zákon bez výjimek a rádi bychom alespoň naši část Lužických hor měli bez vysokých stožárů,“ dodal Jaromír Dvořák.
 

Nahoru