Petice o podzemním vedení 110 kV má přes tři tisíce podpisů

Verze pro tisk |

Za jediný měsíc, kdy byla v oběhu petice za vedení velmi vysokého vedení 110 kilovoltů podzemním kabelem přes CHKO Lužické hory včetně novoborské části Arnultovice a okolí vrchu Skalka, ji podepsalo 3 300 lidí. Ti tak vyjádřili nesouhlas s plánem společnosti ČEZ Distribuce vybudovat z České Lípy přes Nový Bor do Varnsdorfu vedení nad zemí.

„Jde o dosud největší petici na ochranu zájmu obyvatel a životního prostředí v Novém Boru,“ uvedl zástupce petičního výboru a starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Podle Anny Slavětínské Markové, členky petičního výboru a zastupitelky Nového Boru, se na distribuci petice podílela celá řada dobrovolníků. „Díky nim se nám podařilo nasbírat naprostou většinu podpisů mezi obyvateli Nového Boru a lidmi, kteří jsou s městem spojení. O to větší váhu petici přikládáme, protože jde o názor místních, kteří zde žijí a záměr energetiků se jich dotýká nejvíce,“ řekla Anna Slavětínská Marková. 

Petice je adresovaná Ministerstvu životního prostředí ČR, které v rámci projednávání zákona o životním prostředí vydalo letos v březnu souhlasné stanovisko k záměru výstavby stožárů velmi vysokého vedení. „Požadujeme, aby ministr životního prostředí prověřil souhlasné stanovisko EIA a přitom respektoval zákonné požadavky na posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, životní prostředí, pohodu obyvatel a na veřejné zdraví. Zároveň zajistil nové objektivní posouzení tak, aby nebyla účelově protežovaná nadzemní varianta. Zejména požadujeme, aby propojovací vedení 110 kV vedlo kabelem přes celé území Lužických hor, minimálně pak přes Nový Bor, který je součástí CHKO,“ připomněl Jaromír Dvořák. „Věřím, že s ohledem na vysoký počet petentů ministr našim požadavkům vyhoví,“ doplnil Jaromír Dvořák.

Výstavba vedení velmi vysokého napětí, které má posílit zásobování Šluknovského výběžku elektřinou, se připravuje 20 let. Koridor vysokých stožárů by měl vést z České Lípy do Nového Boru po Crystalex po stávající trase vedení 35 kV. Na něj by měla navazovat nová trasa stožárů z Nového Boru na Varnsdorf. Pro část vedení, které se dotýká přímo novoborské části Arnultovice a vrchu Skalka, předložili energetici tři nadzemní varianty – jižní, severní a superseverní. Všechny prochází v blízkosti obytných domů a ani jedna z nich není v souladu s územním plánem Nového Boru. 

Nadzemní varianty odmítá i město Nový Bor, což podpořili jeho zastupitelé několika přijatými usneseními ve prospěch podzemního vedení. „Nechceme bránit rozvoji Šluknovského výběžku, ale ne na úkor zdraví a znehodnocení pozemků obyvatel Arnultovic a poškození krajiny v okolí Skalky. Chceme, aby byl dodržen zákon bez výjimek a alespoň tuto část Lužických hor nehyzdily třicetimetrové stožáry elektrického vedení,“ doplnil Jaromír Dvořák.

Petice v číslech:
Petici „Vedení kabelem přes CHKO Lužické hory“ mohli lidé podepisovat v průběhu června 2019. Za tu dobu se nashromáždilo 3 300 platných podpisů. Nejvíce petentů bylo přímo z Nového Boru (1807), připojili se lidé z okolních obcí na Novoborsku (952) i vzdálenějších obcí (541). 

Podpisy:
1 807 Nový Bor
122 Sloup, Janov, Radvanec, Pihel, Chotovice
99 Okrouhlá, Skalice
138 Cvikov, Kunratice, Lindava, Svor
86 Polevsko
57 Kytlice
114 Prysk, Kamenický Šenov, Česká Kamenice
336 Česká Lípa (většina podpisů z ČL získána v Novém Boru)
541 Dolní Podluží, Rumburk, Děčín, Liberec, Praha
 

Nahoru