Nový Bor zvýší nájemné v městských bytech

Verze pro tisk |

Radní Nového Boru schválili plošné navýšení nájemného v městských bytech od ledna 2020. Základní sazba nájemného u většiny městských bytů se zvedne o 20 procent na 48 korun za metr čtvereční z dosavadních 40 korun. Důvodem je růst nákladů spojených s údržbou domů. Naposledy město nájemné zvyšovalo v roce 2007.

„Podle znaleckého posudku vychází místně obvyklé nájemné v Novém Boru na 91 korun za metr čtvereční. Pořád tak významně zůstáváme pod touto částkou. Při navýšení jsme zohlednili letošní dvacetiprocentní nárůst cen za plyn a teplo i skutečnost, že většina nájemníků obecních bytů patří do finančně slabší skupiny obyvatel, jako jsou například senioři, matky samoživitelky. Zároveň jsme se minimálním navýšením chtěli vyhnout nárůstu neplatičů,“ vysvětluje starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Nový Bor aktuálně vlastní 355 bytů, z toho je 234 nájemních bytů, zbývající část tvoří byty v domech s pečovatelskou službou. Lidem, kteří mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, jichž je jedna třetina, se zvýší sazba nájemného o 20 procent od 1. ledna 2020. U nájemních smluv na dobu neurčitou se zvýší nájemné o stejnou sazbu od 1. ledna 2020 postupně při konci a následném prodloužení nájemní smlouvy. U devatenácti bytů Rumburských hrdinů 860, které město postavilo z dotace Státního fondu rozvoje bydlení pro příjmově vymezené osoby, se nájemné zvýší od 1. 7. 2020 pouze o míru inflace. V osmi bytech v domech s pečovatelskou službu, které mají společné sociální zařízení, se navýší nájemné z 36 korun na 43,20 korun za metr čtvereční.
„V nejbližší době budeme obesílat všechny nájemníky obecních bytů s informací o konkrétním navýšení nájemného. To se týká zejména těch, kteří mají uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou. Ti se musí podle zákona do dvou měsíců vyjádřit, zda s návrhem souhlasí či nikoliv,“ doplnila referentka správy majetku na novoborském městském úřadě Jiřina Ešnerová.
 

Nahoru