Krajští silničáři zabezpečí skálu v Liberecké ulici

Verze pro tisk |

Semafory, které kvůli zřícenému skalnímu masivu řídí dopravu od loňského března při příjezdu do Nového Boru od Liberce po tzv. staré silnici, by měly letos zmizet. Po jednání s městem Nový Bor přislíbila Krajská správa silnic LK, že narušenou pískovcovou skálu zabezpečí v nejbližších měsících. „Komunikace II/268, jejímž vlastníkem je Liberecký kraj, by tak mohla být po dlouhé době opět průjezdná v obou směrech,“ avizuje starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Podle technické zprávy by součástí sanace mělo být odstranění vzrostlých náletů a stromů, které dlouhodobě narušují pískovcový masiv, rovněž se odtěží uvolněné a nestabilní kusy skalního svahu. „Ten horolezci následně zabezpečí ocelovými sítěmi s geomatracemi, u silnice pak bude ještě těžký ochranný plot. V rámci stavby se přeloží vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení do podzemního kabelu,“ popisuje opatření starosta Nového Boru Jaromír Dvořák s tím, že zabezpečovací práce nijak nepoškodí a ani do budoucna neomezí přístup ke skalnímu výklenku s vysvěceným obrázkem sv. Kryštofa. Samotná sanace skály by měla trvat zhruba měsíc a nevyžádá si uzavření komunikace. „Postačí stávající dopravní omezení, kdy je doprava svedená do jednoho pruhu,“ doplňuje Jaromír Dvořák. 

Na základě odborných posudků požadoval Nový Bor zajištění nestabilní skály naproti „Dordovi“ po Libereckém kraji od roku 2012, kdy spadlo několik kamenných bloků přímo na vozovku. Proti rozhodnutím a posudkům se Liberecký kraj průběžně odvolával. 

Z posledního statického posudku, jehož vypracování si zadal novoborský odbor dopravy, jednoznačně vyplynulo, že se může pískovcový masiv kdykoliv zřítit. Proto po konzultaci s Policií ČR vydal odbor dopravy v zájmu ochrany zdraví a majetku předběžné opatření, jehož prostřednictvím v polovině března loňského roku nařídil Libereckému kraji neprodleně zajistit bezpečnost silničního provozu. 

„Mezi opatření patří vymezení bezpečného prostoru betonovými svodidly, svedení dopravy do jednoho pruhu a s tím související dopravní značení,“ upřesňuje vedoucí novoborského odboru dopravy Libor Lamata a dodává, že opatření musí krajští silničáři dodržet do ukončení ohrožení provozu.
  

Nahoru