Bor prosadil pro vedení velmi vysokého napětí podzemní variantu

Verze pro tisk |

Město Nový Bor zvýšilo své šance na to, že by velmi vysoké napětí 110 kV, které plánuje vybudovat ČEZ Distribuce, a.s. od České Lípy přes Nový Bor po Varnsdorf, vedlo v jeho intravilánu pod zemí. Městu se povedlo s energetiky vyjednat, že do procesu EIA, jenž posuzuje vliv stavby na obyvatelstvo, životní prostředí a krajinný ráz, půjdou hned dvě podzemní varianty namísto původní jedné. Nová kabelová trasa by měla vést nad vrchem Skalka.

„Druhou podzemní variantu se nám povedlo prosadit po více než rok trvajícím tvrdém vyjednávání. Od samého počátku je naší prioritou, aby se stavba stožárů co nejméně dotkla obyvatel Arnultovic,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák s tím, že hlavními argumenty města jsou zdravotní rizika, znehodnocení cen pozemků v obytné zóně a také vizuální stránka stavby. 

Důvodem stavby velmi vysokého napětí 110 kV je podle skupiny ČEZ lepší zásobování elektřinou Šluknovského výběžku. Koridor vysokých stožárů by měl vést z České Lípy do Nového Boru po Crystalex po stávající trase 35 kV. Na něj by měla navazovat zhruba 33 kilometrů dlouhá nová trasa stožárů z Nového Boru na Varnsdorf. Pro část vedení, která se dotýká přímo novoborské části Arnultovice, existují tři nadzemní varianty – jižní, severní a superseverní. Všechny však prochází v blízkosti obytných domů a navíc ani jedna z nich není v souladu s územním plánem Nového Boru. 

„Stále platí, že pro nás nejpřijatelnější variantou je vedení pod zemí po levé straně pod Skalkou podél silnice na Svor. Tato trasa je jako jediná ze všech navrhovaných v souladu jak s územním plánem města, tak i s nadřízeným dokumentem Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje. I nadále budeme prosazovat, aby kabel vedl pod zemí. Novou variantou jsme zvýšili naše šance,“ věří Jaromír Dvořák. 

Nyní zabere zhruba 7 týdnů zpracování projektové dokumentace nové podzemní varianty. Ta půjde společně s původními čtyřmi k posouzení na ministerstvo životního prostředí. „Odhadujeme, že na přelomu letošního listopadu a prosince proběhne důležité veřejné projednávání záměru, z něhož vzejde závazné stanovisko za město. To společně se stanoviskem ministerstva pro životní prostředí bude podkladem pro následné územní řízení,“ doplňuje Jaromír Dvořák. 

Stavbu velmi vysokého vedení plánuje ČEZ Distribuce zahájit v roce 2022.
 

alt
Nahoru