SEVEROČESKÁ ENTOMOLOGIE - SOUČASNOST

Verze pro tisk |

Ambit od 12. 9 . – 17. 11. 2019

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě zahajuje ve čtvrtek 12. září 2019 v ambitu výstavu připravenou ve spolupráci s Entomologickým klubem při Labských pískovcích – pobočkou České společnosti entomologické. Současná Entomologie je zaštítěna v činnosti Českou společností entomologickou prostřednictvím Entomologického klubu při Labských pískovcích (EK) – pobočkou ČSE, Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě (VMG) a Správou Národního parku České Švýcarsko.

Nedávná činnost severočeských entomologů je demonstrována částmi vystavených sbírek před a po jejich rekonstrukci. Nejvýznamnější sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě jsou představeny zobrazovacími metodami, které jsou zde popsány spolu s dalšími tématy v relaci obecné entomologie.

Výzkumná a dokumentační entomologická činnost přírodovědného oddělení VMG a jeho externích spolupracovníků je představena na regionálních příkladech. Informace jsou podány ve vztahu k recentním publikacím, které jsou ve většině případů v kompletním znění dostupné v knihovně VMG či na žádost přírodovědného oddělení.

Z další činnosti VMG a EK jsou připraveny k seznámení některé probíhající výzkumné projekty zahraniční i tuzemské. Dokumentaci sbírek, texty doplněné kresbou a vědeckou fotografií pro návštěvníky připravil Lukáš Blažej, místopředseda EK, odborný pracovník přírodovědného oddělení VMG a externí pracovník MZM.

V současnosti se v přírodě odehrává velké množství změn, které vedou ke katastrofickému úbytku hmyzu. Jelikož ten tvoří nejvýznamnější základnu potravních řetězců i dalších přírodních interakcí, problematika se dotýká nás všech. Podpořte návštěvou nejen činnost přírodovědného oddělení VMG, ale i své pochopení pro řádové úbytky kvality i kvantity našich nejmenších – bezobratlých. Seznámíte se s nutností tvorby sbírek, jakožto dokumentace aktuálního stavu, jakými metodami je sledujeme a jak vlastně ti „nej“ vypadají.
 

alt
Nahoru