Tyršovka zve k zápisu do 1. tříd

Verze pro tisk |

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v České Lípě zve budoucí prvňáčky i jejich rodiče k zápisu do prvních tříd, který se koná 5. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin.

K zápisu se mohou dostavit také děti, které mají trvalé bydliště mimo obvod stanovený MÚ Česká Lípa. (Kapacita školy umožňuje přijímat děti mimo obvod trvalého bydliště.)

Jaká jsme škola a co nabízíme?
Jsme škola s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Našim žákům nabízíme:
• systematickou výuku cizích jazyků s angličtinou od první třídy
• ve čtvrté a páté třídě zařazujeme rozšířenou výuku anglického jazyka na čtyři hodiny týdně
• od šestého ročníku výuku druhého cizího jazyka, na výběr je jazyk německý nebo ruský
• příjemné pracovní klima, tvořivý a vstřícný přístup pedagogů, individuální rozvoj nadání a talentu , otevřenou školu rodičům

Co ještě můžeme nabídnout?
• obsáhlou nabídku mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy,
• příjemné prostředí školní družiny pro žáky prvního stupně v samostatných učebnách ŠD s dostatečným počtem míst , pro starší žáky pobyt ve školním klubu.
• v odpoledních hodinách mají děti možnost sportovního vyžití a zapojit se do projektu “Sportuj ve škole“, chlapci od čtvrtých tříd se mohou stát členy Volejbalové akademie.
• jarní a zimní ozdravné pobyty pro žáky prvního stupně, ozdravné pobyty u moře
• na druhém stupni pak lyžařské kurzy v Čechách i v zahraničí, pobytové a poznávací zájezdy do zahraničí (např. Velká Británie, Švédsko a SRN)
• projekty, tematické exkurze, koncerty, sportovní soutěže, kulturní programy, akademie
• výuku bruslení a plavání od 1. do 5.ročníku
• prevenci proti sociálně patologickým jevům
• nové metody při výuce přírodních věd
• práci se žáky nadanými a žáky vyžadujícími speciální vzdělávací potřeby

Přesvědčte se sami o správnosti výběru školy pro vaše děti a využijte dnů otevřených dveří, které proběhnou v úterý 19. a ve středu 20. března 2019, a to vždy od 9.00 do 16.00hodin. V tyto dny v dopoledních hodinách můžete zhlédnout výuku v prvních třídách a přímo se do výuky zapojit a během celého dne máte možnost si školu prohlédnout. V úterý 19.března od 16 hodin nabízíme rodičům informační schůzku.

Na zápis je možné se přihlásit také elektronicky, a to prostřednictvím webových stránek školy od 11.2.2019. Veškeré další informace o naší škole naleznete na www.zstyrsceskalipa.cz, získáte na tel. čísle 606 116 119 nebo 602 572 680. Lze si sjednat individuální schůzku nebo prohlídku školy.

Na budoucí prvňáčky i jejich rodiče se těší všichni zaměstnanci naší ZŠ.

Nahoru