Knihovna se umístila na 3. místě v BIBLIOWEBu

Archiv
Verze pro tisk |

Pořadatelem soutěže BIBLIOWEB je Svaz knihovníků a informačních pracovníků a je vyhlašována každoročně v rámci kampaně Březen - měsíc internetu.


Porota hodnotí u prezentací knihoven několik kriterií – kvalitu obsahu stránek, aktuálnost, grafické zpracování a v neposlední řadě interaktivitu a možnost komunikace s uživatelem. Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 40, celkem tedy mohla knihovna získat až 200 bodů, českolipská knihovna získala 173,5 bodu. Soutěže se zúčastnilo celkem 39 knihoven.


"Malý knihovnický úspěch je pro nás velmi příjemný," komentuje úspěch PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka knihovny v České Lípě. Hodnotitelská komise je pravidelně složena z odborníků (knihovnických i internetových) a její verdikt má svou váhu. Navíc stránky veřejných knihoven začínají být v obecné rovině velmi kvalitní a uspět znamená přijít již s novou kvalitou. To se nám ve spolupráci s realizátorem podařilo zejména v oblasti webové komunikace s uživatelem a v úrovni webdesignu. Doufáme, že stránky se líbí i široké uživatelské veřejnosti, pro kterou ostatně jsou vytvořeny a jí by měly sloužit. Již teď víme, kde jsou slabé stránky a co by šlo vylepšovat, ale je třeba zdůraznit, že knihovna nemá svého specialistu na údržbu stránek.

Adresa prezentace Městské knihovny Česká Lípa:
http://www.knihovna-cl.cz

Celkové výsledky soutěže jsou zde:
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/BMI2002BWeb.htm


Prezentaci pro knihovnu vyrobila společnost HORNETS spol. s r.o., která se zabývá tvorbou internetových prezentací, e-business řešení, redakčních systémů a studií internetového trhu. Mezi klienty společnosti HORNETS s. r.o. patří například vydavatelství Computer Press, a.s.

Nahoru