Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Verze pro tisk |

Tady na i-novinách 5 měsíců diskutují na jedno téma občané Nového Boru JT a JD . Vytrvale bojují na mezinárodní scéně a trumfují se tím, co kde vyčetli ,každý samozřejmě ze svých oblíbených zdrojů.
Ale věci se dějí i tady u nás. Po Boru se mezi lidmi rozběhla jiná diskuze , teď i na Facebooku.

http://e-petice.cz/petitions/vyhlaseni-souteze-na-podobu-namesti-miru-v-novem-boru.html

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Připojte se taky svým názorem .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Můj názor je ten,že by se hodilo přejmenovat náměstí Míru v Novém Boru na " Náměstí česko-japonského
válečného námořního přátelství ".
"Tichý "společník města, autor studie je zřejmě fascinován ornamentem japonské válečné námořní vlajky, neboť ji beze studu okopíroval jako svůj návrh . Nikdo ze zastupitelů k tomu návrhu neřek ani - a !
Zítra napíšu další podrobnosti ( i finanční :-) )

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Vidím, že dost lidí to zajímá a tak nabídnu pohled do nedávné historie vzniku : Návrhu zadání řešení změn hlavní plochy náměstí v rámci "Rekonstrukce středu města Nový Bor - III.etapa ".
Takto krkolomně se akce od počátku -pracovní schůzky zastupitelů 8.4.2015 nazývá .
A pak přestože do termínu řádného zasedání zastupitelstva 22.4.2015 bylo moře času ,nebylo to v programu dubnového jednání. Partyzánský kousek předvedl nicméně v závěru tohoto jednání starosta,když v bodě " různé " navrhl rovnou schválit akci s krkolomným názvem a měl připraveno znění usnesení. Bohužel se mu to nepovedlo, nepřipravení zastupitelé začali diskutovat a to hlavně o parkování a V.Novotný navrhl o tom dnes nehlasovat a předpokládá, že to bude jako samostatný bod na příštím zasedání zastupitelstva. Takže nic :-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

V programu květnového zasedání borského zastupitelstva 22.5.2015 bod s krkolomným názvem opět nebyl regulérně zařazen do programu jednání. Starosta ale trochu pozměnil svoji partyzánskou taktiku a nechal bod do programu schválit před jednáním - jako bod č.21 rozšíření programu . Ing.arch B.Rýdl pak svůj návrh jednoduše předložil a spolu s ostatními zastupiteli si ho schválil. Na nějaký střet zájmů my v Boru nehrajeme, nebojte . To, že je autorem předložené studie, členem rady města, členem zastupitelstva města a předsedou Výboru pro rozvoj města nikoho z hlasujících zastupitelů od souhlasu neodradilo. Všech 17 (resp.16 + autor ) přítomných bylo pro .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ing.arch.Rýdl předkládal v květnu kolegům zastupitelům ke schválení bod Rekonstrukce centrálního náměstí III.etapa následujícími slovy:
omezení parkování na 40 míst, přímé napojení na kruháč, umístění významného estetického prvku ( tím je zřejmě myšlena kruhová kašna ).Dále říká : ,,Není to studie, schvalují se jen základní parametry zadání....... Tak jak vlastně ? Tady se to ještě studií nenazývalo , naopak ten název se přímo vyloučil.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Na Facebooku se u petice ke kritice studie Ing.arch Rýdla vyjádřil rádobyvtipným komentářem vedoucí Odboru rozvoje města Ing. Jeništa - klíčová osoba.
Podívejme se na jeho roli v této akci : Přímo mě praštilo do očí , že podepsal už 14.4.2015
s Ing.arch. B.Rýdlem Smlouvu o dílo ev.č MěÚ 2015/15/ORM, jejímž předmětem bylo vyhotovení díla - Architektonické studie III.etapy Rekonstrukce historického středu města Nový Bor do 30.9.2015 za honorář 120 000 Kč . Ten byl možná vyplacen cash, neboť ve smlouvě není žádné bankovní spojení :-)
Průvodní list veř.zakázky musí mít uvedenu doložku dle §41 zák.č.128/2000 Sb. o obecních zřízeních.
Doložka má přesně stanovenou formulaci, je předtištěna a dokládá datum a číslo usnesení, kterým byla smlouva radou města nebo zastupitelstvem schválena. Pokud doložka chybí, je právní úkon od samého počátku neplatný, neboť nebyl řádně schválen.Doložka se zařadí před podpisy smluvních stran.
To, že tam pan Jeništa místo doložky napíše , že tato smlouva nepodléhá doložce §41 je absurdní !Mám tomu rozumět tak, že smlouva podléhá rozhodnutí p. Jeništy - proti tehdy platné směrnici 5.01, proti zák. č.128 ???
Smlouva o dílo byla uzavřena 14.4.2015 - týden před jednáním zastupitelstva , které ji stejně neschválilo a
teprve na druhý pokus starosty 20.5.2015 schválilo něco jiného - to s tím krkolomným názvem.
Něco tady sakra dost neštymuje. By mě docela zajímalo, jestli se takováhle harakiri dějí i v Lípě.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ? Valdman ví

Nějakej Valdman nestydatě napsal , že autoři petice mají zastydlou pubertu.
Vzhledem k jeho věku je to odvážné tvrzení. Odpovědí by mohla být zábavná zápletka. Třeba, že je to reakce sklerotického dědka, který na náměstí v případě že se toho dožije, vůbec netrefí. Když trefí, zabloudí mezi zběsile jezdícími auty, které hledají volné parkovací místo. Zachránit by ho mohla lavička VH, která mu pije krev, tudíž by si ji mohl zapamatovat. Lavička je ostře sledované místo, takže by mu zcela určitě pomohli místní strážníci, kteří by ho odvedli buď domů, nebo na zasedání zastupitelstva města NB.
Stando, doporučuji se vrátit na mezinárodní diskusní téma. Jmenuje se Vědci proti strachu. JT je připraven. JD to již vzdal.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Dovolím si reagovat . Jsem osobně velmi rád, že se do současného dění v Boru aktivně zapojila skupina mladých odborně vzdělaných lidí, třebaže už v Boru všichni dnes nežijí. Držím jim palce, aby
dosáhli změn ,o které v petici usilují a budoucí podoba náměstí odpovídala reálným potřebám občanů, současné době a zároveň projevila tvůrčí invenci autora návrhu. To je i moje přání.
Chtěl jsem je nějakým způsobem podpořit , aby o jejich aktivitě věděli i čtenáři i-novin, kterých je v Boru dost.
Proto jsem paralelně utvořil toto téma zde.
Primárně mi jde o něco jiného , přestože píšu taky o studii náměstí. Navazuji tím na své předešlé téma :
"Komentovaný výběr z prosincového jednání zastupitelstva NB ", kde vystoupil bývalý zastupitel a za skupinu občanů oznámil , že podali trestní oznámení na nezn.pachatele, týkající se postupů a výběrů projekčních firem u stavebních zakázek a v souvislosti s tím i nakládání s veřejnými financemi .
Jako takový detailně rozpitvaný příklad jsem tady ukázal, jak se dospělo k výsledné studii náměstí.
Ještě předesílám všem, kdo by snad pochybovali o pravdivosti dat tohoto příkladu, že vše je dostupné na webu města , stačí si to umět najít : programy a zápisy jednání zastupitelstva
zápisy usnesení zastupitelstva
zápisy usnesení rady města
veřejné zakázky města
Mimo toho posledního prosincového zápisu jednání i usnesení, o kterém jsem už psal , je tam všechno.
Nevím proč, se s tím pořád čeká a na co . Má to být zveřejněno do 10 dnů po jednání. (16.12.2015 )

Nahoru

Co se v Boru ? Víte nebo nevíte? Návrh na náměstí je "pecka"

Mezi odborníky je návrh na náměstí v NB pecka. Snad to „ mladí architekti“ zvrátí.
archwars https://www.facebook.com/Archwars/photos/a.329306083758094.74329.226911423997561/1034032523285443/?type=3&theater

Archwars
Náměstí v Novém Boru je pecka. Architekt je prý znám tím, že má rád sushi, a proto se rozhodl tento japonský regionální pokrm podpořit, jak nejlépe umí. Dokumentace už je schválená, má japonské stavební povolení. Návrh samozřejmě počítá s japonskými auty, sakurami, uprostřed má být zen kašna, ve které se budou koupat japonští lidé. Při kolaudaci prý bude japonská oslava, veřejný zadavatel a architekt provedou plátkování žaludku, japonsky seppuku nebo harakiri. [AV]

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Výzvu k podepsání petice za vyhlášení soutěže na podobu náměstí Míru v Novém Boru zveřejnil odborný portál www.archiweb.cz - web o architektuře, urbanismu a designu. Kauza se tak dostává do širšího podvědomí zájemců o kvalitní architekturu. Zároveň pod peticí začaly přibývat podpisy lidí napříč Českou republikou. Což zastupitelé mohou označit za "irelevantní" podpisy - já si naopak myslím, že by měli být rádi, že se o podobě náměstí zajímají i odborníci nejenom ze širokého okolí, ale např. i z Olomouce. Reálně hrozí, že se III. fáze rekonstrukce náměstí Míru stane odstrašujícím příkladem pro jiná česká města.

Dnes ráno byl všem zastupitelům města zaslán desetistránkový text (esej, fejeton, komentář) s komentářem mým a komentářem iniciátora petice, kde se snažíme do detailu popsat úskalí a problémy předloženého návrhu, zároveň částečně naznačujeme možnosti jejich řešení. Na tento e-mail prozatím reagovali zastupitelé Otakar Válek a posléze arch. Boris Rýdl, coby jeden z hlavních autorů návrhu. Pokusil se odpovědět na některé otázky, nicméně většinu našich argumentů vyvracel naší nedostatečnou informovaností o jeho konceptu, což částečně omlouval - a na tom jsme se shodli - slabou webovou prezentací. Zastupitelstvo a zájemci z řad veřejnosti prý však byli o návrhu dostatečně informováni a byla jim objasněna celková koncepce. Pro doplnění přiložil 3 vizualizace, tzv. "zákresy do reálné fotografie". Tyto mě však o kvalitě návrhu nikterak nepřesvědčily - ba naopak u mne vyvolaly několik dalších otázek. Chystáme další oficiální reakci zastupitelům, čekáme však, zda se vyjádří ještě někdo další.

Zároveň chystáme článek na i-noviny, pokud se to podaří, tak do Deníku. Měl by to být jakýsi výtah z dopisu zaslanému zastupitelům, kde nastíníme hlavní problémy navrženého řešení. Iniciátoři petice však důrazně odmítají jakkoliv řešit zákulisní a politické pozadí této kauzy. Akci bychom rádi řešili po odborné architektonické ose bez politického podtextu a proto se neangažujeme v otázkách financování investičních akcí atd., to řeší jiní lidé, co o tom ví víc. Naším cílem je vznik architektonicky a urbanisticky kultivovaného návrhu rekonstrukce náměstí, který odpovídá tradici, historii a postavení města Nový Bor.

Jelikož pan zastupitel Stanislav Valdman označil v jedné ze svých e-mailových reakcí iniciativu "zbytečné petice" za "závan zastydlé puberty" (uvozovky značí citaci) autorů petice a předpokládá s pravděpodobností 1:200, že ji zastupitelstvo "vezme na vědomí" a bude se v přípravách rekonstrukce náměstí pokračovat tak, jak bylo koaličně schváleno, objevila se myšlenka kontaktovat nějakou "vyšší autoritu" - nezávislého architekta, ideálně pedagoga některé z kateder architektury či urbanismu českých vysokých škol, popř. architekta, který má v portfoliu nějakou zdařilou realizaci rekonstrukce významného městského prostoru, zda by k návrhu nepřipojil svůj nezávislý komentář. Mohlo by to některým zastupitelům možná otevřít oči, je to však prozatím ve fázi přípravy - s nejistým výsledkem, neboť návrh není na webových stránkách dostatečně prezentován tak, jako je tomu běžné u jiných projektů podobného typu, a málokomu se asi bude chtít jet z dálky do Nového Boru, aby si na městském úřadě stávající podobu studie nastudoval v papírové podobě. Ano - přestože to tak nevypadá, žijeme v roce 2016.

Nahoru

Re: Náměstí v Novém Boru (petice)

(Taky můžete nevýstižný titulek přepsat.)

Hlásím, že našemu náměstí věnuje půl stránky i MF DNES (Martin Trdla na str. 16): Město připravuje odpověď na petici, bude prý "v nejbližších dnech".

Konfrontační tón z jedné strany (výrok zastupitele) ani citace recesistických výroků z FB z té druhé strany moc neprospěje věcnému projednávání tématu. Ve vlastním zájmu vltavína kroťte.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Kroky autorů petice vidím jako kroky správným směrem a cením si i toho, jak se jednoznačně vymezujete mimo lokální politiku . Každému ve městě je tak jasné , o co přesně vám jde.
Díky, že jste sem do diskuze přispěli informacemi ,co konkrétně podnikáte a jak představitelé města reagují.
Doplním ještě ze zápisu Výboru pro rozvoj města 3.12.2015, že Ing.arch. Rýdl seznámil členy s postupem přípravy III. Etapy náměstí Míru s tím, že bude projektově připravena na rok 2017 včetně výběru zhotovitele.
To jenom , abyste věděli, jaký je časový horizont . Smlouva o spolupráci k věřejným zakázkám - konzultace pro r. 2016 byla už podepsána 21.12.2015. Je třeba sledovat vyhlášení VZ městem Nový Bor a přihlásit se do soutěže o projekt.

Nahoru

Re: Náměstí v Novém Boru (petice)

Článek je bohužel napsán dost bulvárním stylem.
Jsou vybrány pouze části petice, vytržené z kontextu, zcela chybí odkaz na petici, aby si to zvídavý čtenář mohl ověřit a navíc článek obsahuje lživou informaci o tom, která uvádí, že tvrdíme že žádná soutěž nikdy nebyla. Autor článku se ani nepokusil mne jako iniciátora petice kontaktovat a řešil to pouze s Mgr. Dvořákem a Ing.arch. Rýdlem.
Jejich představa o spolupráci s veřejností je bohužel omezena pouze na zastupitelstvo, kam moc dobře vědí moc lidí nechodí a tudíž jim do toho ani nikdo nemluví, ale i na toto jsme myslím s Ing.arch. Křižanem zastupitelstvu dostatečně odpověděli.
To že by návrh arch. Rýdla vycházel z návrhu architekta Šípka mi nepřijde jako moc reálné, vzhledem k tomu, že tam z jeho návrhu není vůbec nic, ale pan architekt má nyní svoje starosti se zdravím a tak bych ho já osobně do toho nechtěl zatím zatahovat.
V tomto duchu jsem již svoje výjrady poslal i autorovi článku. Mrzí mne, kam až se dostala novinářská práce. Každopádně aspoň se o tom někdo dozví i z tištěných novin.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pan starosta novináře informoval především tak , jak potřeboval sám. Navíc plete hrušky s jabkama. To, že nebyla soutěž (na studii ) tady píšu podle veřejných informací z webu města já a ne autoři petice. Mám obavy , že takovýmto přístupem radnice se bohužel možná nepodaří udržet vaši věc mimo politickou scénu i když bych si to taky přál. Ještě je možnost požádat pana starostu, aby své nepravdivé výroky v MFD stejným způsobem dementoval a omluvil se autorům petice. Dělá se to tak, že mu navrhnete text uspokojivé omluvy.

Nahoru

Re: Náměstí v NB / petice

Technická: Pokud zvídavý čtenář MFD umí zacházet s internetem, zadá si třeba pojmy "petice náměstí nový bor" - a hned druhý link je ten pravej. A je to rychlejší než opisovat adresu z novin :)

Nahoru

Re: Náměstí v NB / petice

Netřeba uvádět celou adresu. Jednoduchá zmínka v závěru článku typu:

Uváděná petice je v celém znění dostupná na portálu e-petice.cz

by mnoho místa v novinovém článku nezabrala. A myslím, že je to ještě jednodušší a rychlejší varianta než googlování.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Dnes na na libereckém idnes.cz opět z pera Martina Trdly je m.j.i věta : .....autoři se snaží rozpoutat veřejnou diskusi.....
Na archiwebu je dnes článek Luboše Křižan, kde se píše o tomtéž ,ale úplně jinými slovy : .....snažíme se o znovuotevření diskuse se zastupiteli i veřejnou debatu........
Výrazové prostředky pana redaktora jsou jednak nepřesné a navíc zbytečně militantní.
Radnice prohlašuje,že současná studie vychází z návrhu Bořka Šípka. Doporučuju všem a především zastupitelům, aby si ji na Googlu , našli jako jsem to udělal po výzvě radnice já.
Shodný je snad jen půdorys a zelený pruh před školou. Šípkova plocha centra náměstí je čistá, zřejmě jednobarevně nevtíravě vydlážděná.,nic tu neruší ani nedráždí.Kromě pár stromů nic.
Poslední studie Ing.arch Rýdla, která z ní údajně vychází je zbytečně,samoúčelně zdobně organizovaná kontrastním dlážděním, sloupky kolem ohraničujícími ornament atd. Lavičky kolem kašny uprostřed mají asi sloužit čemu ? Lidé si tam mají posedět a v hluku sledovat auta kroužící všude kolem ?
Pro mimoborské by bylo možná zajímavé mrknout na městskou web kameru, která se i otáčí a snímá právě
náměstí a automobilový provoz. Pak si živě představíte, co uvidí a uslyší ten,kdo bude relaxovat na lavičce u kašny . Co nám to radnice, chce namluvit nebo jsou snad slepí ,že nevidí , že to je něco úplně jiného.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Tak dneska máme čtvrtek, tedy neúřední den na městském úřadě´, úředníci mají klid na práci. Bylo by skutečně už na čase ,aby konečně zveřejnili usnesení a zápis prosincového jednání zastupitelstva. Mělo to být do 10 dnů a za dva dny to bude měsíc ! Na co se čeká nebo se nechce ? Nebo to snad mám napsat já ?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Problém je někde jinde, než ho vidí zastupitel pan Válek. Možná koaliční zastupitelé usilují o co nejlepší náměstí ,ale zcela jistě o návrhu ( studii ) jednoho z nich nediskutovali. Jestli ano, tak tedy ne před veřejností.
Cosi neurčitého , vymezeno jen slovně schválili zastupitelé v květnu a nepamatuji se , že by byla kdy představena ta malůvka náměstí,, včetně uvedení autora. Schválení malůvky proběhlo na podruhé také hladce - asi tak , že se pár zastupitelů vyjádřilo doslova : " Nemám s tím v této podobě problém. " Takhle si já a asi nikdo z občanů diskuzi k tak závažné věci nepředstavuju .Starosta mohl každého zastupitele vyzvat, jestli se mu to líbí nebo nelíbí a proč . Tak byste se možná něčeho už dobrali.
Bohužel naši zastupitelé jsou jaloví, nepíšu to tady poprvé , skoro nikdo se k ničemu nevyjadřuje. Někteří, přestože jsou tam již druhé volební období ,nebo déle , nikdy nepromluvili. A už vůbec si nepamatuji, že by některý z nich přišel sám s nějakým svým návrhem k něčemu nebo prostě pro obecné blaho občanů.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Vážení spoluobčané, myslíte si , že stále platí slovo starosty dané před 5 lety ?

Úvodní slovo starosty z Novoborského měsíčníku - únor 2011, první odstavec titulní strany :
......" Další naší prioritou je transparentnost, jejímž smyslem je odstranění jakékoliv možnosti korupce především v zadávání veřejných zakázek, odmítnutí možného klientelismu a vytvoření zdravého soutěžního prostředí pro firmy, které se ucházejí o obecní zakázky ." .......
Pak pokračuje : " Chceme dokázat, že etický kodex politika není prázdný pojem, kromě jiného v tom, že nebudeme dávat sliby, o kterých dopředu víme , že nemohou být dodrženy "......

Pro skupinu občanů, která podala v listopadu trestní oznámení právě v této věci , jsou proklamace z doby , kdy byl 2. měsíc ve své nové funkci starosty dávno nevěrohodné.
Celý úvodník z únorového čísla Novoborského měsíčníku 2011 je dostupný na webu města.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Re: Proč se nám nelíbí návrh rekonstrukce náměstí v Novém Boru?

28. Leden 2016 - 17:47 | milan zahradnik

Doporučuji shlédnout záznam včerejšího jednání zastupitelstva Nového Boru na webu města.Záznam celý trvá přes hodinu a půl, ale koho zajímá právě diskuze o podobě náměstí, stačí když si nastaví 1h10 min na záznamu. Starosta se rozhodl otevřít na jednání tuto diskuzi a mluvil především Ing.arch.Rýdl , až přetáhl, takže mu starosta odňal slovo. Zeptáte-li se mě , co zásadního řekl - nevím , je to mistr nicneříkajících frází.
Záznam bude ke shlédnutí týden, pustil jsem si tuhle část několikrát , ale kromě výmluv, omluv, díků Otovi a bagatelizaci vlastního výtvoru ( studie ) tam žádné racionální jádro nenacházím.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Protože schéma mnohdy řekne víc než 1000 slov a protože někdo si to prostě představit nedokáže ...

http://www.imgup.cz/image/aw7

... s doplňujícím komentářem v článku "Proč se nám nelíbí návrh rekonstrukce náměstí Míru v Novém Boru?"

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Všichni občané města si ještě určitě vybaví oblíbenou řadu nástěnek , kde se neustále zastavovali lidé ,aby si přečetli, co je zajímá ze života města a zájmových aktivit. Město slibovalo, že nástěnky zas budou, ale KDE ?
Nikde jsem je v plánech nezaregistroval. Lepší místo nikde v centru města není. Snad si zastupitelstvo nemyslí, že když je umístí jinam, že tam lidé, kvůli tomu budou chodit a např. přecházet ulici nebo šplhat do schodů. Tohle místo je v Boru jako Můstek v Praze a kdokoliv centrem i jenom prochází , jde tudy. Škoda zabili jste přirozené společenské místo těmi monumentálními zdmi a schodišti, lavičkami prakticky v díře a projížděním aut a parkováním.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ve středu 24.22016 proběhlo únorové zasedání zastupitelstva. Do středy 2.3. ho můžete shlédnout na webu města:www.novy-bor.cz / zastupitelstvo/ záznam z jednání.Za zmínku stojí snad jen krátké vystoupení paní
Mikešové ve 32 minutě zasedání.
Řekla,že požádala město o informace a z těch se dozvěděla, že vedoucí Odboru rozvoje města přidělil v průběhu výkonu zastupitelské funkce členu Rady města a zároveň předsedovi Výboru pro rozvoj zatím 33 zakázek za více než 1 800 000 Kč. Pojala podezření na střet zájmů ,což jí zastupitelstvo potvrdilo s tím ,že o tom vědí.
A šmytec ! Další z prapodivných činností Odboru rozvoje města při zadávání veřejných zakázek .

No nešť ! Korunka ke korunce a za 5 roků je toho za 1 800 000. Podle dřívějšího vyjádření pana starosty je to proto,že pan Ing.Jeništa si vybírá toho ,s kým se mu dobře spolupracuje - tak tomu skutečně věřím. To je v tomto případě Ing Rýdl . Ani jeden z nich nemá zájem, aby se do jejich spolupráce šťouralo. Neměl by ale starosta mít především jiný zájem a to ten , aby se pokaždé hledal někdo, kdo může vyjít město levněji ? To už pak není o střetu zájmů, ale o nakládání s veřejnými prostředky. a to je zopovědnost celého zastupitelsvta.
Poslechněte si i vyjádření několika zastupitelů a obrázek si uděláte sami.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Připravujeme pro všechny komu není lhostejná budoucí podoba Náměstí Míru architektonickou procházku po náměstí spojenou s následnou veřejnou diskuzí jejíž závěry předáme zástupcům města. Přijďte se blíže seznámit s prostorem náměstí a vyjádřit svůj názor, jak by mělo náměstí v příštím desítkách let vypadat.

Oznámení jsme poslali do měsíčníku, tak snad vyjde. Akci jsme oznámili a pozvali na ni i všechny zastupitele města. Kromě toho, že je akce založena na facebooku www.facebook.com/events/1689788731303761/, tak o ní budeme informovat i formou letáků.

Program:

ARCHITEKTONICKÁ A URBANISTICKÁ PROCHÁZKA
NEDĚLE 20. 3. 2016 – 14:30
místo setkání na Náměstí Míru před budovou městského úřadu

Rekonstrukce náměstí nemůže proběhnout bez většího zapojení místních občanů, kteří se na náměstí denně pohybují a tento významný veřejný prostor v centru města pravidelně využívají. Projděte se spolu s architekty po náměstí a pomozte zhodnotit současný stav veřejných prostranství. Prohlédněte si přímo na místě problémy a závady celého prostoru a seznamte se s možnostmi jejich řešení.

VEŘEJNÁ DISKUZE
NEDĚLE 20. 3. 2016 – 16:00
restaurant Grandhotel Pražák, Dvořákova 525, Nový Bor

Přijďte spolu s urbanisty diskutovat o stavu Náměstí Míru a především o vizích na jeho budoucí podobu. Seznamte se s aktuálním návrhem na jeho rekonstrukci i s problémy, které může vyvolat. Zapojte se do diskuze a řekněte nám, co se Vám na současném stavu náměstí a jeho okolí líbí nebo nelíbí, co Vám na náměstí chybí a co byste v budoucnosti nejvíce ocenili. Zajímá nás, jakou funkci, náplň a možnosti využití by podle Vás mělo centrum našeho města mít.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ještě třeba v pátek před akcí doporučuju zmínit akci v Českolipském deníku. Dost lidí páteční vydání kupuje, už třeba jen kvůli týdenímu programu TV a do neděle na akci ve 14,30 snad nezapomenou. Pak už vám přeju jen hezké počasí, aby účast byla početná. Držím vám palce, ukažte zastupitelstvu , jak má vypadat spolupráce s občany. Tady se to většinou plichtí v pololegalitě a hlavně mezi těmi, kterým se spolu dobře spolupracuje :-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Přál bych si jednou moci obejít celé náměstí dokola po širokém chodníku s celou rodinou pěkně ve čtyřstupu. Prostor náměstí jsou takové prstence. Vnější prstenec jsou domy. Pak by měl následovat prstenec s velkorysým chodníkem. Pak prstenec s parkovacími místy. Pak prstenec s ulicí pro auta. Uprostřed pak shromažďovací místo, neb k tomuto účelu zejména náměstí slouží. Vykašleme se na klišé, že tráva a stromy jsou naši kamarádi a auta naši nepřátelé. To je pravda v přírodě za městem, nikoli na náměstí. Na náměstí by měl být chodec pánem a chodec chodí po chodníku, a ne po trávníku. Auto je pak chodcův kůň a miláček, parkovací místo slouží jak autu, tak chodci z auta vystoupivšímu. Prstencové uspořádání je proto logické a správné. Parkovací místo vedle chodníku jen zvyšuje komfort chodce a odděluje chodník od ulice, zvyšuje bezpečnost chodce. Jsou to jednoduché principy, které je třeba ctít. Vyplatí se to.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Neděje se nic, akorát na webu města konečně zas běží webkamera. Můžete se přesvědčit .V sobotu v 17 hodin je Bor liduprázdné město.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Tak jsem se dočetl,že na radnici vyvěsili tibetskou vlajku.
Určitě naschvál tomu pánovi,co udělal tu výstavku o zločinech komunismu a komunistických zločincích. Teď sem soudružka velvyslankyně komunistické Číny nepřijede a neuvidí ji.Dělal tu výstavku upřímně,prezentoval ji i na Zastupitelstvu NB. A oni naschvál,i když je varoval.
Je to výsměch spolupráce s občany,plichtí si to sami v pololegalitě a nekorzují po NB,takže je to mrtvé město.Přitom bylo 1°C a krásně mlhavo.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ta diskuze měla být o nové podobě náměstí v Novém Boru. A opět má někdo potřebu do toho nablejt.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Jo, nablejt ,na to je růženín specialista . Mýlí se ale, když píše, že vlajku vyvěsili někomu naschvál. Vyvěsili ji, protože to dělají tradičně několik sezón a nic je neodradí . Prosím, jestli to někomu v Tibetu nějak pomůže.... A ta protestní scénka , kterou na zastupitelstvu sehrál pan Uksa - to už je taky jenom takový místní folklór,
to snad dávno nikdo nebere vážně , akorát ten růženín :-)
Jediný v čem má pravdu, je že lidi nekorzují nikde po městě , jsou zalezlí doma a naštvaný na všechno a čumějí na bednu. Akorát do práce a z práce a to ještě autem. Chtělo by to nějaký jiný lidi do města :-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pane Alane,již název tématu zní Co se děje v NB.Jistě uznáte,že Borem nehýbe pouze Náměstí a probírali se zde i jiné věci-nástěnky,kamery atd.Pokud jste si ještě nevšiml,existuje zde i téma Podoba rekonstrukce náměstí Míru v Novém Boru.
Navíc pan Zahradník vyzval čtenáře...Doporučuji shlédnout záznam včerejšího jednání zastupitelstva Nového Boru na webu města.Záznam celý trvá přes hodinu a půl....
Tak jsem si ho shlédl a reaguji.Na tom je něco špatného?
Jelikož bydlím na takové "cvikovské výletní trase" Martinovým údolím,mohu Vás ujistit, že tu chodí procházkou skutečně velké množství lidí Pokud je nevlídno,situace je samozřejmě jiná. Prosím neposuzujte ostatní podle sebe.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ano ,věřím vám , růženíne, že na procházku Martinovým údolím chodí dost lidí, znám to tam taky . Ovšem,
že by v Boru za pěkného počasí vyrazily davy lidí na procházku kolem náměstí - to je holá utopie. Snažím se
upřímně zamýšlet nad realitou. Občas se přes den mrknu na on-line kameru , ta nelže a fakticky když se tam objeví chodec jde většinou k zaparkovanému autu.
Jestli jsou od rána do noci "imrvére" někde spousty lidí, tak je to na parkovišti Kauflandu ,dokonce se tam lidé společensky stýkají , vídám skupinky známých, kteří se tam potkají a probírají navzájem dlouze své problémy anebo vnitřní a vnější politiku. Tam by se mělo udělat náměstí :-) anebo se měl Kaufland postavit na náměstí. A to třeba tak, že by se ze školy nechala jen čelní strana a až dolů Kalinovkou mohl být supermarket. Pak byste na náměstí dostali všechny lidi z města i okolí . Samozřejmě to píšu v žertovné nadsázce ,ale tak to prostě je. Dokud nebyly na okraji města postavené postupně : Plus, Penny, Lidl a Kaufland se svými satelity končil život ve městě v úrovni nemocnice. Do Crystalexu se hrnuly davy jen ráno mezi 5. a 6. a vyvalily se mezi 14. a 15. hodinou. Jinak jste tam nikoho nepotkali., leda tak někoho, kdo šel na hlavní silnici na stopa.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Plně s Vámi souhlasím

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Konec Sociální demokracie v Čechách ? V Boru teda určitě. Asi uniklo naší pozornosti oznámení p.Valdmana na posledním jednání zastupitelstva. Oznámil, že rezignoval jejich zástupce v Kontrolním výboru a nepodařilo se jim získat nikoho jiného , takže soc.dem. dala místo k dispozici ostatním stranám. O tristní personální situaci v Boru v této straně jsem psal už před posledními komunálními volbami. Strana ztrácí díky premiérově politice celostátně a v Boru už kromě pár prďolů nemá ani aktivní členskou základnu.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Já nevím,zda jste nepsal o sobě,pane Zahradníku. ČSSD prý ztrácí díky premiérově celostátní politice. No,příštím premiérem může být Bureš,ktrý své peníze získal legálně, byv čistý jako lalia poĺná. A prezident opět Zeman, v Česku je možné vše.Oba dva má lid obecný rád, protože jsou buď jako ten Venca vodvedle, mluví tak lidově a kradou prý stejně všichni,proč by teda Andrej nemohl, že.Ten ,pravda nemusí,neb si to ošetří zákony,ale to zase hodně lidem nedochází. Na premiérství budoucí si kdysi brousil zuby i bývalý šéf lékařské komory, který se už v ČLK dopouštěl různých finančních čachrů.A měl našlápnuto dobře,on je chytrý jako bestie. Sbíral si informace, měl síť donašečů apod,korumpoval. Posílal na nepohodlné kolegy udání na finančák aj.aj. My,co jsme proti němu byli v opozici,publikovali jsme třeba veřejně,jako já ,jsme si zažili svoje v šikaně a přežili, a to byl nějaký protivník.A kdeže nyní jest...takže ono se do budoucna neví. V Česku je možné vše. Třeba soc.dem zase vyhraje. Já tuto stranu nemusím,ale je přijatelnější než ANO,kterýžto slepenec hájící ekonomické zájmy funguje jen na vůdcovském principu . Berlusconi taky nakonec dojel..
Píšete,že lidé jsou naštvaní na vše. Nevím, žije se tu velmi dobře. Nemáme cel plošné velké přírodní katastrofy, neválčí s eu nás, lidé vyhazují čím dál tím více potravin do popelnic, 2 mil domácností vlastní psy nebo kočky, čili na ně musí mít peníze, přístup k lékařské péči mají ničím neomezen, mohou cestovat, nadávat,podepisovat petice bez rizika postihu, dívat se na oblíbené virtuální reality jako Prostřeno nebo Ordinace v Růžové zahradě atd. a snít si,jak by to vypadalo,kdyby....Funguje divadlo i kino, ve Smetance jsou kroužky pro děti i dospělé, nakupovat můžou chodit denně /my máme v ordinaci čtvrtky vždy volnější,neb se lidé realizují ve slevách pod heslem Koupím to,ať to stojí,co to stojí,hlavně ,když je "sleva"./ Volný čas je možno trávit skutečně všelijak.Včetně ležení na kavalci . Spíše se lidé neumějí těšit z drobných denních radostí a neumí spolu komunikovat. Komunikují s PC,ale mezi sebou si to říci neumějí. A to jim žádné zastupitelstvo ve městě ani žádná vláda nevyřeší . Já bych osobně v našem městě docela ráda zažila takovou malou věc, a to,že kdyby třeba ti lidé, naštvaní na vše, přestali pohazovat na zem papíry a po svých miláčkách si uklízeli hovínka..... Přeji hezký den

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

On-line kamera na náměstí zaznamenává jen světlo projíždějících aut . Jinak při pohledu z okna tma jak v pytli.
Hezký :-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Tak dnešní setkání s mladými architekty k budoucí podobě centrálního náměstí se vydařilo. Účast byla hojná ( počítám tak kolem 80 lidí ) a následná beseda v Grandu končila až v 17.30. Přítomno bylo několik zastupitelů a zastupitelek a taky bývalých ,ale starosta a místostarostka chyběli. Místo pro komentář nabízím nejprve p. Tichému, už jsem si myslel, že ho borské náměstí vůbec nezajímá , dosud se k němu nikdy nevyjádřil .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Za hojnou účast děkujeme a zájem o veřejný prostor nás těší. Pouze doplním, že pan starosta se z dnešní nepřítomnosti omlouval již od počátku plánování akce z pochopitelných rodinných důvodů. Oceňujeme účast pana arch. Rýdla i dalších zastupitelů. O závěrech z dnešní diskuze budeme informovat zastupitelstvo i veřejnost.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Tady je opět vidět, kdo má o nás voliče a vůbec město zájem. Je to ostuda.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Zdravím. Včerejší akce ke 3. etapě rekonstrukce náměstí byla velice zajímavá. Účastnilo se jí cca 80 občanů, mezi nimi asi třetina zastupitelů města, ale nikdo z vedení radnice.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Škoda,že k podobné výměně názorů na úpravu náměstí nedošlo včas . Včera všichni zúčastnění na vlastní oči viděli a slyšeli, jak je pro dobro věci přínosné, když ji řeší víc odborníků než jeden Ing.Rýdl bez jakékoliv
zpětné vazby . Přitom vedení města musí mít ještě v živé paměti , jaké pozdvižení vyvolal p.Danys když byla na programu ll.etapa a mělo se ukrojit z parku. Snad z toho bude pro vedení města na příště ponaučení,aby se podobné závažné kroky řešily soutěží odborníků anebo alespoň konzultacemi s dalšími projektanty nebo řádnou oponenturou.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Takovýmto stylem můžete řešit to náměstí klidně 100 let. Hlavně aby ty opravy předešlých úprav nemusel řešit zase pan arch. Rýdl.To by zase jiní museli běžet na policii dělat pozdvižení.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Nejen já si myslím , že kdyby to nevymýšlel jenom sám Ing. Rýdl jako jedna osoba , mohla být studie úplně jiná -mnohem lepší. Víc hlav - víc rozumu. Nevím, jestli jste tam vy růženíne včera byl přítomen ,ale i autor sám to přiznával, vcelku lehce opouštěl své vlastní nápady a připouštěl jiná racionálnější řešení , která nabízeli mladí architekti nebo občané . Jasné je , že zastupitelé s žádnou oponenturou panu Rýdlovi nikdy nepřišli, protože respektují nadmíru jeho profesní odbornost. Právě proto mělo být osloveno v soutěži několik odborníků a ne to přímo zadat Ing.Rýdlovi.
Zas o tolik by se to neprotáhlo. Si to pan Rýdl sám zadal loni v dubnu a v září měl studii nakreslenou.
Teď hlavně řeší, aby se nenarušil proces termínů a platnosti povolení , zadání zakázky na projekt, výběr zhotovitele atd.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Možná,že si pamatuji ne úplně přesně,ale když byl jako nejlepší projekt na přestavbu náměstí tehdy vyhodnocen ten Bořkův,tak se snesla vlna kritiky na proponovanou kavárnu .Prý by ohrožovala naše děti,že by byla před školou .....Tak dlouho byla tahanice,až vše usnulo. Bořek- znali jsme se od r.1991, měl na to svůj názor. Zastupitelstva se po volbách měnila. Víte někdo,kdo byl tehdy nejvíc proti ? Já si matně dvě jmé na pamatuji....

Vždycky,když jsem v Barceloně, v tom krásném městě,které po Praze považuji za třetí pro mne nejkrásnější ,které jsem kdy navštívila/ druhé je Londýn/,si pomyslím, co by toto město bylo bez Sagrady a bez osvíceného vedení,které začátkem 20.stol.povolilo stavět Gaudímu takovou stavbu...

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ? A co v České Lípě?

Závidím, že v Novém Boru se najdou lidé, kterým záleží na tom, jak bude vypadat v konečné podobě třeba náměstí. V Lípě, kde se také chystají převratné věci, nikdo nediskutuje, asi proto, že radnice chystané novinky nezveřejňuje, dá se říci, že je přímo tají. Proč byla vypsána veřejná zakázka na projektovou přípravu venkovního bazénu v Barvířské ulici, přestože ještě není schválena změna územního plánu, bez které nelze stavbu realizovat? Jako laik se ptám, proč je v rozpočtu na letošní rok zahrnuta investice ve výši 5 mil. na prodloužení Wedrichovy ulice, když ještě není jasno kam ulice vyústí a zda vůbec dojde k přemostění Ploučnice? U této kontroverzní stavby je ještě mnoho otazníků , tak proč ten spěch u tak rozsáhlé investice, proč radnice mrhá veřejnými prostředky a nechová se jako řádný hospodář? Byla provedena ekonomická rozvaha, kolik bude provoz bazénu stát? Má radnice k dispozice relevantní průzkum, zda občané si 25 m bazén pro 500 návštěvníků / na 36 tis. obyvatel/ ve středu města vůbec přejí?
Občané Nového Boru nejsou spokojeni s přístupem radnice, která podle nich nemá zájem o výměnu názorů, není vstřícná k jejich připomínkám .Osobně bych si moc přála , aby se radnice v České Lípě chovala ALESPOŇ tak jako radnice v Novém Boru.
Náš nezájem o dění ve městě se nám může velmi vymstít, v konečném výsledku pak budeme pouze koukat , koukat a koukat, jako puci.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Zmíním zde pro všechny, kteří na nedělní vycházce bohužel nebyli i to, jak se vyjádřil urbanista
pan Kučera k někdejšímu Šípkovu návrhu borského náměstí a rovnou dodám, že s ním plně souhlasím.
Řekl tedy, že návrh je pro tak malé město nepřiměřeně a velkoryse bombastický. Takový projekt by snesla některá náměstí velkoměst jako je Praha nebo Brno , ale provinční Nový Bor ne .
Měli bychom se všichni držet současnosti a v dnešních reáliích. Nemá smysl vracet se ke studii 15 let staré, kdy možné investice byly oproti dnešku nesrovnatelně vyšší a ale taky aut bylo nesrovnatelně míň.
Pan Kučera velmi přesvědčivě a kriticky označil všechny okrasné zbytečnosti, které se kolem našeho náměstí v rámci rekonstrukce vyrojily a upozornil na další , které jsou navrženy ve studii Ing. Rýdla.
Nakonec vyčkáme-li , určitě se s připomínkami mladých architektů budeme moci všichni seznámit.
No a s tou netečností lidí v České Lípě, to je smůla, ale nakonec rebelko, co vám brání v tom se toho ujmout sama a nějak své spoluobčany zaujmout a vtáhnout do veřejné debaty ?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Jakkoliv by se dalo očekávat, že poslední klíčová etapa rekonstrukce centra přinese již nyní utaženému uzlu města trochu osvěžení a dobře zpracovaný projekt, skutečnost, že tomu tak není se po procházce jen potvrdila.

Z dostupného návrhu není zřejmé plno věcí, ostatně určitá míra nedokončenosti a garážové improvizace byla cítit i z obhajoby projektu p. Rýdla. Osobně by mě zajímalo pár věcí ohledně návrhu

1/ Počítá návrh s užitím stejných materiálů jak pro chodníky, tak i pro plochu náměstí? (žula/čedič)
2/ Pokud ano, jaký rastr bude zvolen pro dláždění chodníků? Vějířovitý, řádkový, nahodilý? Bude respektovat způsob dláždění jako je u kostela, či nově dokončené etapy na protější straně náměstí?
3/ Hrozí zámková dlažba?
4/ Existuje konkrétní návrh na mobiliář, tj. lavičky, lampy a parkovací stojany?
5/ Návrh počítá s odrušením provozu z hlavní silnice jednoduchým osazením buxusů a vytvořením jakýchsi podivně patvarovaných klidových zón. Nejsem si zcela jist, zda-li se člověku dostane klidu, pokud plán počítá s ponecháním 40 parkovacích míst. Bude centrálou náměstí nevyprojektovaná středová zóna, nebo zběsile objíždějící žigul hledající místo pro zaparkovaní?
6/ Je nutné zachovávat 50 centimetrové keře (zaznělo v diskuzi), které budou vyžadovat pravidelnou údržbu? (Úklid odpadu, zástřih, závlaha!) nejedná se o další nadbytečnou investiční položku?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pane Novotný, váš věcný příspěvek do diskuze má obsahově přesně to, co je potřeba ve věci rekonstrukce náměstí od lidí slyšet ,aby se výsledek ještě nějak zlepšil. Paní Šepsová jistě promine :-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Docela zajímavé názory a návrhy, ale byl se někdo podívat na plochu našeho náměstí v dopoledních hodinách? Již několikrát jsem tak učinil a docela jsem byl překvapen. Myslím si, že navrhované množství parkovacích míst je dosti málo. Je potřeba zmínit, že v dnešní době je náměstí hlavně parkovištěm a bohužel našich úředníků městského úřadu. Nikdo si neuvědomil, že tito lidé k nám dojíždějí za prací a vesměs plechovým mazlíčkem, kterého si umístí na náměstí. Proto se zeptám. Kam si tito úředníci dají svá auta? Dále kam si je dají návštěvníci města? V současné době bych proto řešil, kam ty všechny vozidla dám. To znamená, že bych v prvé řadě řešil nová parkoviště, parkovací domy, odstavná parkoviště atd. Poté bych řešil rekonstrukci náměstí. Již jsem si zvykl, že v našem městě se vše dělá obráceně a myslím si, že zbytečně. To co se provedlo před Českou poštou a Komerční bankou není řešení.Pokud jedete okolo, když vyjíždí vozidlo z tohoto parkoviště, tak je zde několik problémů během pár sekund a ohrožuje to provoz ve středu města. Řeší toto někdo? Píši jen svůj názor na danou věc.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Občas jsem se taky podíval na on-line kameru na webu města abych sledoval pohyb lidí a aut na náměstí. Naposledy v neděli, od té doby je tam jen vzkaz : Uživatel toto video odstranil. Omlouváme se.
Důvod odstranění si nedovedu vysvětlit. Očekávám, že to nějak vysvětlí město .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Kamera dnes znovu běží , to jsem rád , jinak na náměstí vše při starém - auta , lidi ne.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ve středu 23.3. proběhlo jednání zastupitelstva. Schvalování bodů programu šlo jak po drátkách, takže se zastavím jen v závěrečné části, kdy se projednávají náměty a připomínky zastupitelů a občanů.
Předsedkyně FV Ing. Kollertová oznámila, že se finanční výbor rozhodl ověřit vynakládané prostředky města na autorské a technické dozory realizovaných staveb. Nebude to více než 30 případů a termín si dali do konce června. Chvályhodné !
Přesně to připomínal před měsícem na jednání Ing. Řehoř,předseda kontrolního výboru, že všichni zastupitelé obdrželi od skupiny místních podnikatelů ve stavebnictví email s žádostí o účast na revizi výdajů za autorské a technické dozory staveb.Tenkrát to pan starosta šmahem zamítl, že nelze formovat nějaký kontrolní orgán mimo zastupitelstvo. Nepřipouští, že občané sami od sebe (dokonce i zastupitelé jako občané ) mohou chtít kontrolovat cokoliv, na co město vydává peníze.
Pan zastupitel Rýdl pohovořil o akci, která proběhla před týdnem . Tu vyvolali mladí architekti, kterým se nelíbí studie Ing. Rýdla k rekonstrukci náměstí lll.etapa střed náměstí. Vrkal, že beseda proběhla v přátelském duchu, konfrontace nebyla. Kritici studie připraví obsahově workshop pro mladé výtvarníky a město by jim mělo být nápomocno. Snad by z toho mohl vzejít nějaký výstup. Ing Rýdl navrhl zastupitelům schválit znění usnesení , které prakticky navrhli pražští kritici studie Ing. Rýdla

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pan starosta poněkolikáté na tomto zasedání bědoval v jakém stavu rozkladu se nachází Odbor rozvoje města,který momentálně skoro nefunguje. Nejsou lidi, mám tu prakticky až 3. náhradníka. K tomu bych měl trefnou poznámku. Před krátkou dobou starosta vedoucího tohoto odboru stále hájil a vyslovoval důvěru k jeho práci. A to přes několikaměsíční kritiku jeho činnosti a machinacím se zadáváním veřejných zakázek .
Všimněme si, že toto exponované pracoviště, kterým každoročně proteče největší díl peněz z rozpočtu má jen 3 zaměstnance (včetně toho vedoucího),zatímco např. Odbor životního prostředí nebo Kultury a školství jich má kolem 10 a vcelku nic se tam neřeší.
Opět vystoupil občan p. Džavík, dlouholetý bývalý zastupitel a vyjádřil se k proběhlému auditu, který byl zadán právě k činnosti odboru rozvoje. Upozornil na zjištěné nedostatky ve vedení stavebních deníků, kdy nekorespondují zápisy v denících s volnými zápisy víceprací, které mohly být napsány kdykoliv dodatečně, třeba i pro potřeby tohoto auditu. Předpokládám, že policie bude při současném vyšetřování činnosti ORM a těchto nesrovnalostí důkladnější .
Dále nabídl p.Džavík zastupitelstvu, že by přijal uvolněné místo člena kontrolního výboru za ČSSD,viz
oznámení rezignace člena předsedou strany před měsícem. Pan starosta to zájemci o funkci v této podobě zamítl s tím, že musí být učiněno zadost procedurálnímu postupu. V tomto případě se musí, když jde o řádný obsah stavebních deníků, tak se nemusí.
V této souvislosti si dovolím připomenout Ing.Rýdlovi, že jeden z členů jeho Výboru pro rozvoj města, v jehož čele jako předseda stojí také před více než čtvrt rokem rezignoval. Měl by nárokovat v zastupitelstvu jiného anebo přinejmenším rezignaci člena ostatním zastupitelům aspoň oznámit .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pane Zahradníku,nefabulujte.To že Odbor školství,nebo lesního hospodářství má okolo 10 zaměstnanců a nic se tam neděje snad není pravda.Svědčí to i o tom,že o jejich náplni práce máte docela zkreslenou představu.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Omlouvám se za svůj špatný odhad . Opravuju,na odboru školství jsou 4 a na Oboru živ. prostředí je 8 lidí. Mě šlo ale spíš o to poukázat na to , že na rozvoji města je na tolik práce a tolik investic a tak málo lidí. Tam nejde zaměstnat kohokoliv s nějakou maturitou. Na takovou práci je nutná odbornost. Nakonec i starosta to říkal, že tam nemá lidi.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

To máte pravdu.Jenže úředníci jsou placeni dle tabulek a schopný stavař si ve stavebním sektoru vydělá daleko více.Navíc je zde v NB tradicí strefovat se do nich nejen na zastupitelstvu,ale i různým očerňováním v diskuzích
nejen na internetu,event. podáváním trestních oznámení. Kdo tam půjde dělat ?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Já si myslím, že poctivý stavař nebo třeba i stavařka by se našli, kdyby se hledali. Třeba právě proto, že být státním zaměstnancem má i své plusy oproti zaměstnání v soukromém sektoru, kde se musí za příležitostí dostat se k zakázce hodně snažit a když nejsou na menší zakázky vypsaná výběrová řízení - často marně.
Vše má být řádně dopředu i dozadu zveřejněno na webu města a všichni zájemci mají mít šanci se soutěže zúčastnit.
A o tom je m.j. taky to podané trestní oznámení .Pokud pracuje zaměstnanec v mezích zákona , nemusí se
trestních oznámení obávat.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Popisujete to dobře.Ale to je právě ten problém. Ti úspěšní v soukromém sektoru tam zůstávají a jsou dobře placeni. Ti neúspěšní hledají místo někde jinde. A když se osvědčí,tak jsou "přetáhnuti" do soukromého sektoru.Tak to je, vím o čem mluvím.
Možná jste zaznamenal,že některá menší města a obce odmítnou dotaci,protože se zástupci bojí chyby ve zpracování a následných sankcí.
No a ve městě,kde se běží na policii a do novin s udáním premiéra pouze proto,že přečetl něco ze společné česko-německé deklarace to dostává další rozměr. Být vláčen a tiskem a vysedávat na policii a přestupkových komisích baví málokoho.I když se najdou tací, co si z toho udělali hoby.
Přehrál jsem si před chvílí záznam z dubna /chybička se vloudila / a zaujal mne opětovný evergreen o městu NB,kde se tak špatně podniká. Co vy na to? Je to vůbec tak?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Umím si docela dobře představit šikovnou stavařku s dětmi, které by přesně mohla vyhovovat precizní
"úřednická " práce převážně v kanceláři s pevnou pracovní dobou spíš než pobíhání v holinách na stavbě a
komandování stavebních dělníků. Koneckonců poblíž jsou 2 střední stavební školy ( Děčín a Liberec ) a tak
by tu někde mohli nějací absolventi být, já je hledat ale nepůjdu :-) jen dávám tip.
No a k tomu druhému odstavci jen tolik, že kdo si je ve své osobní morálce jistý ,tak ho nemůžou
"hobby "nějakého poděsa s oznámením nikdy rozhodit. Stejně tak s tím podnikáním. Nemyslím si, že město může soukromé podnikání něčím ovlivnit a už vůbec ne vyvěšováním vlajek a podobnými planými gesty. Úspěch nebo neúspěch v podnikání závisí na jiných věcech. On to pan podnikatel dobře ví, ale pokaždé znovu a znovu zkusí na zastupitelstvu do něčeho zarejt. To musíte vidět i vy. Starosta mu tentokrát zcela jasně řekl, ať to hodí na papír a pošle mu to. Myslí se tím návrhy toho, co by město mělo pro podnikatele dělat. Jsem už teď zvědavej, jestli nějaké návrhy od pana podnikatele starostovi přijdou .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pročetl jsem si náplň práce odboru a nevím,zda je to zrovna vhodné pro matku s dětmi,nebo pracovníka bez praxe.
Mohu dát jen svoje zkušenosti a názory dvou lidí kteří tam,ještě za Metála pracovali.První,cvikovák,vydržel měsíc a to měl za sebou 30 let práce jako vedoucí staveb. Druhý,borák,vydržel 3 měsíce.
Ale asi se bavíme o něčem, do čeho oba detailně nevidíme.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Město pro byznys

Ještě se vrátím k tomu Městu pro byznys.Objektivně řečeno,již název je zavádějící.A podle toho to pak vypadá.
První položkou je tzv. Přístup veřejné správy.Jenže nejde pouze o veřejnou správu,naopak.Veřejné správy se týkají pouze dva !!! body ze sedmnácti. A to test elektronické komunikace a úřední hodiny.
Vše ostatní je o městu Nový Bor úspěšnost získávaní dotací ,hospodaření obce,kapitálové výdaje,poplatky a nemovitostní daň,objem dotací atd.
Zde si Nový Bor vedl velice dobře,obsadil druhé místo.
Opakovaně ale NB dopadá špatně v druhém hodnocení,nazývané podnikatelské prostředí.Ale to již není o Novém Boru /až na tu vzdálenost od dálnice / ,ale o tzv.ORP. To je zkratka,kterou běžný člověk nerozluští, ale jedná se o OBVOD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ.
Sem spadá mimo NB Kamenický Šenov,Okrouhlá Sloup,Kunratice,Lindava Svitava,Svor,Mařenice,Trávník,Horní a dol.Světlá,Krompach.Možná jsem na něco zapomněl
Co by tedy starostové těchto obcí a měst měli dělat,aby se podnikatelům vedlo dobře?
Sejít se a dohodnout se podle kriterií na tomto
Přivést blíže dálnici
Zvýšit nezaměstnanost,aby bylo více uchazečů na volná místa
Snížit příliš vysoké platy
Snížit ceny pozemků,budov a bytů
Zalesnit to,co je vedeno jako orná půda
Zrušit sklářský průmysl,který spalováním při plynu vyskokých teplotách produkuje vedle CO2 i velmi škodlivé NOx
Zřídit zde větší nemocnici,aby bylo více doktorů
Přestěhovat z České Lípy nějaké to učiliště,či střední školu,aby byl větší počet učňů a studentů
Zvýšit počet podnikatelů a velkých firem.
Pak budeme jistě spokojeni.Nebo snad ne?
Ta anketa je přesně taková,jak nazýval podobné akce váš občan Václav Macela ....Přesné součty nepřesných čísel.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Já si myslím, že městu se opravdu nečekaně pozvedl turistický ruch zakoupením a instalováním Lavičky VH.
Před lavičkou je imrvére fronta na selfíčko. Pak si ještě myslím, že zvýšit turistický ruch víc v Boru by mohla už jedině zoologická zahrada .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

ZOO by se hodilo, zahradníci by dělali údržbu. Jako první exemplář by mohl být ukazován nynější prezident,dneska mžoural na tiskovce s čínským prezidentem ,který držel dekorum, jako přestárlý výr Bufo bufo,který má teda dost nakoupeno. Jentak tak,že neusnul a nespadl.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Oprava-samosebou Bubo bubo.Bufo je žába.Pletlo se mi to i na fakultě a bude se plést asi do konce života.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Já jako zahradník jsem vždycky rád, když se sází stromy. Takovýhle jinan dvoulaločný je v našich končinách vzácný exemplář - nejblíže je jeden vzrostlý letitý před děčínským muzeem ,co já vím.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pokud mě paměť neklame, tak jeden Gingko biloba byl na dvoře českolipské průmyslovky. Možná se ale pletu ...
Hezký večer
F. Chot

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Nebyla to průmyslovka, ale původní gymnázium na Komenského nám. Dnes Obchodní akademie - nám. Osvobození.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Gingko biloba již dlouhá léta roste v parku v Novém Boru kousek od Wolkerovy ulice za kinem. . Jedině,že by ho někdo pokácel,že by už tam nebyl?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Jeden strom gingko biloba roste v NB na Lesním hřbitově na "kruháči" na severním směrem od " hlavní třídy".

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pravda Alane! Mezi návštěvníky Tattoo studia na Náměstí osvobození prý někdo rozšířil zaručené info, že jinan je stejně super jako konopí. Tato desinformace byla údajně příčinou konce jinanu. My máme doma hodně ginkga biloby, pro jistotu bydliště neupřesním. Máme to v kombinaci s DMAE a hořčíkem, užíváme 1 tabletu denně...

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Já jsem pochopil tu narážku pana Zahradníka na zoologickou zahradu. Jistě myslel,že by se v NB nějací ti exoti našli..I vy jeden šibale.
V Ústí nad Labem u Jateční ulice byla stromy Gingko biloba vysázená celá alej.Snad ještě je.
Gingko biloba je dobrá na hlavu- paměť.Měli by ji povinné konzumovat hlavně politici.Aby se nestávalo,že si nepamatují,co ještě nedávno říkali jinak.Hlava státu je toho taky příkladem.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

No vida ,co těch stromů je, příležitostně si je najdu , budu-li tudy mít cestu. Člověk mého věku se
musí dívat raději pod nohy , než do korun stromů :-)
S tou zoologickou jsem to myslel přesně , jak jsem napsal. Dobře si pamatuju silné argumenty těch zastupitelů, kteří lavičku známým trikem s "přílepkem" k hlasování o velikosti zásahu do parku před 2 lety
prosadili. Nejsilnější z argumentů byl právě, že se Lavičkou VH zvýší turistická atraktivita Nového Boru. To by jim kdejaký pochybný věštec předpověděl už tenkrát přesněji.
Když jsem u lavičky , doporučuji pozornosti zainteresovaných sledovat kolik lidí na stávajících asi 20 lavičkách posedává. Při nedávné besedě se zmiňoval i budoucí mobiliář náměstí ( tak se dnes lavičkám a lampám i odpadkovým košům říká ). Pan architekt Rýdl si myslí, že když bude někdo třeba čekat na parkovišti na dalšího, který si něco vyřizuje na poště, potřebuje na tom parkovišti nutně lavičku nebo lépe víc laviček, aby na nich seděl a čekal. Já bych klidně čekal v autě, ne tak pan zastupitel Rýdl, ten raději chce sedět v hluku a smogu a průvanu , na slunci i dešti na ploše náměstí.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Možná by to chtělo napsat na ty odpadkové koše nějaké úderné heslo z Havlovy doby.Navrhuji - MILOŠE DO KOŠE !
Náměstí by bylo jednak čisté a lidem by tam bylo tak nějak veseleji.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Geneze lavičky byla následující: Po úmrtí prezidenta Havla byl zastupitelstvu předložen návrh na udělení čestného občanství. ZM tento návrh zamítlo. Protože však agilní navrhovatel ještě předtím zajistil souhlas paní D. Havlové, byla snaha předejít ostudě příslibem, že místo čestného občanství bude na veřejném prostranství k uctění památky VH instalováno za tím účelem vytvořené dílo přítele zesnulého prezidenta Mistra Šípka. Lavičkou Václava Havla byl tento slib naplněn. LVH dnes připomíná i Mistra Šípka. Určitě by jí slušela větší publicita minimálně formou informační tabule.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Kdo sleduje dění v NB,tak ty skutečnosti ví. Já se jen divím,že ti "věční nespokojenci" ještě v tom městě vůbec bydlí. To trvalé trauma se projevuje i v jejich příspěvcích.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pane Válku, jsem velmi rád, že jste zareagoval a dovolím si položit vám ve věci Lavičky VH otázku , kdo vlastně tehdy před 2 lety lavičku ,, zatáh ,, ? Můžete to odtajnit ? Jedině vy jste veřejně oznámil 20 tisíc jako dar vaší firmy městu na lavičku.
V návrhu usnesení k projednávanému bodu Realizace l.etapy Rekonstrukce středu města je uvedeno v kolonce rozpočet : Nároky na rozpočet nejsou. Do těch 300 tisíc Kč za lavičku zbývá pěkných 280 tisíc. Z rozpočtu to tedy nebylo - tak potom z čeho ? Vy to budete jistě vědět, byl jste iniciátorem akce Lavička VH.
Dovolím si vás citovat: ,,Návrh pana Valdmana (minimální zásah do parku) bych podpořil o Lavičku V.Havla, kde autorem je Arch.B.Šípek (pozoruhodný obrat návrh bych podpořil o lavičku...,) Princip je v tom,že tato lavička obepíná lípu, kde by byla lavička umístěna, vedle jsou dvě křesla,která mají znázorňovat možnost dialogu. Je to poměrně drahá záležitost cca 300 tisíc. pan starosta jednal s Arch.Šípkem.
Můj návrh je minimální varianta s Lavičkou V.Havla."
Tolik tedy váš přílepek k návrhu minimálního zásahu do velikosti parku.
Pan starosta dodal, že tak by byla naplněna pocta V. Havlovi a pro město by se lavička mohla stát pietním místem uctění památky VH.
Zastupitel V.Novotný upozornil na to, že zatím byly změny v projektu jen zmenšení a v případě lavičky by šlo o zvětšení resp. navýšení o 300 tisíc .Ing Rýdl se přidal a navrhl neschvalovat anebo řešit samostatně.
To by asi neprošlo, jak jste správně usoudil a trval jste na svém přílepku . Buď dohromady anebo žádná minimální varianta. Pak byla 5 minutová přestávka a v ,,kuloárech,, jste to ostatním vyložil. Nicméně souhlas byl těsný 11 pro z 21 zastupitelů.
Zůstává otázka , kdo tedy zaplatil těch 280 tisíc ?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Miloše do koše,to by se hodilo. Už začíná nějak žloutnout.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

LVH je moc hezké designové dílo, Možná se někomu zdá 300 tisíc více, než by to stát mělo, ale je to vlastně takový luxusní šperk na ozdobu města a u šperků se na cenu moc nekouká. Je to šperk z limitované edice a připomíná vazbu Bořka Šípka na Nový Bor. Není to nic megalomanského a nevkusného jako čert na kruháči. LVH je v pohodě.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

O designu lavičky vůbec nic nepíšu , popisuji jen to, jak ten nápad vznikl a ptám se z jakých zdrojů se vlastně nakonec lavička zaplatila. Není nic nelegitimního na tom , chtít to vědět a taky to snad není tajné :-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

LVH měla velkou podporu; nevím o zastupiteli, jenž by byl proti. Ti, kteří pro návrh nehlasovali, chtěli jiný počet parkovacích míst. V samostatném hlasování, k němuž by v případě neschválení návrhu došlo na nejbližším zasedání ZM, by pořízení LVH bylo nepochybně hladce schváleno. Přiřazení LVH k této etapě rekonstrukce náměstí, v jejímž rámci byly pro tutéž plochu mj. pořízeny i běžné lavičky, jsme považovali za logické (nejednalo se o sólovou akci jednotlivce). Pokud by kterémukoliv ze zastupitelů vadila lavička, mohl navrhnout tutéž variantu bez ní. Pokud si dobře vzpomínám, tak pan Valdman v navazující diskusi na dotaz pana starosty odpověděl, že jeho předchozí vystoupení, v němž hovořil o tzv. minimální variantě parkovacích míst, nebylo míněno jako návrh usnesení. Stačilo říct, že navrhuje minimální variantu bez lavičky, a hlasovalo by se o ní dokonce nejdříve. I z toho vyplývá, že ze strany našeho klubu zastupitelů nebyla snaha jakkoliv zaskočit ctihodné zastupitelstvo, naopak jsme důsledně dodržovali korektní postup. Na vystoupení pana arch. Rýdla jsem reagoval z procedurálních důvodů, neboť jednací řád nepřipouští, aby z podnětu jiného zastupitele nebylo hlasováno o návrhu předkladatele. Nepídil jsem se po tom, zda kromě daru fa. Aktivit ve výši 20.000 Kč přispěl na LVH ještě někdo další.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Doporučuji zájemcům přečíst si zápis z jednání zastupitelstva na webu města z 30.4.2014 , kdy se věc projednávala. Sice trochu kostrbatě, ale přeci jen je ten průběh projednávání zapsán. Je to na začátku. Každý se může přesvědčit, jaký je oficiální zápis a že si nevymýšlím. To, co nyní píšete vy tam vůbec není, naopak jsou tam kategorické podmínky, na kterých jste trval.. A dokonce i vaše strategie načasování návrhu usnesení -- kdy se nejprve hlasuje o posledním předloženém návrhu , tím byl váš - vyšla.Valdmanův návrh byl přednesen jako první a na jeho hlasování ani nedošlo.Předkladatelem návrhu k jednání podle programu byl starosta a o lavičce v něm není ani zmínka., jen v tabulce stojí ,že nároky na rozpočet nejsou.
Nevysvětlila se ale zatím otázka z jaké kapitoly nebo odkud vlastně se LVH zaplatila.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pokud vás má odpověď neuspokojila, můžete požádat MěÚ o poskytnutí informace. Má to však jeden háček. S anonymem se bavit nebudou.
P.S. Když jsem v sobotu dopoledne projížděl náměstím, fotila se na lavičce Václava Havla nevěsta se ženichem.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pane Válku, vaše odpověď neodpovídá na to, jak byla lavička zaplacena. Někdo se určitě najde, kdo se zeptá.
Taky mě těší, když se na ní někdo fotí. Možná to byl dokonce "první manželský dialog. "

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Víte nebo nevíte?

1) V Komerční bance bývala uložena část zlatého pokladu a to v trezoru na dně bazénu.
2) V době největší slávy borského skla jezdil parní vlak na trase Paříž-Haida.
3) Socha v kašně je sochou skutečné novoborské figurky.
4) Panelák stojí na místě vyhořelého evangelického kostela.

Já tedy nevím. ale jestli někdo ví, tak ať poví ... prosím.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Co já vím, tak pravdivá bude asi jen ta třetí věta. Kde jste vykouzlil ty ostatní ?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Tam kde stával kostel, míval kámoš postel. Ale hádal se se mnou, že ne, že kostel byl kousek vedle. Trochu jsem teď pátral ve vyhledávači a narazil na staré fotky, za kterých mi připadá, že panelák opravdu zasahuje půdorysem do půdorysu bývalého kostela.

http://www.znicenekostely.cz

Jedničku a dvojku mi kdysi někdo vyprávěl. Nevěděl byste nějaké podrobnosti ke trojce, kterou jste mi tak trochu potvrdil?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Jo , to byl Petrák. Taková rázovitá figurka , která se po městě pohybovala na konci 60. a v 70. letech. Postavou byl takovej skřet se zlým pohledem. Myslím , že děti se ho bály , mluvil si pro sebe , měl vlčáka a ten tahal káru , do které Petrák sbíral šrot. Z toho myslím nějak žil, asi jako dnešní bezdomovci. Chodil špinavej a otrhanej . Říkalo se , že zabil svoji mámu a byl za to ve vězení. Já ho pamatuju, jak se tu pohyboval až po propuštění. Na krku měl kolem dokola vytetovanou čáru a text : Zde odříznout. V Zahradní ulici bývala cukrárna, kde prodávali zmrzlinu a dost často nějakému dítku upadla. Když byl Petrák poblíž zaklekl nebo zalehl a slízal ji ze země. A tak podobně i jiný věci, ničeho se neštítil.
Po roce 1989 se za nějaký čas vrátil z emigrace do našeho města rodák , sochař L.Hlína , který je autorem této plastiky a zvěčnil Petráka , který mezitím zemřel. Různým lidem se Petrák jako název nelíbil a tak plastiku nazývali rybářem. My ale víme svý :-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Franta Petrák býval huťským, ale nějak se pomátl a jak je níže psáno, chodíval městem s kárkou a vlčákem. Pamětníci si jistě vzpomenou, jak nápaditě finišoval závod Míru, když se na kole "vloupal" před peloton a vjel do cíle jako první. Bohužel skončil špatně, totiž pod vlakem. Na jeho pohřeb přišlo obrovské množství lidí a jeho náhrobek na lesním hřbitov patří k nejhezčím. Říká se, že někdejší tajemnice úřadu paní Hajská nesmírně protestovala proti tomu, aby se osobě na fontáně říkalo Petrák, nicméně nic nezmohla a Franta je v Boru na věčný časy. A je to tak dobře.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Jo,Petrák, to byl kolík. Dělil se i o nanuky se svým psem. Jeden mně ,jeden tobě. Každé město má takovou rázovitou figurku. V Hlinsku,kde jsem od svých 10 let bydlela, to za se byl takový "střadatel". Jmenoval se Hamáček. Nosil síťovky plné odpadu ,papírů atd. Igelitky ještě nebyly. Nosil světlý montgomerák a na hlavě baretku a fyziognomicky připomínal Maxe von Sydowa.
Panelák skutečně stojí svou částí na místě bývalého evang.kostela. Ten vyhořel v zimních měsících 1982 nebo 1983? Shořely tam snad zachráněné věci z kina,které předtím lehlo popelem, prý po nějakém soudružském mejdanu. Dále tam snad byly uskladněny věci pro opravované divadlo. Další rok se tam ještě převrátil jeřáb přes Leninku a poničil ten dům naproti nynější cukrárně Michaela. Také hořelo v nově stavěném panelovém domě kousek od shořelého kostela,něco tam svařovali a fagule vzplála. Takový bermudský trojúhelník ta ulice byal. Pak již vše v pořádku. V kostele,který byl pseudo ,byly ale prý výtečné varhany.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pokud se nepletu, tak se říkávalo, že Petrák bydlí v ulici Dělnická. O tom domě, který byl opravdu tragický, s roztřískanými okny a vůbec podezřele vypadající, kolovaly neskutečné zvěsti. Teď je v něm školka.

Co jsem slyšel, jako dítě chodil prý do ZŠ U Lesa, byl to úplně normální kluk (snad že ročník 1948) a "změnil se" údajně po návratu z vojny. Nevím, je-li to pravda, nebo ne, vím jen, že mi to kdysi dávno někdo říkal.
Fontáně jinak než "Petrák" neříkám.

Každopádně to byl opravdu maskot, exot a "ochranná známka" Nového Boru.
Jeho pozici obecního magora už ale převzal někdo jiný a svůj úřad zastává na patřičné úrovni :-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

S oblibou odpočíval cestou do kopce se svojí naloženou károu šrotu na železničním přejezdu, kde byla rovinka. Pobýval tam dlouhé minuty a nádražáci šíleli. Kárek měl postupně hodně, asi si je sám vyráběl, jedna byl letní zimní obojživelník, to byly sáňky vzhůru nohama a pod nima namontovaná kola. Psů měl postupně taky hodně. Děkuji, že jste mi informaci o kašně potvrdili, nebyl jsem si jistý. Jestli sochař Hlína modeloval Petráka, tak to holt bude navždy Petrák. Myslím, že podobnou sochu jsem vídával také v nice zděného plotu v Dolní Libchavě, ale už tam dlouho není.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Dnešní aktuální zprávou je, že v Boru měli dneska nejspíš výjezdovku Jehovisti. Byli jsme 2x osloveni různou dvojicí - výsadek byl 2 muži a pak 2 ženy -
Svědků Jehovových, kteří se tak trochu pokoušeli nás "udělat ". V mým případě měli smůlu

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

....Jeho pozici obecního magora už ale převzal někdo jiný a svůj úřad zastává na patřičné úrovni :-)
Vždy jsem si říkal, že pan Hlína na té lavičce ještě někomu rezervoval místo.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Proboha ne ! To by Láďa Hlína vlasatému a vousatému Petrákovi přece neudělal !!

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Petráka i s kolíkem adoptovala do své rodiny jedna vážená novoborská rodina. Dceruška z něj pak udělala hlavní postavu filmu , ke kterému napsala scénář. Kolík ve filmu nenašel uplatnění.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Víte nebo nevíte? Tentokrát sportovní

5) V Novém Boru byl skokanský můstek.
6) V Novém Boru byla motokrosová trať, kde se konala mistrovství ČR
7) Nový Bor měl mistra světa ve sportovní disciplíně.
8) Před lety náš spoluobčan provedl první historické splutí Šporky.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Vltavíne, prosím trochu konkrétněji . Copak je třeba ten kolík ?

6.) Novoborská Hřebenka ?
7.) V rybolovu ?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Skokanský můstek byl,mistr světa Dana Žďárková.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

13. dubna nám vzpomíná jedna diskutérka na kolík Petráka. Vzhledem k tomu , že v jiných diskusích se často rozepisovala o velikosti, musel Franta zaujmout.

Viz 13. Duben 2016 - 12:54 |

Jo,Petrák, to byl kolík.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Jelikož Cvikov patří do ORP Nového Boru / to je to,zač je peskován starosta NB - špatné podnikatelské prostředí /,dovolím si přidat také několik otázek pro rozšíření obzoru
1.Ve Cvikově byl ubytován Karel IV.
2.Hrad Milštejn jako jeden z mála oddolal dobývání Husity.
3.Na Zeleném vrchu napsal jednu báseň Friedrich Schiller
4.Před první světovou válkou mělo Cvikovsko více obyvatel než dnešní NB
5.Naděje-Hoffug dostala svůj název podle nalezené stříbrné žíly.
Jedno je špatně- co?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Jsem si něco vygoogloval a podělím se rád s ostatními.
5.) Skokanský můstek byl vybudován v r. 1961tam, kde je nyní čistírna odpadních vod ( Chotovický kopec ). ! Pane Bárto, má tam být taky keš :-)
7.)Paní Žďárková vítězila v kuželkách .
7.)V rybolovu Ivan Zelenka - že by snad současný zastupitel ?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Vida, sedmička má dokonce dvě odpovědi. Jsou to ale Borci, máme být na koho pyšní. Skokanský můstek je časem hodně zavátá záležitost, zbyla po něm kamenná zídka. Tele - na trati bylo hodně pneumatik, bavili jsme se jejich pouštěním z kopce. Šporka - nevím už jméno odvážného hrdiny, byl to snad někdo od horolezců a byla velká voda, a snad na kajaku ...

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Tak to nejste pane Zahradníku příliš dlouho novoborákem.Taková věc pro pamětníky- skokanský můstek.
Já přespolní a znám i jména těch,co tam skákali.
Ve Cvikově byl také závod mistrovství v motosportu. Jakém?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ve Cvikově se vyráběly trabanty, tipnu si tedy Miss Trabant.

Nahoru

Re: Co se dělo v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Růženíne, borákem skutečně tak dlouho nejsem,abych pamatoval můstek z r.1961, to jsem chodil do 6.třídy v jiným městě. Vzpomněl jsem si ale na 12.4. 1961na let Jurije Gagarina do vesmíru . Přerušilo se kvůli tomu asi na hodinu vyučování a stejně jsme byli všichni tak vzrušení, že jsme se nemohli soustředit na výuku celý den.
Jednoho borského skokana na lyžích ale znám a ten jezdil taky na motorce tu Novoborskou Hřebenku .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pane Born,existuje Zwickau in Böhmen a Zwickau in Sachsen.Česky Cvikov . A jel se tu závod mistrovství republiky v motokárách. Rodina Zahrádkových /dnes Autocentrum Zahrádka/ hrála V ČR velice důležitou roli, i synové byli reprezentanti ČR. A Josef Zahrádka se dal na rybaření a je mistr světa v lovu štik.
Ačkoliv Zahrádkovi přestali jezdit,jejich automechanik rozvinul svoji firmu a dnes zajišťuje stroji a servisem evropskou špičku.
Gagarina si pamatuji taky dobře,ať člověk otevřel cokoliv,hrálo se Dobrý den,majore Gagarine,tak jsme se konečně dočkali...
A co kvíz.Tipnete si?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Špatně je Hoffug :-)))

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Titul mistra světa získal i Ing. Arnošt. V házené, dělal brankáře. Tuším, že to bylo v r.66 nebo 67.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Je to tak.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_h%C3%A1zen%C3%A9_mu%C5%BE%C5%AF_1967

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Děkuji za upřesnění, tak se v tom datum moc nemýlila. Těch mistrů světa máme v Boru docela dost,se mi zdá.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Autobusová zastávka na náměstí ( rekonstrukce náměstí ll.etapa ) byla doplněna sloupkem s kulatou cedulí zastávka, pod ní je deska s nalepenými jízdními řády. Zajímalo by mě, kterej chytrák vymyslel, že bude stát
mimo - 10 m před přístřeškem. Nejenže zmoknou jízdní řády ,ale zmoknou taky cestující . Logiku i funkci by mělo, kdyby snad byly vylepené uvnitř . Další zjištěný poznatek je ,že lidi stále běhají vyšlapanou cestičkou přes trávník - nejkratší trasa k poště. Dolů po schodech a pak si ještě zajít se některým zjevně nechce.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ten zjištěný poznatek,že lidi stále běhají vyšlapanou cestičkou přes trávník- nic nového pod sluncem. Budou to dělat,tedy někteří, dál. Musel by tam být ostnatý drát a možná i přes něj by se pro pár kroků sápali. Je to věc povahy a výchovy. Když jedete autem od polikliniky ,tak často narazíte na naše občany, kteří si to mašírují těsně za kruháčem ,včetně matiček a tatíčků s dětmi. Nic jiného než lenost a oprsklost v tom není. A pokud na ně zatroubíte,tak se ještě uraženě zlobí a dělají posunky, neb ONI MAJÍ PRÁVO. A povinnosti přece žádné. Nevysvětlíte jim,že přechod pro chodce musí být v určité vzdálenosti od kruhového objezdu nebo křižovatky.
Ohledně jízdních řádů vylepených mimo přístřešek-je to zřejmě obvyklá praxe. Ve Cvikově u pumpy je to taky tak. V Holešovicích na busbahnhofu taky. A je zajímavé,že od té doby, co třeba v tom Cvikově nejsou uvnitř,nebývají tolik ty jízdní řády našimi úctyhodnými občany a jejich ratolestmi,které jsou vychovávány podle nich , poškozeny, strženy.Asi se jim nechce těch pár kroků dělat a zmokl by jim mobil.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

No, ohledně vylepení těch jízdních řádů vycházím z toho, že na borském autobusovém nádraží jsou všechny jízní řády pod stříškou. Asi pro to neplatí jednotné pravidlo. Nicméně na tom náměstí je sloupek s jízdními řády zasazen těsně u velmi frekventované vozovky, což mi nepřijde pro člověka dvakrát bezpečné . Prohlédněte si to sama na místě. Já bych to raději viděl jinak.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Přechod u pošty přes Dvořákovu ulici je opravdu mnohem dále od kruhového objezdu než přechod u pošty přes Masarykovu ulici. a je to určitá chyba, která by si zasloužila nápravu.. Pro umístění přechodu pro chodce platí jedno omezující pravidlo, na obou stranách vozovky musí být chodník, Přechod nesmí ústit do příkopu, do zdi nebo do trávníku ale jen na další chodník. Přechod přes Dvořákovu ulici by tedy šel umístit blíže poště a přirozenému toku chodců, ale musel by se naproti v místě, kde je vybudovaná nesmyslná louka, musel by se tam udělat chodník. Určitě by to stálo za to. Vsypovou louku máme na hřbitově, nevím, proč je podobná na náměstí.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

I kdyby vámi navržený přechod byl možný z hlediska dopravních předpisů, o čemž pochybuji mj. kvůli výjezdu od Lužických domků, přebíhali by po jeho přemístění silnici mimo přechod pro změnu všichni, kteří nechtějí na zastávku, ale k Lužickým domkům či na druhou stranu silnice směrem k Poliklinice a naopak.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

No, na autobusovém nádraží v Novém Boru nejsou všechny jízdní řády pod stříškou,ale to bychom se tu přeli o tzv.kozí chlup. Vím to přesně, mám prochozenou trasu s vnoučkem .Jak je pražská zastávka, tak v té řadě jsou jízdní řády bez stříšky a některé naproti taky. A jelikož chodím denně do práce kolem té zastávky na náměstí,tak vím,že jízdní řád je umístěn tak 2-3 m od vozovky, na rozhraní chodníku a prostoru vyhraženého na stání autobusu. To je dle mého soudu dostatečné co do bezpečnosti a jestli někdo z pasantů leze do vozovky, aby se na něj podíval zezadu, tak to těžko ovlivníme. Občas tam u zastávky taky vidím přebíhat automobilisty,kteří jsou líní jít přes přechod a běží ke svému vozu zaparkovanému na náměstí přes frekventovanou silnici,přelézají zábrany,ale jsou tam rychleji .Dokud je tedy nějaký nešťastník nesejme.Stejně tak vídávám spěchající mladé frikulíny/ free,cool a in/ nebo naopak spěchající seniory jít na semaforechu MěÚ na červenou,protože nemohou chvíli čekat. Vše je v lidech. Hezký den

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Mrknul jsem na web kameru, jak to s tím sloupkem je ,jestli jsem se snad nespletl . Příležitostně to zkouknu znova na místě. Sloupek s jízdními řády stojí z vnitřní strany obrubníku. Je to 10 m od přístřešku - to je odkrokované tam,kde končí autobusový záliv.. Z vnější strany téhož obrubníku je silnice. Kdepak 2 až 3 m od vozovky , jenom šířka obrubníku.
Jízdní řády na autobusovém nádraží jsou duplicitně. Jednou za sklem v hale a pak na zastávkách, někde
na sloupku, někde pod stříškou. Vypadá to, že o tom, aby to bylo pro cestující funkční a pohodlné asi nikdo z těch, co to instalují nepřemýšlí. Prostě někam zapíchnou sloupek a na něj plácnou jízdní řád .
A tak podobně to máme v Česku se vším :-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

V časopise Sedmička jsem si přečetl, že za sedmero horami a sedmero řekami, na louce plné sedmikrásek a slunéček sedmitečných,vyrábí sedm malých šikovných trpaslíčků skleněný artefakt na Sněhurku. Nebylo to taky v Novém Boru?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Co se děje v N.Boru? Dnes kromě 90 tých narozenin britského pokladu Her Majesty Queen Elizabeth II.se slaví i Den Země. V městském parku u kina ,který je po ránu prosluněn, plný čerstvého vzduchu a pobíhajících šmejdících kosíků ,se ráno instalují stolky s tématy jako Sklo a voda apod. Příjemný pohled. Hezký den!

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Víte nebo nevíte?

9) K čemu původně sloužil stožár na Skalce?

Já tedy netuším, byla to snad ochrana před bleskem, byl to vysílač či jen trigonometrický bod? Najde se někdo znalý?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ve středu 27.4 v 16.30 bude dubnové jednání zastupitelstva, které má na programu cca 26 aktivních bodů.
Jako každý rok v dubnu se schvalují dotace z 6.programů a jeden dar města.
Nenajdete bod, který by se týkal případných změn v plánu rekonstrukce centrální části náměstí podle nedávných připomínek odborníků a občanů města.
Nenajdete tam ani zmínku o tom, že by některý zastupitel mínil veřejnost seznámit s obsahem emailu, který všichni nedávno dostali. Autoři vyjadřují kritiku k špatnému zpracování znaleckého posudku k rekonstrukci
I.etapy rekonstrukce náměstí v r. 2014. Znalec zkoumal "výběrově" předložené dokumenty, ve kterých nebyly rozpory. Naopak tam, kde byly zjevné nedostatky, chybějícií nebo nedostatečné podklady a dokumenty, také
neověřitelné záznamy , nepožadoval na úřadu jejich předložení a doplnění. Takový posudek je problematický
a nelze se divit, že byla na znalce podána stížnost Komoře soudních znalců ČR .
Zájemcům z řad občanů doporučuju požádat důvěryhodného zastupitele také o přeposlání . Nepředpokládám, že se mezi zastupiteli najde hrdina, který by o tom promluvil veřejně. Nicméně ten
posudek by měl být dopracován , když už byl jednou zaplacen.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Miroslav Tancoš z NB byl v diskuzním pořadu čt24 k otázkám migrace.Na otázku,co by mu vadilo,odpověděl v duchu...pokud by migranti přes nás pouze procházeli a nezůstali tu.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pane Zahradníku,klobouk dolů před Vaší informovaností.Jak jste se dostal k tomu posudku a znalostem s ním souvisejícím? Kdo Vám sdělil tu stížnost ke Komoře SZ? Doporučte mi nějakého důvěryhodného zastupitele.Děkuji

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Stožár na Skalce sloužil za první republiky a za války stejně jako dnes jako velikonoční kříž. Po osvobození
byl kříž zrušen a na jeho místo byla instalována hvězda taky se žárovkami. Každá doba má holt svůj symbol :-)
V druhé polovině 60. let se už trosky poničené hvězdy válely pod stožárem, to pamatuju.
Informace jsou z ústního podání starších rodáků .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru? Furt ta rekonstrukce...

Kolego Zahradníku, prostudoval jste si například -
http://www.novy-bor.cz/cz/mestsky-urad/poskytovani-informaci/poskytnute-informace/
- č. 11 = odpověď na žádost z 9. března s 8 přílohami?

Kromě toho bude o aktualitách včetně náměstí jistě řeč v bodu 4. Informace vedení města o proběhlých jednáních.

Stejně jako Růženín jen obdivuju vaše zdroje informací, zřejmě včetně těch zákulisních, které "si nepřejí být jmenovány". Škoda, že nejste starostou vy, když víte o všem všechno - to byste ovšem musel přesvědčit občany neanonymně pod svým skutečným jménem. PS: Posuzování důvěryhodnosti zastupitelů je vysloveně subjektivní záležitost, proto si každý občan může zvolit někoho jiného.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Růženíne, téměř všechno je veřejnosti dostupné na webu města . Hledejte mezi žádostmi o informace ,resp. mezi odpověďmi úřadu na tyto žádosti . Odpověď na žádost č.11 s 8 přílohami vám toho hodně poví a další detaily vám může poskytnout některý zastupitel. Ve vašem případě bych si myslel, že by to mohl být např. P. Novotný.
Každý občan má alespoň jednoho sympatického zastupitele mezi jednadvaceti, ne ?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Naposledy se vracím k diskutované zastávce na náměstí v N.Boru. Čacký rek s přezdívkou Zahradník je opravdu Radio Jerevan šířící zprávu,že pasanty koukající na jízdní řád může sestřelit auto jedoucí po vozovce,neb štangle s cedulí jest prý usazena někým špatně hned u okraje vozovky. No, i na webkameře je vidět,že dláždění zastávky s kontrastním nápisem BUS, u kteréhož jest cedule umístěna, je mimo vozovku / nevím ,který mašíbl by taky dláždil ten nápis pěkně do asfaltu /. Frekventovaná komunikace se dotýká obrubníku s bělavými oblázky až před značkou kruhového objezdu a Dej přednost v jízdě. O bezpečnost cestujících je řádně postaráno a do vozovky je opravdu tak 2-3 m ,jak jsem psala, samotný nápis BUS je docela velký. Třeba za to může tzv. stařecká vetchozrakost,čili presbyopie, že autor vidí špatně a špatně vyhodnocuje realitu, anebo spíše to, co je v Česku tak rozšířené a co říkali staří latiníci: Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí.
Hezký den.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Za pozornost stojí, že "Zahradník" soustavným upozorňováním na údajně nebezpečně umístněný jízdní řád prokazuje nezištnou službu spoluobčanům, neboť sám - pokud je mi známo - autobusem nejezdí, používaje i k přesunům po městě zpravidla osobní automobil.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

My, rezidenti s napětím sledujeme finišující práce v ul. B. Egermanna. Doufejme, že úsek k železničnímu přejezdu bude dokončen v nově stanoveném termínu do poloviny května.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Zatím co se v finišuje, přijede zítra do NB Okamura. Představení bude mít v Grand hotelu. Doporučuji vědcům.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Díky zahradníkovi za informace ke stožáru na Skalce. Také si myslím, že zde stál už za 1.republiky, ale možná je ještě starší. Moc se mi ale nezdá, že by ho tam někdo stavěl jenom kvůli Velikonocům. Pořád doufám, že časem odkryjeme nějaký jiný původní účel. Docela mne to zajímá a tak jsem rád za jakoukoli reakci. Stožár na Skalce je už svým stářím drobnou technickou památkou Nového Boru.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Tomio Okamura, takový doklad integrace koreojaponského migranta v naší společnosti. Asi bude dělat nábor do své nové strany. Není někdo v NB momentálně volný?
Jeho mítink jsem včera viděl na čt1. Šibenice, konopná lana se smyčkou na naši demokraticky zvolenou vládu, neuvěřitelná vulgarita přítomných "vlastenců". Ne děkuji. Ani vědci se s ním netouží poznat. Tedy až na Konvičku.Ale ten ho má prý taky dost.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Tak ještě něco málo k tomu stožáru na Sklace . Měl být postaven v době, kdy se zavedla elektřina do
Arnultovic , nějak ve 20.letech. Je možné, že arnultovičtí ze samé radosti, že mohou svítit elektřinou vztyčili kříž osázený žárovkami :-) Asi to ze začátku nebylo jen kvůli velikonocím, spíše symbol kříže. Původní německý název byl ale Velikonoční kříž. Jestli se mi podaří něco dalšího o tom vypátrat, podělím se s vámi.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Do N.Boru dnes přijede Okamura a prý bude mít představení,jak jsem se dočetla. Na malých nesmělých plakátcích,které jsou semtam vylepeny,jest psáno,že jde o veřejnou debatu a ono ne.Ono prý bude představení.Nejspíše cirkusové. Česko-asijský politický tygr nám třeba předvede ,jak lze v politických stranách žrát státní peníze.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Zajímavý článek: "Stát ignoruje architektonické soutěže. Přichází tak o hodnotné stavby i peníze."

http://archiv.ihned.cz/c1-65269380-stat-ignoruje-architektonicke-souteze-trati-na-tom-miliardy

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pane Křižane, jestli si najdete čas, podívejte se na závěrečnou část včerejšího jednání zastupitelstva NB, asi tak po 18.hodině. Pan starosta jmenovitě vás zmínil, že vám poslal mail a nejsou žádné reakce. Také
Ing.Rýdl nevěděl, zda vůbec proběhly nějaké vaše plánované aktivity. Nikdo nic neví.
Videozáznam by měl být na webu města týden.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

PS: Myslitel Okamura už se dostal do populárního slovníčku http://cestina20.cz/

okamurovat / vloženo: 29.02.12 / autor: @plavacek
= rádoby fundovaně se vyjadřovat k jakémukoliv tématu; podle podnikatele a politika Tomia Okamury, viz rovněž okamurismus či Okamurova břitva
Příklad: “Neokamuruj a sypej vysypat koš se smetím!”

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ke "statečným" zastupitelům: Nejvíc nejsrdnatější býval pan Džavík, ale tomu nikým nevolení občané dostatečnou důvěru opakovaně nedali. Taky měl o všem přehled, všemu rozuměl a i dnes je stále aktivní. Tak ho, pane zahradníku, kontaktujte, jistě si budete rozumět.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Záběry z Nového Boru z roku 1970:

https://www.youtube.com/watch?v=Vv_6k7xOsgM

poznáte zde, jak vypadaly některé domy, ulice, možná i tváře, lípa na náměstí ...

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Vydupávané cestičky - zkratky. Všichni vidíme zkratku na náměstí mezi poštou a novou záhonovou " hradbou".
Denně bloudí a vydupávají cestičky na lukách důchodci a "nemajitelé" aut v prostoru obchodních domů Lídl, Kaufland, Penny a dříve i Billy.

Velmi dobře je to vidět z letadla. Někdy, zejména v období dešťů, jsou slyšet i nadávky padající na hlavy zastupitelů současných i minulých.

Nahoru

Re: Co se dělo v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Mám ještě 2 nová doplnění od dalšího pamětníka k novoborské Skalce . Tak za okupace byl na stožáru těch 6 let připevněný Hakenkreuz nikoliv křesťanský symbol kříže. To má logiku :-) Někdy kolem r. 1960 spadl ze Skalky chlapec a zabil se. Zkusil jsem hledat na webu Zeměměřičského úřadu, jestli to není triangulační nebo jiný pevný bod a našel jsem v Arnultovicích jen jiné a jenom na zemi ( cca 13 ). Jsou nějaké základní - hlavní, těch je jen 19 a mají např. vytesanou mohylu , nám nejblíže je pěkný v Chrastavě.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Bylo by krajně nespravedlivé, kdyby nadávky padaly i na hlavu bývalého zastupitele Doškáře, jenž se zasloužil o vymýcení hazardu a opravu hrobky Ladisch. Jiný je případ zastupitele Válka, jenž - byť nepatří mezi nemajitele aut - občas cestičku ke Kauflandu též vydupává. Dosud se (patrně mylně) domníval, že upřednostněním pěšího nákupu s batohem a ponecháním auta v garáži životnímu prostředí neškodí, ale naopak prospívá.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Před týdnem jsem měl obavy , zda se na jednání zastupitelstva najde nějaký hrdina, který promluví k výsledkům šetření, které předložil soudní znalec v oboru stavebnictví. Výhrady borských podnikatelů ve stavebnictví k l.etapě rekonstrukce náměstí trvají dál.
Za ně promluvil p. Džavík .Po několikerém doporučení starosty tedy navštívil ved. ORM ,aby si některé nejasnosti ověřil přímo u zdroje. Po krátké debatě byl jím vykázán z kanceláře. Jak to proběhlo , vědí jen sami aktéři , jak správně poznamenal starosta. Shoda bohužel nebyla .
Já jsem nadmíru spokojen se zprávou starosty k výsledkům auditu . Starosta projevil nebývalou otevřenost, když veřejnost seznámil s dalšími kroky, které podnikl a problematické body v dopise zaslal firmě Eurovia k vyjasnění. Pak dokonce nechal přinést a přečetl nám odpověď Eurovie, která došla ten den. Pro mě byl tentokrát tím hrdinou starosta.
Z dopisu Eurovie a jejich odpovědí jsem dost na rozpacích. Čekal by snad někdo,že taková firma dobrovolně do dopisu přizná svá pochybení ? Pokud jim je známo, že borský starosta není stavitel ale učitel, nemají se zatím čeho bát. Ze všeho se nějak vymluvili.
Bylo by na místě oslovit zcela nezávislého stavitele a nechat si potvrdit věcně pravdivost tvrzení Eurovie .
Pokud by pan starosta měl stejnou důvěru k stěžovatelům, tak klidně od některého z nich.

pokr.zítra

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Moc hezky jste napsal pane Válku. Stále si to opakovaně čtu a nejsem schopen odpovědět. Nevadí mi již , že jsem nesměl reagovat na Jaceňuka. Jeho osud je mi úplně ukradený.
Dobře jste to napsal.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pozitivní reakcí jste mi, pane Doškáři, udělal velkou radost. Bál jsem se, že budete naštvaný, neboť sotva jsem komentář odklepl, uvědomil jsem si, že jsem opomněl zdůraznit Vaše další nehynoucí zásluhy o naše krásné město - pomník M.J.Husa, památník Rumburských hrdinů.... Tímto to alespoň částečně napravuji.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Stále se z toho nemohu vzpamatovat.

Přeci jenom byste se na to mohl podívat ze své pozice šéfa komise.
Já jsem tam také bloudil ( cca 3 měsíce mezi OD Lídl , Kaufland, Penny a Billa ) než jsem si koupil nové auto. Dýchal jsem sice čerstvý vzduch, nezhubl jsem. Kolemjdoucí stařenky dost nadávaly.
Pravda je, že tyto OD jsou určeny pro motorizované zákazníky. Nemotorizovaní bloudí a nadávají.
Ne všichni. Někteří to dělají pro své zdraví.

Kdy byste našel řešení, byl bych rád. Splatil byste i za mne dluh, který dlužím nejen stařenkám.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ještě něco k jednání zastupitelstva o zjištěných skutečnostech a závěrech soudního znalce v oboru stavebnictví k rekonstrukci nám. l etapa proběhlé v r.2014 :
Chce-li pan starosta zůstat nadále otevřený, mělo by dalším krokem být zveřejnění změnových listů, které byly předány objednateli a následně projednány v rámci jednacího řízení bez zveřejnění. Objednatelem je míněn
Ing.Jeništa anebo starosta ? To nebylo řečeno. Kdo změnové listy projednával a schválil ?
A pokud si dnes stavební firmy stěžují na buzeraci s vedením stavebního deníku, tak je třeba trvat na tom, jak se to dělat má a ne jak liknavě se to běžně dělá. Snad pan starosta do nějakého stavebního deníku nahlédl a ví, co všechno se tam musí denně po pravdě a podrobně zapsat . Např. kolik lidí na stavbě pracovalo od do, jaká technika ten den pracovala, jaké práce a činnosti se prováděly a dokonce jaké bylo každý den počasí. Je
přesně dáno, co tam musí být.
Změnové listy jsou něco jiného, jak napovídá název, evidují změny podle nastalé situace na stavbě , nejsou v sešitě a mohou být dopsány prakticky kdykoliv podle potřeby. V ideálním případě by měly být změny např. v technologii zapsány především v deníku a pak samozřejmě na změnovém listě, mělo by to souhlasit, jinak to může vyvolat nějaké podezření.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ? Nový Lékařský dům

Pane Zahradníku , mám takový dojem, že Vám nikdo nechce odpovědět.

Důležité!! Novinka! V NB , vedle Grand hotelu Pražák se staví nový Lékařský dům! Stavební ruch je mimořádný!

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Hlavně,aby tam měl, až my,"staré páky", půjdeme na zasloužený odpočinek,kdo pracovat. To bych těm stavitelům přála.Možná,že tam pak i přejdou někteří kolegové z polikliniky. Quien sabe?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ještě poslední poznámku k poslednímu zasedání zastupitelstva : V závěrečné části vystoupil pan zast. Válek a
oznámil všem, že p. Tichý ml.( člen výboru rozvoje města ) mu poslal návrh změn, které vzešly z připomínek mladých architektů a občanů města ke studii navržené Ing.Rýdlem.. Jednoduše to v bodech srhnul tak, aby to bylo srozumitelné a jasné každému. Pan Válek konstatoval, že není třeba čekat na nějaký další podnět a je možné projednat tento návrh změn . Pana Tichého ml. bych viděl jako dalšího hrdinu, protože aktivně pracuje ve výboru ,do kterého byl zvolen . To se mi líbí a tak by to mělo být.
No a vltavíne , mám fakt smůlu, že se mnou nikdo nechce o předestřených záležitostech diskutovat. V tom máte jistě pravdu. Na druhou stranu mě to tak trochu těší, protože z toho vyplývá, že moje komentáře o dění ve městě a činnosti úřadu jsou veskze pravdivé. Není moc s čím polemizovat :-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pan Ing. Arch. Križan poslal tři alternativní návrhy. Učinil to velmi noblesně. Tím, že návrhy poslal pouze panu Ing. Arch. Rýdlovi, prokázal, že mu nejde o konfrontaci resp. mediální popularitu, ale o vzhled náměstí. Na čtvrtek je svoláno jednání výboru rozvoje rozšířené o zájemce z řad zastupitelů, z něhož by mělo vzejít doporučení pro zastupitelstvo. Vedle návrhů obou architektů budou posuzovány též náměty pana Tomáše Tichého.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pane Válku, děkuji za doplnění aktuálních informací. To zaslání návrhů muselo proběhnout v někerém z posledních dnů, protože pan Rýdl ještě ve středu na jednání zastupitelstva prohlásil doslova , že nic neví a nic nemá. Vy jste naopak řekl, že se nemusí na nic čekat a může se pracovat se seznamem bodů p. Tichého. Všechna čest, vy jste zcela určitě vždy nejlépe informován :-) Díky, že to pošlete dál.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Návrhy byly doručeny v pondělí 2.5. ráno. Pan Rýdl je z titulu funkce předsedy výboru rozvoje obratem rozeslal zastupitelům.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Tak to nakonec vypadá, že jsem pana Křižana svou výzvou 28.4. zde v diskuzi popostrčil , když se to předtím nepodařilo panu starostovi ani panu Rýdlovi, dle jejich slov. :-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Návrhy jsou velice pečlivě propracované. Určitě na tom s panem Ing. Arch. Urbánkem pracovali dlouho. Termín si stanovili do konce dubna. Tím, že návrhy poslali v pondělí v 6:14, tedy před zahájením pracovní doby, splnili termín, k němuž se zavázali. V obchodní praxi to tak dělá nejeden z nás. Pokud slíbíme, že něco vyřídíme do konce týdne a pošleme to v pondělí časně ráno, považuje se termín za splněný. Vaše zásluhy bych, pane Z., nepřeceňoval. Připomínám, že oba mladí architekti vše dělají zdarma ve své režii.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pane Zahradníku,stěžujete si...mám fakt smůlu, že se mnou nikdo nechce o předestřených záležitostech diskutovat.
Pan Válek napsal... Učinil to velmi noblesně. Tím, že návrhy poslal pouze panu Ing. Arch. Rýdlovi, prokázal, že mu nejde o konfrontaci resp. mediální popularitu, ale o vzhled náměstí.
Ano,noblesnost v tom Boru chybí. Přes své znechucení z ZM,kdy se diskuze především točí kolem toho,kdo koho udal,co na to soudní znalci,kdo se bude zodpovídat,jak to zveřejníme. A jak se to bude rozmazávat.Mediálně,na nástěnkách a pod. Třeba i tady . Diskuze ? Hlavně medialně rozmazat. A´t si veřejnost udělá obrázek...na každém šprochu pravda trochu.
Nakonec jsem to avizované ZM shlédl. Opět to samé.
Dávali 3 díly k výročí divadla Sklep Böhmen und Mähren. Hned po úvodu jsem se musel smát,jak mi to NB připomínalo
Paní učitelka...Milé děti.V našem městečku byla za války skupina opravdu zlých a strááášných esesaků.A lidi se tak báli ,že se navzájem začali udávat. A udávali se po válce a udávají podnes.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Díky za podrobnosti, v obchodních praktikách současnosti se já moc nevyznám ,ale díky moderním technikám přenosu se všechno zrychlilo , to je jasná věc. Smajlík na konci mé věty značí žert .
Pro růženína to samé smajlík na konci odstavečku vzkazu vltavínovi značí taktéž žert. Neberte to všechno tak vážně. Až se možná někdy v zápise z jednání dočteme, co kdo jak řekl přesně, rád s tím zveřejńováním přestanu, ale počítejte s tím, že na i-novinách bude nuda . Vy čtenáře těžko pobavíte - stále těmi esesáky .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ale k tomu zastupitelstvu. Kanalizace a posypy.Když se tak vyznáte ve stavebních denících,jistě víte,že existuje kanalizace dešťová a splašková. Dešťová není všude,pravda. Ale kanalizační vpustě jsou,alespoň u nás pod mříží opatřeny takovým cedníkem. lapačem nečistot,který zachycuje větší kamínky a pod.Samozřejmě se pravidelně vybírají.Buďto SČVakem,nebo TS.Podobně tomu bude jistě i u vás. A proč to řeší ŽM a ne SČVAK,který to provozuje?
Tady to máte i s obrázkem
http://www.best.info/nas-sortiment/prvky-pro-podzemni-site/ulicni-vpusti/kalove-kose1/

Konečně jsem se taky dozvěděl,proč je NB tak špatně hodnocen v té anketě Město pro byznys.Byla doložena fotografie, přes jaký hrbol musí jezdit podnikatel. A cestáři z ubytovny.Již je to vysvětleno a těším se na vystoupení za rok.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Aby nebyla nuda. Panem Válkem bylo správně sděleno,že to,co je podle pane Uksy dávno vydrženo občany, nelze prodávat za korunu. Majitelé nemovitostí by si to měli nahrát na CD a zajít na katastr , ať jim to připíšou na list vlastnictví.
Ale vážně, já být starostou,tak to nechám dojít k soudu. Proč?
Budu mít jistotu,zda je to vydrženo či ne. A pak budu pokračovat v jednání. Hrozí totiž,že se objeví lavina takových příkladů a budou chtít to samé,samozřejmě se zapojí i ti co si ty sporné pozemky poctivě koupili.
A spojitost to bude mít i s tou cenou za korunu.Takto nízká cena totiž musí být řádně zdůvodněna.Jak? Jinak totiž hrozí na zastupitele žaloby,s čímž je nutno v NB počítat.
A troch jste se pomýlil.Těmi esesáky jsem nebavil já,ale divadlo Sklep.Esesáky zdravily i ovečky-béééémen a kozičky mééééren.
Ale co pobavilo mne. Ti mladí architekti píší na svých stránkách o Novém Boře.Smajlík.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Růženíne, co já pamatuju a taky jsem mnohokrát viděl, jak zanesené kanály tady v Boru nechává čistit p.Bezouška ze správy majetku a taky se stará,aby svítily lampy na ulicích. Takže tohle je v Boru určitě jinak než u vás.
A toho Uksu neberte vážně, už jem vám to doporučoval několikrát a stejně jste mu na to znova skočil . Jenom se producíruje. Pan starosta to dávno ví a taky s ním podle toho jedná.
No a ty esesáky a tomu podobné věci tady v diskuzích vytahujete při každé vhodné i nevhodné příležitosti, tak jsem to myslel a ne k divadlu Sklep - o divadle jste psal vy ne já.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Na velice dělném rozšířeném zasedání výboru rozvoje za účasti většiny zastupitelů a spoluautora alternativního návrhu Ing. Arch. Urbánka došlo k významnému sblížení obou pojetí. Zbývá dohodnout, zda bude centrální vyvýšené místo se skleněným monumentem a fontánou, či skupiny z rovné plochy tryskajících vodních paprsků, případně kombinace obojího. Všichni účastníci jednání byli přístupní názorům druhých a vedeni snahou o dosažení co nejhezčího vzhledu náměstí bez ohledu na to, kdo přišel s konkrétními návrhy. Jsem přesvědčen, že v rámci limitů, daných stávající komunkací s kruháčem a potřebou alespoň omezeného množství parkovacích míst, budeme mít náměstí, na něž budeme moci být hrdi. Finální vzhled bude schvalován na květnovém zasedání městského zastupitelstva.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Nenapadá mne čeho monument naše město potřebuje. Co se tak významného událo, že by se měl na náměstí kvůli tomu stavět monument.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pan zastupitel Válek, předseda výboru dopravy a živ. prostředí, nám opravdu podrobně popsal ,co se řešilo a z jakých dvou variant centrálního bodu bude květnové zastupitelstvo vybírat. To je v pořádku, díky.
Za to bychom mohli pana Válka omluvit, protože není estét a poněkud nevhodně zde použil slovo monument.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Měla by to být novodobá kašna s dosud nespecifikovaným sklářským dílem. Na první pokus se mi bez velkého přemýšlení nepodařilo výstižně specifikovat tento objekt snad i proto, že nejsem příznivec tohoto řešení.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru? Víte nebo nevíte?

Můžete tomu třeba říkat "artefakt". A ustanovit taky tiskového mluvčího :o)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

K čemu vojákovi kašna, Kefalín?
Jinak- dotyčný autor " artefaktu" byl označen v liberecké mutaci MfD slovem výtvarník......

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Právě předpoklad, že artefakt bude tvořit zmíněný výtvarník (kdo jiný po Bertoldim), jenž se zabývá vesměs významnými projekty, mne přivedl k termínu "monument".

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Bych napsal výstižněji jen kašna doplněná skleněným objektem . Stejně jako pan Válek bych to ale raději viděl jednodušší v úrovni plochy náměstí a bez kašny.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Hlavně aby to na náměstí nebylo jak v muzeu, do muzea nikdo nechodí ... Teď vážněji: centrálním bodem náměstí je a bude lípa v parčíku a krásně s ní rezonuje skleněný strom na kruháči. Na něm mne dlouho vadil betonový kmen, ale ten naštěstí obrostl zeleným a jedná se o dokonalé dílo, které komunikuje s prostorem a právě zmíněnou lipou. Nevím zda to autor zamýšlel, pokud ano, tak je geniální. Kašnu i Parčík 2 nadále považuji za zbytečnost téměř škodlivou.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Tak v Boru už je taky Ovčáček? Doufám,že inteligentnější než ten Zemanův.Pozvat skauty na pondělí ve 13 hod. /kdy jsou ve škole/ zpívat hymnu na Hrad,na to musí být fištron.
Ale přišli tam z Hradu dva- Ovčáček a jakýsi bývalý skaut z prez.kanceláře.Zbytek byli redaktoři Reflexu i s plackama s červenými trenkami a Hate free zone. A on si toho nevšiml,i když je to dobře znát i na fotografiích z akce.Měl plné ruce práce přečíst text hymny.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Nemůžeme mu mít za zlé, že nezná text české hymny. On je zvyklý zpívat internacionálu.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Říkalo s e hydrocentrálu. Doufejme, že to dílo na náměstí nebude nějaký sice řemeslně výborný ,podle zadání udělaný, po umělecké stránce ovšem nefungující artefakt.To ,co odlišuje umění od řemesla buď člověk v sobě má nebo nemá a v apatyce pak nekoupí.
Připomnělo mi to moji zamilovanou knihu Osudy dobrého vojáka Švejka. Tam popisuje Hašek jedno "umělecké dílo"- přenosný oltářík. Už nebudu přesně citovat, zapomínám,ale nejlépe se prý povedl autorovi Duch Svatý,který byl namalován jako něco mezi holubicí a slepicí bílých wyandottek. Bůh otec měl vzezření divokého muže z pralesa. Kristus měl kulaté bříško zakryté nějakou plentou a nesl kříž v ruce s elegancí jakoby nesl tennisovou raketu. Vypadal jako sportsman píše Hašek. A poslední věta,která vše shrnuje, je geniální:

Celkově činil obraz dojem,že vlak vjíždí na nádraží.
Hezký den

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

K náměstím patřily i kašny. Někde, třeba v Žatci mají na náměstí kašnu a v zimě nedaleko ledovou plochu.
V Lázních Bohdaneč mají náměstí , kde vodotrysky stříkají přímo z plochy náměstí do různých výšek v pravidelných, či nepravidelných intervalech, v noci osvětlených. V některých městech tuto produkci kombinují s hudbou.
Nejblíže takto osazené náměstí je asi ve výše jmenovaných Lázních Bohdaneč. Je to místo vyhledávané dětmi, které doprovázejí většinou maminky, posedávající na blízkých lavičkách. Děti běhají mezi vodotrysky. Náměstí žije !
Je to záměr, který se v Bohdanči podařil.
Mám pocit, že záměr oživit náměstí tímto způsobem by bylo vhodné pro děti , maminky i důchodce v NB.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Nejblíže je takové náměstí se elektronicky řízenými vodotrysky v Krásné Lípě. Tam je vůbec krásné náměstí.
Přes ně ale lidé normálně chodí za účelem někam dojít. Určitě tam nejdou oživit náměstí tím, že tam jen tak posedí. Stále ale není dořešené množství aut v centru Boru. Kam s nimi ? Ani dnes se na náměstí dopoledne nedalo zaparkovat.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Na Romskou demokratickou stranu M.Tancoše bylo podáno trestní oznámení. Na výroční zprávu o hospodaření strany místo auditorského razítka nalepili otisk odněkud vystřižený. Prý za to může účetní,která dostala 5 tis.,aby to vyřídila. Tak levného auditora asi nesehnala :o)). Dnes na čt 24

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Jestlipak někdo z občanů Boru zaregistroval , že jsme jako město zapojeni už od září 2014 do projektu na ochranu klimatu organizovaném neziskovkou Cl2 za fin. přispění z tzv. Norských fondů ??? Pokud někdo zaznamenal něco konkrétního , může o tom napsat pár slov pro ostatní boráky.

Nahoru

Co se děje v Boru ?Víte nebo nevíte ? Pane Zahradníku nevíte

Pane Zahradníku. Dnes se na náměstí v NB nenechalo zaparkovat. Dnes byly na náměstí trhy.
Na náměstí se neparkovalo a k žádnému kolapsu nedošlo.
A to jsou navíc z parkování vyloučené ulice Egermannova a Dvořákova a ulice TGM a Liberecká mají časově omezená parkování.
Není to argument ( ale také je), ale také to něco napovídá a určitě lze počet aut parkujících na náměstí snížit.

Šlo to dnes . Půjde to i při výrazném snížení parkovacích míst na náměstí!

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Omlouvám se, správně jsem měl napsat včera, to jsem musel ráno na poštu. Dneska jsem tam vůbec nebyl a abych pravdu řekl, dobře jsem udělal , trhy na náměstí mě ani trochu nezajímají. Vidíte to z toho, že ani nevím, kdy tam jsou.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Představit možná, ale najít ji nedokáže ani Zahradník.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Například nám tu poměrně schází památník věnovaný Bedřichu Egermannovi, jednomu z nejvýznamnějších sklářů a Boráků. Tolik k monumentu.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Víte nebo nevíte?

10) Na náměstí Míru už fontána byla.

Zažil jsem ji už ale bez vody, krásně se v ní běhalo a jezdilo na kole.

11) V Boru jsou v současné době již dvě fontány.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru? Návrh revitalizace náměstí

Architekti Luboš Križan a David Urbánek ukázali zástupcům města Nový Bor a autorovi původního návrhu svoje vlastní zpracování třetí fáze revitalizace náměstí Míru.
Všichni tři architekti pak byli pověřeni radou města, aby se sešli a vypracovali kompromisní variantu.

„Jsem domluvený s kolegou Urbánkem, že něco z jejich návrhů dopracuji do vizualizace svého návrhu a pošlu mu to k náhledu. Ono to jinak vypadá z ptačí perspektivy a jinak z pohledu procházejícího člověka," říká architekt a zastupitel Nového Boru Boris Rýdl a dodává, že konečnou podobu by chtěl ukázat už na květnové radě města.

http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/udelali-vlastni-navrh-namesti-20160512.html

U článku je i plánek, bohužel bez podrobnějšího komentáře k A až G.
RM zasedne už v pondělí 16.05.

Nahoru

Re: Návrh revitalizace náměstí - vysvětlení A až G

A Úprava tvaru centrální plochy - veřejný prostor před radnicí

Trasování vychází z původní studie, avšak komunikace v jižní části je narovnána do rovnoběžné polohy vzhledem ke Sloupské ulici + v severní části je zešikmena. Důvodem je vznik reprezentativního prostoru před radnicí a zároveň je umožněno přímé pěší propojení autobusové zastávky se sklářským muzeem bez překážek a bariér. V tomto prostoru by bylo vhodné akcentovat sklářskou tradici města - umístěním skleněného uměleckého díla samostatně soutěženého. Popř. více skleněných uměleckých děl, které by vtipně tvořily "skleněnou cestu" až ke sklářskému muzeu. Trvalé osazení městským mobiliářem až po instalaci díla s ohledem na konkrétní řešení (prozatím čistý prostor, konkrétní umístění díla bude otázkou soutěže). Vhodné by bylo více propracovat řešení dlažeb.

Nevýhoda řešení = úbytek parkovacích stání v ploše náměstí - celkem 36 parkovacích stání. Cenou je však vznik významného veřejného prostoru, eliminace zbytkových ploch a vznik přímých pěších propojení bez překážek.

B Hlavní kompoziční osa náměstí

Přímá spojnice dominantního vzrostlého stromu (s Lavičkou Václava Havla) a hlavního nástupního prostoru před kostelem. Osa s rozdílným typem dláždění (barevnost, popř. vzor, možná i materiál - nutno prověřit). V centrální ploše náměstí doplněná jednoduchým vodním prvkem - vodními tryskami ze země (snadná údržba, technologické výhody, v případě potřeby volné plochy náměstí při vypnutí vůbec nepřekáží) a lavičkami. Tyto lavičky nejsou nijak stíněny... V jižní části doplněno komponovaou zelení (viz bod D) s lavičkamii ve stínu. Posun stávajícího přechodu před kostelem blíže ke kruhovému objezdu + úprava trasování (viz bod A) - přehledná návaznost (komunikace na náměstí se nepřechází v její zatáčce a do rohu středové plochy tak, jako v původní studii). Do budoucna promyslet zakončení osy před kostelem (dotáhnout odlišný typ výdlažby až před kostel, kříž, popř. zapojit severn fasádu restaurace U Pošty.

C Prostor před základní školou

Jednoduchá úprava, kterou však považujeme za stěžejní, pokud se žádné jiné nepodaří zapracovat. Doporučujeme zrušit zatravněné pásy před školou a "stromořadí" odsadit od fasády budovy. Vznikne široký předprostor (cca 8,0 m) - jasná pěší návaznost z rohu náměstí podél školy dále ke sklářskému muzeu. Důstojný široký prostor, nikoliv úzký chodník a rozblácený trávník. Stromy odcloní pěší od zaparkovaných automobilů a lidé se dostanou do kontaktu s fasádou školy, což je příjemnější (v původní studii naopak - viz řez). Prostor je vhodné doplnit dalšími typy městského mobiliáře
(nástěnky zájmových kroužků a spolků, které byly dříve umístěny před lužickými domky - nápad občana z veřejné diskuze, stojany na kola apod.)

D Vzrostlá zeleň

6 vzrostlých stromů v jižní části náměstí, tvoří součást kompozice náměstí, nejsou nahodile rozmístěné v ploše náměstí. Narozdíl od jednotlivě vysazovaných stromů mají schopnost utvořit bohatý a celistvý stín - doplněno lavičkami, které budou trvale zastíněné (narozdíl od těch v centrální ploše náměstí) - možnost výběru. Stromy nejsou zasazovány do trávníků, ale do mříží.

E Sloupky

Nedoporučujeme vysazování keřových pásů lemujících obrys náměstí, vznikají chaotické geometrické útvary, které nevycházejí z prostorové hmotové geometrie náměstí, navíc vznikají špatně udržvatelná zákoutí. Stejně tak nedoporučujeme rozmístění bariérových sloupků po obvodu náměstí - zbytečné překážky znemožňující víceúčelové využití plochy (i při sklopení jsou překážkou, budování celozasunovacích do země je zbytečně nákladné, navíc v takovém množství. Naopak zajímavé řešení by mohlo přinést osázení sloupků podél hlavních silnic namísto vzrostlých stromů (viz červené body v situaci).

F Přechody pro pěší

Z důvodu zajištění pěší prostupnosti náměstím, zejména s ohledem na situování autobusové zastávku směr Č. Lípa, doporučujeme doplnění přechodů pro chodce - viz situace. Upozorňujeme na nutnost dodržení normových požadavků na poloměry výjezdových oblouků z kruhového objezdu (zejména s ohledem na požárníí techniku apod. - dle hrubého odhadu nejsou v zákresu původní studie tyto poloměry otáčení dodrženy).

G Autobusová zastávka

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Další podrobnosti o navrhovaných změnách studie náměstí jsou na webu města v zápise Ing.Rýdla ze schůzky výboru pro rozvoj města 6.5.2016, jejíž konání tady anoncoval nedávno p. Válek.
www.novy-bor.cz /zastupitelstvo města / výbory zastupitelstva .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru? Výbor rozvoje města

Ten zápis je ve skutečnosti tady:
http://www.novy-bor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/Mesto/vybory/2016/VRM_20160506.pdf

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Nejsem botanik, ale nevypadá strom na kruháči trochu jako šípek?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Šípek není strom,ale keř.
Jinak jsem byl několikrát svědkem toho, že na náměstí zastavil autobus s cizineckým zájezdem,z něho se vyhrnuli turisté,ten strom si fotili ze všech stran a za půl hodiny jeli pryč.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Na netu je krásně zpracovaný dokument o památkách Nového Boru:

http://docplayer.cz/838924-Pamatky-noveho-boru-autori-zdenek-hruska-vera-katzerova-vendula-malkova-konzultanti-paeddr-helena-studecka-ing-petr-fiala.html

Záslužná práce, autorům díky.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ještě bych chtěl popřát radním a Borákům hodně štěstí k pondělnímu zasedání a jen připomenu nepsané pravidlo parkování, které všichni známe ze svých ulič: Neparkuj sousedovi před plotem, soused nebude parkovat před tvým plotem. Když to aplikujeme na náměstí, tak to znamená, že motoristé mířící na náměstí, by měli parkovat na náměstí.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Na fontáně na Tyršově náměstí probíhají nějaké práce. Fontána je bez sochy.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Dnes byly děti povinně u památníku. Když jsme byli dětmi my, tak jsme to dost nesnášeli.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Doufám, že Česká Lípa si vystačí se stávajícím náměstím (TGM)...

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Fontána na Tyršově náměstí má zpátky sochu a už rostou houby.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

V závěru květnového zasedání zastupitelstva ( bod 40 ) vystoupil Ing. Rýdl, aby obhájil svůj návrh rekonstrukce náměstí. Svou původní verzi japonské válečné námořní vlajky trochu pozměnil, takže teď připomíná spíš
monoskop nebo možná magické oko. Autor je zjevně umanutý ornamentem slunce s paprsky a nemůže se z toho vymanit. Ten dětinský ornament si přese všechny výhrady mladších kolegů i veřejnosti nakonec autor stejně prosadil. Mladí architekti se snažili s podporou široké veřejnosti uplatnit soudobější styl architektonického projevu, ale bohužel jsou bez šance . Přitom ještě v den zasedání obdrželi všichni zastupitelé emailem aktuálně závěry konzultace mladých architektů s památkářem Mgr. Mir. Kolkou z NPÚ v Liberci . Jeho závěr je ten , že jejich poslední varianta B+ je více v souladu s názorem NPÚ než
" historizující " varianta arch. Rýdla.
Rád bych věřil , že nikdy v budoucnu se nebude zmiňovat jméno arch. Šípka ve spojitosti s podobou borského náměstí podle studie arch. Rýdla .

Nahoru

Novoborské náměstí

Mně se více líbil návrh mladých architektů, respektuji však demokratické většinové rozhodnutí zastupitelstva a budu aktivně spolupracovat na jeho realizaci. Dlužno podotknout, že obě varianty se v průběhu diskusí velmi sblížily. Věřím, že i ze schválené varianty vznikne po dotažení některých detailů hezké náměstí, na něž budeme moci být hrdí. Na řešení středu náměstí, tj. centrálního prvku, bude vypsána soutěž.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pan zastupitel Rýdl se před týdnem v závěru jednání zastupitelstva přihlásil s tímto příspěvkem. Zde je doslovný přepis, abyste si mohli udělat představu o čem má být rekonstrukce náměstí lll.etapa - střed.
Samozřejmě jen pokud tomu přednesu aspoň trochu porozumíte a najdete v něm konkrétní fakta .

Tak vážení kolegové,
do různého chci předložit a předkládám, předkládám závěrečné schválení, schválení změn, kterou prošla už podzimní schválená studie na rekonstrukci lll.etapy náměstí. Tu jsme schválili na podzim loňského roku s tím, že tak to teda bude pokračovat v dalších stupních - ano děkuji za promítnutí -(na světelnou obrazovku )
nevím jak to bude vidět eehm nicméně prošlo to kritikou ta studie, pak prošla kritikou po schválení, prošla velkou diskuzí teda veřejnou o za za teda organizace teda oponentů, což bylo prima , došlo potom k odborné diskuzi ááá ve který u tý předposlední jste ve většině případů , za což děkuji , přišli na výbor rozvoje,
kde jsme to projednávali éééé , kde jsme se shodli na na implikaci některých nápadů oponentů do té původní studie, což teda považujeme za změny již schválené studie áááá , tak jsme to rychle dopracovali do nějaký formy ,které jsme se dohodli.
pokr.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Jsou tam zvýrazněné jako zvýrazněné zachování dopravního řešení a tak dále, nebudu to opakovat, z 90 %
to znáte , teda ten proces éééé některý věci jsme tam zamítli z těch oponentních nápadů a některé jsme tam teda se dohodli , že zavedeme. Z toho vychází teda ta úprava té původní studie. Takto by to mohlo nějak vypadat éééé měli bysme dneska a chtěl bych, abychom už dnes už teda už schválili to jako zadání pro další stupně dokumentací, který jsou nutný k tomu, abychom to připravili celou stavbu na rok 2017 éééé na vlastní realizaci. Připomínám, že průběžně jsou věci konzultovány jak tedy éééé s dopravním ú úú úřadem - teda -
dopravákama, tak je konzultována postupně materiálové a tvarové teda s památkáři éééé s nima to samozřejmě bude ještě dál konzultováno. Může se stát, že samozřejmě - připomínám jenom to, že konce toho určitě zůstane ta organizace týhle stavby. Nicméně může tam dojít ještě k éééé v souladu s památkáři
k některým drobným změnám charakteru umístění mobiliáře nebo tu a tam strom nebo , nebo , nebo tvarově něco upravíme, nicméně ta koncepce toho centrálního p r v e č k u , průchody ééé použití , především použití teda stejného materiálu, jak jsme začali nultou etapu, což je Kalinova ulice, první etapa parčík mezi muzeem áááá úřadem, druhou etapu bastiony, opěrná zeď, zastávka ulice před lužickými domky čili v tomto, čili v tomto jsme s památkáři zajedno.
pokr.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Éééé takže ééééé, protože vesměs už o tom všichni víte k čemu to dospělo, je to kompromisní návrh podle mě dostatečně kompromisní éééé vycházející teda z tý postupný diskuze teď, na tom jaře až doteď , do týdle doby teda roku 2016 takže navrhuji, abychom hlasovali pro usnesení, které se pokusím po sobě přečíst tedy :
Zastupitelstvo města souhlasí s kompromisními změnami ve schválené studii lll. etapy rekonstrukce středu
města vyjádřené předloženou kompromisní variantou č.2. Toto řešení bude definitivním podkladem pro
další nutné stupně projektových dokumentací pro projektanta vybraného ve výběrové - ve veřejné soutěži.
Ještě vás jenom chci vám oznámit, že že v mé osobě můžu být podjatý, tak abyste to brali na vědomí, protože se toho aktivně zúčastním.
Valdman mezitím poznamenal : to všichni :-)
Rýdl :Takto tedy prosím, aby starosta otevřel diskuzi. V diskuzi prohlásil V.Novotný, že pro navrženou variantu hlasovat nebude a přidal se k němu i pan Vlček. Pan Valdman, paní Šepsová a pan starosta vyjádřili přání ať už se to ( něco ) schválí, aby se akce konečně pohnula z místa .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Co vlastně zastupitelé schválili, občanům nikdo neřekl a proto si dovolím seznámit je se změnami, které jsou ve schválené variantě č.2 oproti původní studii pana Rýdla .
- náhrada travnaté plochy před školou dlažbou
-posun nové aleje víc od fasády školy
-potlačení výraznosti dláždění
-zmenšení a snížení objektu s kašnou
-zvýraznění základní osy kostel - lípa

Pro úplnost uvedu ještě výčet doporučení Mgr. Kolky z Národ. památov . úřadu v Liberci
NE - vyvýšené obrubníky, výškové rozdíly by měli zůstat pouze tam, kde jsou dnes....
NE -stromy v ploše náměstí
NE- velkoformátová dlažba
NE- oddělení centrální plochy sloupky
ANO -zrušení travnaté plochy + odsazené stromořadí u školy
ANO -zjednodušení centrální plochy vypuštěním kašny ( pokud má být vodní prvek, tak vhodnější je řešení v ploše nebo zapuštěný než vyvýšená varianta )
-Skupina 6 stromů u přechodu ke kostelu je dle odborníka NPÚ na zeleň přípustná

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Tak včera jsem byl 2x navštívit naše současné náměstí. Byl jsem zde dopoledne a poté okolo 18 hodiny. Zajímavé je, že dopoledne bylo celé náměstí plné a troufnu si říci a tvrdit, že převážně úředníky.Poté k večeru bylo prázdné. Proto se ptám, zda někdo z města si uvědomuje, že vytvořených 40 míst bude málo a dojde tím ke parkovému kolapsu? Již dnes jsou ulice přeplněné a co jsem jel včera po Egermannově ulici,tak samé ostrůvky a zúžení skrz parkující auta. Zase si myslím, že těch míst tam bude v současnosti méně než bylo. Přemýšlí vůbec někdo nad tímto problémem?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pane Bláho, já vám rozumím, ale vedení města teď neřeší množství aut ve městě a jejich parkování, ale
budoucí podobu rekonstruovaného náměstí. To jsou dvě rozdílné věci a jdou , jak sám vidíte, spíš proti sobě. Ten kolaps s parkováním a ucpanými ulicemi se bude muset řešit až bude stavba dokončená a ukáže se na kolik místa k zaparkování stačí nebo spíš nestačí.

Nahoru

Parkování v centru Nového Boru

Náměstí by nemělo sloužit jako odstavná plocha pro auta na celý den, jak se dosud nezřídka děje. Po rekonstrukci bude parkování na náměstí zpoplatněno (první půlhodina zdarma), takže i pan Bláha za velice mírný poplatek nalezne místo pro své auto, a bude si moci vyřídit záležitosti na úřadech, zajít na oběd či do muzea. Vedení města se stará o to, aby v bezprostředním okolí i v širším centru města vznikala nová místa pro parkování, v poslední době např. na Liberecké či v ul. B. Egermanna vedle květinářství. V příštím roce bude zprovozněno parkoviště na TGM v proluce mezi ul. Husovou a Wolkerovou. Po přestěhování autobusového nádraží k vlakovému (nyní probíhá odkup pozemku od ČD) vznikne na místě nynějšího autobusáku velké záchytné parkoviště.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pane zastupiteli Válku, patří vám dík za to, že tak rychle a věcně argumentujete o nejbližších plánech vedení města k parkování. Situaci to určitě zlepší a jestli nebudou všichni motorizovaní líní dojít o pár kroků dál, mohlo by to stačit.
Měl bych ještě dotaz . Ve svém příspěvku zde 1.6.2016 na konci píšete: Na řešení středu náměstí, tj.
centrálního prvku, bude vypsána soutěž.
Jak je to myšleno ?To má být výtvarná soutěž jenom k tomu " prvečku ", jak to nazývá p.arch. Rýdl, teda vlastně spíš "kašničce " zda bude zapuštěná nebo v úrovni , vypuštěná nebo napuštěná. Nedovedu si zadání vůbec představit a jaké by byly podmínky pro účastníky soutěže a kdo by pak tvořil výběrovou komisi. Soutěž by měla být vypsána jako anonymní , aby se nestalo, že by zvítězil opět stejný architekt .Mohlo by se ale docela snadno stát, že by se taky zúčastnil borský samozvaný výtvarník a aktivista, který momentálně vystavuje na Hradě.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Dnes jsem se poprvé projel po dokončované ulici B.Egermanna. Gratulace, moc pěkné.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Konečně. Stálo mne to 500km objížděk a možná dvě role toaletního papíru, jestli ta epidemie pocházela odtud.

Nahoru

Re: Parkování v centru Nového Boru

Pane Válku, moc děkuji za vysvětlení, ale bohužel co píšete je absolutně nereálné. Vemte prosím v potaz, že dnes je parkoviště plné hlavně úředníky úřadu. Je to bohužel způsobeno tím, že pan tajemník Metál doplňoval úřad lidmi z jiných měst. Proto si nedovedu představit, že úředník ráno zaparkuje na náměstí a za hodinu půjde ven a auto dá jinam. Poté dojde k tomu, že úředníci zaplní parkoviště na náměstí a návštěvník pojede o dům dál, protože bude chtít stát na náměstí a ne někde na okraji města. Realita.....

Nahoru

Centrální prvek na Novoborském náměstí

Úkolem pana Ing. Arch. Rýdla bylo provést nezbytné minimální změny v Šípkově vítězné studii, dané nutnými úsporami (zrušená kavárna...) a rozhodnutím zastupitelstva o zachování cca 40 parkovacích míst. Pan Rýdl se tohoto úkolu zhostil se ctí, vytvoření centrálního prvku bez soutěže by však přesahovalo jeho mandát.
Pro účely soutěže dodavatelů stavby bude počítáno s rovnou centrální plochou s připraveným potrubím pro přívod vody, schovaným pod dlažbou. Je třeba ponechat tvůrcům – účastníkům soutěže – co největší volnost v rozhodování, zda dílo umístí na podstavec, či konstrukci, případně, zda je pojmou jako plošnou mozaiku u země apod. Respektovat bude třeba pravděpodobná velikostní omezení ze strany památkářů. Vzhledem k tomu, že v blízkosti bude skupina výtrysků, bude ponecháno na zvážení umělců, zda použijí vodní prvek, či zda bude jimi navržené dílo bez vody. Komisi pro stanovení podmínek soutěže i porotu pro její vyhodnocení určí Rada města. Vzhledem k tomu, že umělecké dílo bude potřebovat architektonické začlenění do plochy a stavební přípravu, předpokládám, že se přihlásí týmy architekt + sochař či sklářský výtvarník. Soutěž bych nevypisoval jako anonymní (je to můj názor, který nemusí být totožný se stanoviskem komise). Díla renomovaných umělců jsou většinou snadno identifikovatelná i bez popisku, navíc by hrozilo zákulisní prozrazení. Doufám, že porota bude složena z osobností s vysokou morální integritou, což zaručí spravedlivé vyhodnocení soutěže.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pane Válku, zopakuju, že jsem velmi rád, že alespoň jako jediný zastupitel tady diskutujete k věci.
Objasňujete, jak bude organizace soutěže probíhat atd.
Dovolím si ale zmínit , že v zásadním prohlášení se mýlíte. Úkolem p.arch.Rýdla bylo provést nezbytné
minimální změny v Šípkově vítězné studii . Porovnáte-li si obě studie ,tak nezpochybnitelně vidíte, že jsou
úplně jiné. Na archiwebu.cz renomovaní odborníci upozorňují na to ( dále cituji ), že předložená studie Šípkův návrh nerespektuje - z původního návrhu nezbylo vůbec nic. A to je pravda. Zastupitelům to nejspíš uniklo. V Šípkově studii nejsou žádné násilné paprskovité útvary od jakéhosi také násilně vytvořeného kruhového středobodu. Stále si lámu hlavu, proč to tam p. arch.Rýdl chce mocímermo mít. Nakonec to ale vypadá, že k tomu tedy ani nemá mandát, jak píšete. Kdo to tam vlastně chce mít ?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Původní návrh se skutečně odlišoval přespříliš, schválená var. 2 je však Šípkově studii mnohem blíže, přičemž musí být každému jasné, že požadavek na parkování cca 40 aut nedovolí totožné řešení. Centrální prvek byl zařazen na základě podnětu zastupitelů, kteří se obávali, aby náměstí nepůsobilo jako předlážděné parkoviště. Důležité je, že byly schváleny zásadní parametry, zejména dopravní řešení, které považuji za velmi zdařilé, a proto může proběhnout soutěž na zhotovitele prováděcí dokumentace a posléze zhotovitele stavby. O paprskovitých útvarech v dlažbě, jež vás tak iritují, bude vedena diskuse stejně jako o čtyřech solitérních stromech v rozích a sloupkách. Dospěje-li ZM v návaznosti na konzultace s odborníky k názoru, že jsou tyto prvky nadbytečné, nebude problém je zrušit třeba až nedlouho před dokončením stavby, neboť se bude jednat o nevýznamnou změnu, jež si nevyžádá prakticky žádné stavební úpravy, ani nebude mít vliv na pořadí v soutěži dodavatelů (dá se očekávat, že účastníci soutěže ocení tyto prvky téměř stejně). Významný rozdíl by mohl nastat u centrálního prvku, který bude i z tohoto důvodu soutěžen samostatně. Je třeba vzít v úvahu, že motivy v dlažbě (např. zvýraznění osy kostel - lípa) budou odlišeny velice jemně, což na prezentovaném půdorysu stavby nelze docílit, neboť skenovaním či tiskem by rozdíl zmizel.
Nebojte se, náměstí bude krásné.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Příspěvek se objevil duplicitně. Ten druhý asi nejde zrušit, pouze upravit, což tímto činím.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Přestože úmysly všech aktérú jsou dobré, výsledek může být jako když kočička s pejskem pekli dort. Na náměstí bude trochu autobusového nádraží, trochu muzea, možná trochu akvaparku. Pokud stavím autobusovou zastávku, je pravděpodobné, že bude vypadat jako autobusová zastávka - nic pěkného. Pokud stavím zeď, je pravděpodobné, že bude vypadat jako zeď - nic pěkného. Pokud přísně zorganizuju 40 parkovacích míst, je pravděpodobné, že budou vypadat jako parkoviště - nic pěkného. Pokud vedu středem plochy chodník, rozpůlím hlavní plochu - nic pěkného. Nevím také, kolik chodců chodí od kostela k lípě, a jestli je potřeba jim pohyb takto organizovat. V tomto světle se mi více líbí stávající chaos hlavní plochy, než přeorganizovaná parcelizace. Bude to chtít hodně jemnosti, aby zastávka nevypadala jako zastávka, parkovací místa nevypadala jako parkoviště a chodník nepůlil plochu na dvě části. Docela velká výzva a sousto. Velmi se mi líbí posun chodníku k budově školy a nový vjezd z kruhového objezdu. Bylo by docela dobré zachovat kus stávající dlažby jako památku s příběhem na kus historie Nového Boru, něco jako kus tramvajových kolejí na pěší zoně v Liberci, nebo jako kámen ve tvaru podkovy na náměstí v České Kamenici. Hodně štěstí zastupitelům i Borákům.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ono při troše dobré vůle lze postavit i pěknou autobusovou zastávku (například v Liberci jich pár je), na pohled pěkné parkoviště (například způsobem zadláždění povrchu) a vlastně jde udělat i docela pěkné novoborské náměstí. Souhlasím s argumenty proti středovému bulváru kostel - lípa, taky raději chodím mimo střed.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Vypadá to, jako by vám vadilo, že z Šípkova projektu zmizela kavárna a veřejné záchodky, tedy hlavní třecí plochy z minulosti. Jako byste sám nezažil, že zrovna tyhle stavby byly nejvíc problematické, zkrátka dřívější zastupitelé nemohli pochopit, že turisti, kteří zastaví na náměstí, nepoběží vykonat potřebu do parku, kde jsou tedy naštěstí už zkultivované záchodky, ale budou si chtít ulevit v civilisovaných prostorách. Kdybyste se o to tenkrát nervali jak koně, mohli jsme mít Šípkovo náměstí už nějakou dobu hotové, i z dotačních peněz. Mimochodem v Šípkově studii je velkoformátová dlažba, což by památkáři tak jako tak nepovolili.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ano, doufejme v hezké provedení. Zajímavé je, že Plečnik vydláždil velkým formátem celý pražský Hrad. Památkáři by se dnes z Plečnika určitě pominuli. Problém s čůráním turistů na náměstí asi nebude, protože zde nezaparkují. Mimochodem v České Lípě mají záchodky v postranní uličce vedle náměstí, není potřeba mít záchody přímo na náměstí. Záchody v parku nejsou tak daleko od náměstí.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Samozřejmě, že turisté na náměstí zaparkují. O víkendech, kdy se na výlety jezdívá, bývá náměstí prázdné i teď. A to nemluvím o turistech, kteří přijedou autobusem a na náměstí pouze vystoupí. (Máte pravdu, z Plečnika by se dnes pominul leckdo, nejen památkáři. Kdyby se to bývalo povedlo a postavilo se Šípkovo náměstí, mohl ho čas prověřit stejně jako Plečnikovy úpravy na Hradě - a něco mi říká, že by to dopadlo podobně kladně. Toalety netoalety.)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Taky bych chtěl mít pěkné náměstí raději než ten kýč,jak to podle poslední zveřejněné verze stále vypadá.
Uprostřed kruh -jedno z čeho a s čím uvnitř - kolem rozbíhající se a rozšiřující paprsky v dlažbě, v arabeskách živého plotu umístěný strom a další 4 symetricky v rozích.. No, napadlo by vás něco takového ? Takto nějak podobně by se asi zadání zhostily podle mně děti z prvního stupně - sluníčkový motiv a symetrie.
Nicméně pane Válku, jste důvěryhodný člověk a proto vám věřím, že to může dopadnout nakonec po dalším zjednodušení lépe než vypadá ten nešťastný obrázek . Chtělo by to ale více angažovanosti zastupitelů až se bude návrh po zhotovení základní projektové dokumentace do podrobností dál precizovat . Zastupitelé jsou vesměs zbytečně loajální a když si pan arch. vymyslel prveček nejsou s to mu to rozmluvit . Mimo vás a dalších dvou, ale to je bohužel málo.
Jestli byla v zadání na prvním místě úspornost a pak zachování 40 parkovacích míst , pak z logiky věci vyplývá ,že tam ozdobný prveček nemá co dělat., bude to stát další peníze a to nejen soutěž, archtektův a výtvarníkův honorář ale především pak provoz. Nevidím v tom úspornost a nikde jsem zatím ani nečetl, kolik je město přiraveno dát peněz na všechno to kolem toho prvečku.
No přestanu sejčkovat a počkám si, až se začne něco připravovat a snad taky zveřejňovat .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pokud si správně vzpomínám, byl vodní prvek i v Šípkově návrhu. Trochu jinačí, ale už tehdy se muselo počítat s tím, že provoz bude něco stát. Ještě by mě zajímalo, kolik si tak představujete, že stojí soutěž na ten váš prveček. Za zmínku o dětech z prvního stupně děkuji, stačí se podívat na svatopetrské náměstí ve Římě a co uvidíte? Sluníčkový motiv a symetrii. chcete snad naznačit, že Bernini v době, kdy ten plácek projektoval, nebyl ještě ani dorostencem?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pokud Vás pálí otázka parkování v Novém Boru, doporučuji nahlédnout do zcela nového a právě schváleného Územního plánu Nový Bor, který Zastupitelstvo města Nový Bor schválilo ve stejný den, jako se schválila podoba III. etapa rekonstrukce Náměstí Míru.

Na webu města ještě vydaná dokumentace není zveřejněna, ale podařilo se mi jí dohledat "bokem".

http://mapasamospravy.cz/media/W1siZiIsIjIwMTYvMDUvMjcvMTgvNTEvNDEvZjY4YjlhYzUtN2Y4Yi00ODI3LWE3YjAtYjNiZGUzYjlkNmQ5L0Rva3VtZW50LmFzcHgiXV0/Dokument.aspx?sha=307fc0ba1f3c1302

O parkování více v kapitole "C.9.5.1.6. Doprava v klidu" textové části Odůvodnění Územního plánu Nový Bor.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Nechci být hnidopich a gramatická chyba se zajisté může stát každému, ale parkoviště č. 6 "Parkoviště pro lesního hřbitov" zní humorně :)))

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Nechci být hnidopich a gramatická chyba se zajisté může stát každému, ale parkoviště č. 6 "Parkoviště pro lesního hřbitov" zní humorně :)))

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Podívejte se pallando, možná v Šípkově návrhu byla nějaká voda, ale jestliže nové zadání stanovilo jako prioritu úspornost , tak tam kašnička nemusí být. Není úsporná ,ba právě naopak. Kolik by to tak mohlo stát , jsem se taky zajímal a předpokládal , že zastupitelé mají dopředu nějaký přibližný odhad . Mě se neptejte,
fakt nevím a ten prveček není můj, jak píšete ,ale arch. Rýdla
A jak vás napadlo srovnávat honosné barokní náměstí postavené téměř před 400 lety s tím borským návrhem , to skutečně nevím. V Římě je mj. výrazným symbolem své doby a v žádném případě to není kýč.
Porovnejte si obě náměstí a uvidíte to na první pohled. Není to v tom sluníčkovém motivu a symetrii , je to v tom dětinském zpracování . Pan architekt mi promine :-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

S tím nápadem, že sluníčko a symetrie jsou dětskými výmysly jste přišel sám, pane Zahradníku, mě se jen zdálo vhodné upozornit na to, že obojí už bylo v minulosti vcelku zdařile aplikováno, a to nikoliv dětmi. Symetricky řešených veřejných prostorů s motivy slunce existuje poměrně dost, tenhle je ten nejznámější, takže to spíš byla rána mezi voči, abyste si uvědomil, jakou blbost jste napsal. Kde ovšem berete mandát rozhodovat o tom, co je a co není kýč, vážně netuším. Pokud vím, žádný arbiter elegantiae jste taky nikdy nebyl a zřejmě ani v budoucnu nebudete. A když jste se tolik o ten svůj prveček (píši váš, neboť vás viditelně rozčiluje víc jak nejmenovaný vedoucí nejmenovaného odboru) zajímal, tak se podělte se čtenáři, kteří nemají takové informace jako vy a nepůjdou se na úřad pídit po ceně soutěže. Pokud by měl být projekt superúsporný, bývalo by stačilo předláždit hlavní plochu a šmytec, ale uznejte, že to by bylo troška málo. Za málo peněz málo muziky.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Doporučuju přečíst si webovou definici kýče a připomínám, že určení kýče je individuální .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Estetika a její vnímání obecně vydá na sáhodlouhou a obsáhlou debatu, která by nás vracela neustále na začátek. Je přirozené (a zřejmě i správné), že to, co někdo považuje za kýč, se druhému líbí a naopak. Objektivizovat toto vnímání je do jisté míry nemožné, přesto k tomu existují určité nástroje.

Jedním z takových nástrojů je např. "Politika architektury a stavební kultury České republiky". Jedná se o nelegislativní strategický dokument, který mimo jiné říká že "Zapojování veřejnosti do projektů podporuje utváření vztahu k prostředí, předchází hrozbám vandalismu a zajišťuje dlouhodobý zájem, ochranu a udržitelnost staveb i veřejných prostranství.". I proto jsme rádi, že se nám v otázce rekonstrukce Náměstí Míru v Novém Boru podařilo otevřít veřejnou diskuzi.

Mohu-li citovat další část tohoto strategického dokumentu, vyberu tento:

"Schopnost zohlednit náklady životního cyklu stavby by měla být brána v úvahu i při výběru projektanta včetně týmu specialistů.

Ke zvýšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou přispívají architektonické a urbanistické soutěže
a soutěže o návrh.

Stavby financované z veřejných prostředků by se měly stát ukázkovými příklady kvalitní výstavby, tedy
kvalitní a efektivní přípravy, realizace i následné údržby."

I proto jsme kritizovali absenci spolupráce se zkušeným zahradním nebo krajinným architektem, který by jasně stanovil kompoziční podmínky a vazby navrhované zeleně. Nelze prostě návrh odůvodnit slovy "Já jsem tam ty stromy nejdřív neměl, ale pak jsem je tam dal, protože se mi v těch rozích náměstí líbí, ale může se to ještě změnit, sem tam nějaký strom posunout". O soutěži na výběr projektanta už radši ani nemluvit.

Smyslem naší iniciativy od počátku bylo upozornit na zásadní urbanistické a kompoziční vady, které jsme v původním návrhu konkrétně definovali. I to může být do jisté míry subjektivní, nicméně jsem přesvědčen, že naše vzdělání i zkušenosti nás opravňovaly k tomu na tyto nedostatky upozornit a navrhnout alternativní a příznivější řešení, o což jsme se pokusili. Naše návrhy byly v některých částech akceptovány, v jiných nikoliv. Sami jsme rádi, že je samotná rekonstrukce Náměstí Míru tak říkajíc "na spadnutí", otázkou zůstává, zda náhodou ještě neexistují nějaké možnosti posunut finální výsledek někam "dál".

Poslední citace: "Ke zvyšování poptávky po kvalitní stavební kultuře musí být využívány příklady dobré praxe. Podporovat je třeba diskusi o stavební kultuře a prezentaci ukázkových realizací v médiích."

S ohledem na výše uvedené doporučuji shlédnout následující krátká videa:

https://www.stream.cz/gebrianvs/10008481-frydlant-a-mlada-boleslav

https://www.stream.cz/gebrianvs/10007484-znojmo

https://www.stream.cz/gebrianvs/800182-gebrian-vs-litomysl

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Nechci být hnidopich a pravopisná chyba se zajisté může stát každému, ale "Náměstí Míru", není-li to název kupříkladu autobusové zastávky (což v tomto případě není), má být "náměstí Míru".

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Webová definice kýče? WTF! Mát-li skutečně zájem o problematiku estetických kategorií, doporučuji Kulkovo Umění a kýč. Možná po přečtení přestanete zbrkle hodnotit, co je kýč (ne, nedělám si iluze, že byste to opravdu sháněl a chtěl přečíst). Já jen připomenu, že v případě novoborského náměstí se o architektonickém designu dalo mluvit leda v Šípkově případě, nicméně všichni víme, že jeho kompletní projekt spadl pod stůl kvůli malichernosti některých dávných zastupitelů. Byl to projekt, který vyšel z řádné soutěže a slušné konkurence, pokud si správně vzpomínám. Současný projekt, který vznikl na jeho troskách, je pouze vytahováním brambor z ohně, který zapálili ti patlalové, co se přeli o Šípkovu kavárnu a hajzlíky. A kde jste byl, pane Zahradníku, když se stavěla přístavba musea podle zastaralého projektu? Ta budova vypadá strašidelně a dle mého je to jedna z nejvíc promarněných příležitostí mít ve městě slušnou architekturu.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Nejstrašidelnější budova v Boru je asi zubařská vila. Zvenku vypadá jak z hororu a uvnitř lidi mučí.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Přejdu teď k sémantice, nějaké povědomí o ní má určitě každý a jistě cítí aniž by byl jazykovědcem rozdíl mezi slovy dětský a dětinský. Např. každý dětský výtvarný projev je zcela autentický . Výraz dětinský je mírně pejorativní . Ten striktně používám ve svých příspěvcích k současné studii náměstí . Pravda, občas ji nazvu kýčem. Nikomu ale tím nebráním, aby to viděl svýma očima jinak. Pallando, váš poslední příspěvek obsahově i výrazivem stále víc připomíná jednu zastupitelku, která s chutí pozuráží kdekoho , když je příležitost.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Milý pane, s dovolením si budu stát za svým, že nesedět v někdejším zastupitelstvu několik hňupů (pokud jste mezi nimi byl i vy, pak chápuu, že se vás to dotklo), mohli jsme dnes mít výstavní Šípkovo náměstí a nemuseli se tu bavit o estetických kategoriích. Doznávám, že použitím výrazu "sémantika" jste mě poměrně překvapil, dokonce kupodivu ani nechcete po nikom, aby si našel její webovou definici. Hra na dětské a dětinské je moc hezká, obzvlášť vycházíme-li z vaší první dětské věty cituji: "Takto nějak podobně by se asi zadání zhostily podle mně děti z prvního stupně - sluníčkový motiv a symetrie". Jen doufám, že jste sám ještě nezdětinštěl natolik, abyste nedokázal referovat o dalším dění na radnici, včetně toho, kdo kde koho s chutí pozuráží. (Mimochodem stále čekám na váš odhad ceny soutěže na ten prveček, dosud jste se nevyjádřil a mne to vážně zajímá.)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Většina lidí chodí z obýváku na záchod přes chodbu a nemá radost z toho, když desítky očí sledují okamžik vstupu a výstupu z toalety. Umístění záchodů na tak přehledné ploše jako jsou náměstí proto nebývá nejšťastnějším nápadem, bez ohledu na to, jak renomovaný autor s ním přišel. Stavět dům uprostřed náměstí byla také brutální idea. No my vlastně v Boru jeden dům uprostřed náměstí máme. Došlo k tomu postupným stavebním vývojem a tím domem je radnice. Zkuste si představit, jak by bylo hezčí a větší náměstí bez této budovy, jak by se krásně otevřel plný obdélník náměstí. Odstranění radnice samozřejmě nenavrhuji, Je to jen pro ilustraci, jak domy uprostřed náměstí nejsou přínosem, ale překážkou.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Diskuze se nám dostala do osobnější roviny, nezbývá mi než znovu zopakovat pro vás své sentence.
Každý dětský výtvarný projev je autentický. Je-li výsledný výtvarný projev dospělého stejný , je dětinský.
Na odhad ceny pro vyhlášení soutěže na prveček se zeptejte na zastupitelstvu . Já dokud se to někde nedočtu, tak to fakt nevím i když, jak jsem napsal, by mě to taky zajímalo, ale nespěchám na to. Vy jste ale u zdroje, lépe řečeno jste dokonce zdroj, tak to nechějte vědět po mně. Nedočkáte se.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Na louce před Kauflandem je v neděli čilý stavební ruch . Neví někdo , co se tam staví ?

Nahoru

Novoborské náměstí

Byla vyhlášena soutěž na projektovou dokumentaci
https://zakazky.novy-bor.cz/contract_display_539.html
Nabídku lze podat do konce června t.r.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Dovolím si vypíchnout pár podrobností soutěže na projektovou dokumentaci, které mohou boráky zajímat a nechce se jim číst celé zveřejněné zadání zakázky . To je dost odborné a podrobné a dlouhé.
Nabídka se podává tentokrát v listinné podobě ( +++ ) nejpozději do 30.června 2016 do 11.30
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 milion korun bez DPH.
Předpokládaný termín zhotovení projektové dokumentace je do října 2016 .
Mimo 6 odpadkových košů a jiného mobiliáře tam bude 37 ks laviček a 1 umělecké dílo do kašny.
Podle zadávacích podmínek by měla zvítězit nejnižší cenová nabídka, pokud nebude o 20% nižší než
průměr všech ostatních nabídek. Uchazeči (popř. jejich subdodavatelé ) předkládají kvalifikační způsobilost.
Po vyhodnocení soutěže - začátkem července - by měl být zveřejněn na webu města vítěz projektu :-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Jak se to dělat nemá , nám zas předvedl předseda Výboru pro rozvoj města Ing .Rýdl. V prosinci obdržel
rezignaci člena Ing. Vojty a nyní teprve po půl roce přichází před zastupitele s návrhem schválit nového člena pana Holubce. Jednací řád nejspíš ani nezná , protože jak si jinak vysvětlit , že pana Holubce (dosud neschváleného ) uvádí několikrát v zápisech ze schůzí jako řádného člena.
Volba bude jako první bod ve středu na jednání zastupitelstva , jsem zvědavej, jestli někdo z vedení tento nestandartní postup vysvětlí nebo zamlčí.

Nahoru

Novoborské náměstí - centrální prvek

Nahlédnutím do zadávacích podkladů soutěže na prováděcí dokumentaci stavby jsem k svému zděšení zjistil, že centrální prvek nebude předmětem soutěže! Soutěženo má být pouze umělecké dílo, které bude umístěno na kašně dle studie - var. 2. Zadávací podklady jsou zde: https://zakazky.novy-bor.cz/contract_display_539.html
Můj příspěvek dne 4. Červen 2016 - 9:45 se nyní ukázal být nepravdivým, za což se omlouvám. Vzhledem k tomu, že se můj návrh na vypsání samostatné soutěže na celý centrální prvek včetně případného podstavce apod, jenž jsem adresoval zastupitelům a ved. odboru rozvoje dne 30.5., setkal s příznivou odezvou, aniž bych obdržel jedinou zápornou reakci, či informaci, že tomu tak nebude, mylně jsem předpokládal, že bude vzat v potaz.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

V tom případě si myslím, že bude stačit kašna a ty ozdoby kolem ní a "umělecké dílo " na kašně se může raději úplně vypustit. To aby tam nevzniklo nějaké husté estetično na malé ploše , kdyby se umělci moc snažili v soutěži o dílo uspět . Zdá se , že RM schválila opět bez mrknutí oka to, co jí Ing.Rýdl předložil.
Znamená to tedy, že v centru bude kašna podle jeho studie a na ní nějaké dílo vzešlé ze soutěže. No to
jsem teda už teď napnutej, co se tam nakonec objeví.
Do některých podrobností zakázky není nyní veřejný přístup,takže ani k té smlouvě o dílo, ale byl , když jste
na zadání veř.zakázky před krátkou dobou zde upozornil. Nerozumím tomu proč se to uzavřelo.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Je to smutné, ale celé to motání se v kruhu kolem přestavby náměstí je nekonečné a co víc těžkopádné, se
současnými zastupiteli. A vedoucí odboru rozvoje, ten je při rozhodování velmi rychlej, jako vždy. Díky za vaši snahu něco v tom změnit i když vyšla zatím naprázdno a dík za vaše vysvětlení a omluvu.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Tušíte někdo k čemu je namalovaná bílá krajnice půl metru od chodníku v rekonstruované Egermannově ulici? Vypadá to jako nějaký vtipný omyl.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Je to jen tip: do toho pásu/pruhu přijdou domalovat piktogramy cyklistů?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Jsem viděl tu bílou čáru , myslíte určitě na pravé straně vozovky směrem z centra. Někde je skutečně asi jen půl metru ,ale u chodníku před býv. ZPA je víc než metr. Podle mně je to tam, aby se řidiči drželi v určeném pruhu vozovky a nepřejížděli čáru nebo dokonce u pravého chodníku neparkovali. K zaparkování jsou úseky na druhé straně (u levého chodníku), tam je místy čára přerušovaná.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Dneska v 11.30 končil příjem nabídek uchazečů na projektovou dokumentaci rekonstrukce plochy náměstí.
Už se čeká jen až komise otevře obálky a vybere z nich jednoho a ten se do projektu hned pustí.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Asi nic, jak to vypadá..

V zadávacích podmínkách soutěže se píše : Vyhodnocení soutěže o projekt centrálního prostoru náměstí - rekonstrukce III.etapa - mělo být začátkem července a pak měl být ohlášen výběr nejvhodnější nabídky oznámením na webu města. Tento moment je zároveň rozhodnutím o vyloučení ostatních uchazečů.
Čekám na to už 2 týdny a nevím, jestli jsem nebo nejsem vybrán. V případě, že ano, rád bych se už pustil do práce. :-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Konečně známe vaši identitu, pane Z. Netušil jsem však, že jste přespolní.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pane Válku, napište raději, jestli obálky už byly otevřeny a hodnotící komise, jejímž jste členem , se už sešla a jaký je výsledek. ( I když měl by to spíš napsat pan Geby na web )

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ještě zpráva pro "borské ". Konec rozkopané Egermannovy se posune možná až do poloviny září. Práce zde měly skončit v červenci , ale došlo k posunutí termínu na konec srpna nebo až září. Na vině je chybějící díl k plynovému porubí v Revoluční ulici - akce RWE nikoliv města.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pan Zahradník je spíš "přeszahrádkový". Udržuje dobré sousedské vztahy :o))

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Rekonstrukce náměstí v nedalekém Frýdlantu, která byla mmj. realizována na základě vítězného projektu veřejné architektonické soutěže, byla odbornou mezinárodní porotou vybrána do užší nominace 63 projektů na 1. Českou cenu za architekturu, z celkem 475 přihlášených realizací.

http://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/rekonstrukce-namesti-ve-frydlantu/?nominace=1

Držme Frýdlantu palce a vezměme si z něj příklad (architekti i zástupitelé), alespoň do budoucna.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Frýdlant má skutečně krásné náměstí, já bych ho rád viděl jako vítěze . Pane Křižane, zaregistroval jste
simulované obrázky přestavby smuteční síně v Novém Boru ? Co tomu říkáte ? Mě přijde nevhodné to přidané bednění z fošen po stranách, nebo co to má být ,k původní budově s původními okny . Nějak nemůžu pochopit, proč tam zrovna dřevo má být. Stylově tam vůbec nepasuje .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Na podobu nové smuteční síně se tak jako mnozí další potenciální klienti těším. Ta stará podoba mi kupodivu nevadila, mizerné sololitové obložení bylo vždy adekvátně žalostné k probíhající žalostné události a zajímavě násobilo mizeriii smutného konce. Když se sešlo hodně lidí a dal se otevřenými dveřmi propojit vnitřek a venek,, lidé byli tak blízko u sebe, že si prostě museli být blízcí. Když to shrnu, tak to co je na naší smuteční síni cenné, je schopnost propojit vnitřek a venek širokými dveřmi, což dobře řešilo zdánlivou nevýhodnost malého prostoru, který je oproti velkému prostoru intimnější. S otevřenými dveřmi to bývalo jako obřad ve velikém altánu, To bylo vždy nezvyklé, vzácné a výjimečné .A krásné, jestli lze toto slovo na popis smutné události použít.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Tak konečně byla veřejná zakázka na projekt rekonstrukce náměstí III.etapa střed náměstí 26.7. vyhodnocena . Vybrána je firma BKN spol s.r. o Vysoké Mýto jako nejvýhodnější nabídka . ( z kolika dalších nabídek není zveřejněno ) Ano , pokud dění někdo pozorně sledujete, je to přesně ta firma , která byla nejvíc kritizovaná v minulém roce skupinou odborníků ve stavebnictví z našeho města. Došlo nakonec i na oznámení a šetření .Odborníci kritizovali nekompetentnost m.j.projektantů firmy BKN s.r. o a řadu jejich dalších prohřešků .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

...Stavbou roku 2015 Libereckého kraje v kategorii staveb bytových a staveb občanské vybavenosti a cenu doc. Ing. arch. Karla Hubáčka získala stavba “Waldorfská mateřská škola Turnov – Daliměřice” realizovaná dle projektové dokumentace zpracované společností B K N , spol. s r.o. Vysoké Mýto.
Nějak se v tom nevyznám. Kdo je v té skupině kompetentně nekompetentních novoborských odborníků. Doufám, že ne... :oD

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Víte, ono projektovat dům (mateřskou školu třeba ) a projektovat např. dopravní stavby, vodohospodářské stavby , mosty nebo rekonstrukce celých městských částí je něco úplně jiného než barák . A taky jsou k tomu
potřeba specifické odbornosti , které v B K N s.r.o projektanti asi nemají.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Je zajímavé, že B K N dělá v Novém Boru již více projektů. Dále víme, že majitel této firmy je přítelem ex-starostky Č.L. Moudré. Zajímavé, kdo to tady všechno řídí?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Projektování a zajištění realizace pozemních, inženýrských a technologických staveb a objektů.
K tomu mají autorizované inženýry. Kde je tedy problém?
A na náměstí bude nějaká vodní stavba, most, nebo se bude předělávat část obce? Na to skutečně autorizované osoby nemají.
Zase pouze kritika. A kdo je ten kompetentnější kritik z Nového Boru?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ? Tornádo nedaleko

Pan Zahradník promine. Včera jedu do Lindavy a jak končí Cvikov, pěkná spoušť. Poražené a polámané obrovské stromy, ulámané větve, tráva jak kdyby po ní jel parniválcem. Dokonce tak 12. metrový listnáč, vytržený i s kořeny ze země. Asi se tu prohnalo na úseku tak 300 m tornádo. Neví někdo?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Aha růženíne, my vlastně tady nemáme žádnou kvalitní firmu co. A proto se jede na úřadě B K N a další známé firmy. Vše je proto čisté

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Nerozhoduje odkud ta firma je, ale zákon o veřejných zakázkách. Pokud máte podložené pochybnosti podejte trestní oznámení. Tak to funguje

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Vše k zakázkám je zveřejněno, lze se snadno proklikat třeba z webu města. Smutné je, že o velké projekty jako je náměstí či oprava č. 106 soutěžila právě jen jediná firma. Můžeme jen hádat, proč tomu tak je.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ano, od včerejška je všechno zveřejněno. Jen bych nahradil slovo soutěžila slovem přihlásila se
jen jediná firma. Jeden účastník sotva může soutěžit, když není s kým, nemám pravdu ? Pak je mi ovšem konečně už jasné, proč projekt bude dělat firma B K N spol. s.r. o Vysoké Mýto. A růženínovi asi také .
Mám-li hádat proč tomu tak je, tak si myslím, že hlavně proto, že ORM aktivně neoslovil různá vhodná
projekční pracoviště s konkrétní nabídkou zúčastnit se této soutěže.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

:-)

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Výše napsáno.....Aha růženíne, my vlastně tady nemáme žádnou kvalitní firmu co. A proto se jede na úřadě B K N a další známé firmy. Vše je proto čisté
Tak se proto ptám, proč se ty kvalitní místní firmy nepřihlásili. Skutečně to nechápu.
Jinak o soutěži psal Cl deník, idnes, Parlamentní listy, byla zveřejněna i na celostátním webu s veřejnými zakázkami.
Skutečně to nechápu. :oD

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ty kvalitní místní firmy mohly udělat pro BKN tzv. křoví. Obeslat je a daly by nabídku o něco vyšší.
Vypadalo by to pro pana Zahradníka pozitivněji? :o))

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Ono to může být i tak, že špičkové a dobré projekční kanceláře mají vyčerpanou kapacitu a termín je navíc dost krátký . Nepsal jsem nic o místních projektantech, přestože pár dobrých z Boru znám . Realizují se ale jinde. Dílem proto, že jim to např. v Praze víc vynese a dílem proto, že nemají dobré předešlé zkušenosti s výběrem uchazečů. Obvykle vyhrála f. B K N a nakonec tady v soutěži zůstala sama . To mě fakt pobavilo.
A nakonec: Kvalitní firmy nemají zapotřebí dělat jiným křoví .

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Okruh možných uchazečů o zakázku byl zúžen náročnými požadavky na kvalifikaci a reference. Bylo nutné požadovat reference z vodohospodářských staveb kvůli přivedení potrubí pro výtrysky či kašnu? Bylo nutné stanovit na vypracování a odevzdání nabídky pouhé dva týdny od vyhlášení soutěže? Dozvěděly se firmy z oboru o soutěži ihned po jejím vyhlášení?
Podmínky soutěže vypracoval odbor rozvoje. Ved. ORM mi na můj dotaz sdělil, že je schválila rada města.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Takže se jede stále ve stejných kolejích, pane Válku, jestli dobře rozumím obsahu vašeho příspěvku.
Ved. odboru rozvoje města vypracuje podmínky soutěže a 7 členná rada města je bez jakýchkoliv dotazů nebo
pochybností schválí . K čemu je takové schvalování ? Dovolím si taky otázku a nabídnu i odpověď. Buď je to proto , aby mohl ved.ORM být z obliga, protože to schválila rada města anebo nikoho z rady města bohužel nenapadly před schválením ty otázky, které napadly tady v příspěvku vás. K čemu pak taková rada města ?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Podmínky soutěže byli skutečně velmi omezující, na náměstí opravdu není potřeba mít zkušenosti z vodohospodářských staveb.
Na plochu náměstí potřebujete stavaře, dopravního inženýra, zahradního architekta, projektanty jednotlivých sítí - voda, kanalizace, plyn, silnoproud, optické a sdělovací vedení - někteří správci sítí si to dokonce projektují sami (atd. nevím které všechny sítě se zde nachází).
Nestavíme přehradu, neregulujeme vodní tok ani nic podobného, jedná se o běžnou rekonstrukci plochy náměstí v intravilánu města.
Těžko říci jestli někdo vyndal "ze šuplíku" nějaké dříve použité podmínky soutěže a jen je trochu upravil, nebo to byl záměr, aby se správně zredukoval počet účastníků, ale to se již dostáváme do roviny spekulací a konspiračních teorií.
Za sebe mohu pouze říci, že jsme s kolegy chtěli do soutěže původně jít za nákladovou cenu (už jsme do boje za lepší podobu investovali hodně času a energie, a tak jsme to chtěli dotáhnout do konce), abychom měli šanci ještě nějaké sporné body ovlivnit v úrovni projektu, ale právě kvůli těm umě nastaveným podmínkám jsme se nemohli zúčastnit (a v minulosti jsme již projektovali veřejné prostory, ulice i parky s vodními prvky v historických jádrech měst - např.: Nová Paka, Mladá Boleslav, Stará Boleslav, Ústí nad Orlicí, Velehrad - , takže zkušenosti máme a nikdy takhle omezující soutěž nebyla).
Bohužel "soutěž" dopadla, tak jak dopadla.
V zadání soutěže bylo i několik sporných bodů jako pevně zadané řešení, i když bylo arch. Rýdlem opakovaně slibováno že se dořeší v projektu, nebo v následné soutěži umělců (např.: vyvýšená kašna, počty a polohy stromů).
Mohu si jen postesknout, že slib a stisknutí pravice (dříve se tomu říkávalo "slovo chlapa") pro někoho dnes nic neznamená...

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Podmínky soutěže byli skutečně velmi omezující, na náměstí opravdu není potřeba mít zkušenosti z vodohospodářských staveb.
Na plochu náměstí potřebujete stavaře, dopravního inženýra, zahradního architekta, projektanty jednotlivých sítí - voda, kanalizace, plyn, silnoproud, optické a sdělovací vedení - někteří správci sítí si to dokonce projektují sami (atd. nevím které všechny sítě se zde nachází).
Nestavíme přehradu, neregulujeme vodní tok ani nic podobného, jedná se o běžnou rekonstrukci plochy náměstí v intravilánu města.
Těžko říci jestli někdo vyndal "ze šuplíku" nějaké dříve použité podmínky soutěže a jen je trochu upravil, nebo to byl záměr, aby se správně zredukoval počet účastníků, ale to se již dostáváme do roviny spekulací a konspiračních teorií.
Za sebe mohu pouze říci, že jsme s kolegy chtěli do soutěže původně jít za nákladovou cenu (už jsme do boje za lepší podobu investovali hodně času a energie, a tak jsme to chtěli dotáhnout do konce), abychom měli šanci ještě nějaké sporné body ovlivnit v úrovni projektu, ale právě kvůli těm umě nastaveným podmínkám jsme se nemohli zúčastnit (a v minulosti jsme již projektovali veřejné prostory, ulice i parky s vodními prvky v historických jádrech měst - např.: Nová Paka, Mladá Boleslav, Stará Boleslav, Ústí nad Orlicí, Velehrad - , takže zkušenosti máme a nikdy takhle omezující soutěž nebyla).
Bohužel "soutěž" dopadla, tak jak dopadla.
V zadání soutěže bylo i několik sporných bodů jako pevně zadané řešení, i když bylo arch. Rýdlem opakovaně slibováno že se dořeší v projektu, nebo v následné soutěži umělců (např.: vyvýšená kašna, počty a polohy stromů).
Mohu si jen postesknout, že slib a stisknutí pravice (dříve se tomu říkávalo "slovo chlapa") pro někoho dnes nic neznamená...

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Díky za váš otevřený názor na sestavení podmínek soutěže. Je jen smutné, že vaše snaha neměla za těchto podmínek možnost uplatnění. Škoda pro město Nový Bor a naopak výhoda pro autora studie, bude po jeho.

Nahoru

Hřbitov v Boru

Při pročítání díla významného básníka Josefa Hory (1891-1945) jsem narazil na báseň "Hřbitov v Boru":

Vůně skal a borovic,
stoupá k nebi v modrém svitu.
Oblak, les a hřbitov, nic,
sedm zastřelených spí tu.

Sedm ran a sedm hran
a zas léto, jako bylo.
Břízami zas ze všech stran
jako drůžičkami bílo.

Žijí ti, kdo stříleli?
Jsou mrtvi ti zastřelení?
A ti, soud kdo seděli,
dočkali se odsouzení?

Sladce, teple dýchá zem
na slunci i v stínu thují.
Kam pohlédneš pod nebem,
bitvy hmyzu pokračují.

Jedni bez hlesu tu mrou,
druzí skřekem smrt svou hlásí.
Měkkým sluncem, měkkou tmou
z hrobů nové rostou časy.

Nahoru

Re: Hřbitov v Boru

Tady je original básně psané odsouzeným p. Soukupem, který byl posledním žijícím účastníkem. Psal to ve vězení v Terezíně, kam byl odsouzen

R U M B U R S K Á V Z P O U R A

Při východu slunce
květnového rána,
šlapem ve čtyřstupech
mašinkvér na záda.

Na eksecír place
každý na rast čeká,
hladem se jen motá,
padá – vždyť zem měkká.

Hejtman Hümel zuří,
rota se tu válí
a v Rumburce městě
revoluce pálí 21.5.1918

Jen několik skoků
a střetnem se v mžiku,
místo u hejtmana
jsme v revolučním šiku.

Les bodáků v čele
ulicemi proudí,
,,Na Prahu!“ zní povel
z Vodičkovy hrudi.

Mír a svobodu chcem
od habsburských orlů,
doma dětem chleba,
národům svobodu.

V Rumburském kostele
démon klérus spílá,
českému národu
šibenice zbývá.

Rozsudek tu vyřčen
se souhlasem Říma,
že sedmý regiment
napad říši zpříma.

Při východu slunce
květnového rána,
vzpurný průvod kráčí
obklíčen katama.

Vemte si náš život,
deset českých druhů
padlo pod výstřely 28.5.1918
habsburských posluhů.

V osmnáctém roce
ve dvacátém věku,
povstal český národ
v hrdinech svých předků!

Nahoru

Re: Hřbitov v Boru

Josef Hora napsal více básní týkajících se tehdejšího Boru v období krize.

Sklářské město

Zvědavě • vniká tvář lesů
do ulic, hlučných kdys.
Svěšěné brady smrků,
zimomřivá pleť bříz.
Jak k jitřnímu kohoutu kohout
k brusu se přidával brus.
A duha tu tančila po skle
tancem sedmera Múz.
Dnes se však nedočká
v lázni kyselina,
vadnou a pukají
vázy ve vitrínách,
pavouci předou v brusech
a věčná neděle
postává před radnicí
a u žen v kostele.
• Nikdo si nepřichází
pro radost průsvitných stěn,
svět přestal připíjet světu
ze sklenky křehké jak sen.
Svítívala tu sklářům,
sestřička, v světlých dnech,

proměňovala v stříbro
jejich robotný dech.
A zhasla a v zahradách
zšedivělého města
ve věčné neděli
zarůstá k brusům cesta
a míří před radnici,
kde vedle skláře sklář rozbíjí
na ulici svou neprůsvitnou
tvář.
• Níž a níž do tmy zpívá
za okny tmavý alt,
slepnoucí skla, rez ploten
a popraskaný smalt,
a za pasem s hladovou lžicí
do školy děti jdou,
průsvitné ruce mají
a snad jen ze skla jsou,
jen ze skla, jehož křehkost
tříští i duha a hlas,
z křišťálu popraskaného
a z otlučených váz,
z větrné fantazie,
jež formovala tvar
slunečné melodie
v tak marnotratný dar.

Nahoru

Re: Hřbitov v Boru

Tu báseň jsem též četl, nepoznal jsem však, že se vztahuje k Boru. V stručném životopise Josefa Hory jsem nenašel jeho vazbu k našemu městu. Máte o tom poznatky, pane Doškáři?

Nahoru

Re: Hřbitov v Boru

Dobrý den , napsal jsem o tom kdysi článek do Zpravodaje. Do Boru ho přivedla M. Majerová. Přidal peníze na pomník Rumburských hrdinů. V článku jsem zveřejnil i jeho foto ( není moc kvalitní) z výletu na vyhlídku za hřbitovem.
Na fotografii je se svoji dcerou, v pozadí je vidět Klíč.
Napsal ještě jednu báseň o Lesním hřbitově ( prochází hřbitovem a slyší odpověď guten tag) nemohu ji najít ( nedávno mi klekl počítač)
Jinak jsem navštívil jeho rodný dům v Dobříni, kde pietně zachovávají jeho světničku.

Stručnou informaci o Josefu Horovi včetně básní, jsem kdysi předal do novoborského muzea.
Jinak by určitě nebylo špatné připomenout J.Horu nějakou deskou v našich Horových sadech ( podobně jako je připomenut Smetana v " jeho" parku u kina.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Díky za informaci.

Nahoru

Re: Hřbitov v Boru / Josef Hora

Pokud to bylo po lednu 2008, jsou Novoborské měsíčníky dostupné na webu města. Stačil by odkaz?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Je to uvedeno novoborském Měsíčníku listopad 2010.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

M.Majerová a J.Hora se znali z KSČ a Rudého Práva. Další spisovatelka A. Sedlmayerová / její děd byl vrchní hajný u Schwarzenberků , zastřelil posledního medvěda v Čechách / byla vyloučena z KSČ proto, že kritizovala M. Majerovou, která si držela i za socialismu dvě služky. Taky, že psala o usmrkaných esembácích.
Objektivně řečeno, byli to komunisté, kteří v době krize poukazovali na zdejší neskutečnou bídu.A´t ve svých dílech,senátu či parlamentu.
Vůdce Rumburské vzpoury, M.Majerovou, a J.Horu spojuje ve dvacátých letech obdiv ke kolektivismu a třídní boj.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Hezký večer,

díky za velmi tuze zajímací informace. O tak úzkém vztahu Josefa Hory a Boru jsem nevěděl. A ta deska by byla fajn. Klidně bych na ní přispěl.

Mně se od Josefa Hory líbí nejvíce poslední sloka jeho Zpěvu rodné zemi:
A tak jdem
mrtví, živí, nezrození
nekonečné pokolení.
Z bouřných mraků nad světem
stoupáš s námi, ostrov štěstí,
nekonečný život náš,
na němž je nám růst i kvésti,
držet stráž.“

Nahoru

Básník Josef Hora

Dlužno dodat, že J. Hora poté, co v r. 1929 ovládli KSČ stalinisté v čele s Gottwaldem, skončil v Rudém právu i v KSČ.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Báseň je krásná. Skleněnou desku, nejlépe s portrétem, by si určitě zasloužil. Snad se to podaří.
Nutno ještě dodat, že byl J. Hora, těsně po válce jmenován, jako první umělec národním umělcem jn memoriam a nebylo to určitě za to, že vystoupil z KSČ.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Psal jsem ve dvacátých letech. Psal oslavné básně na Lenina a SSSR a nebyl sám. Tenkrát si idealisovali komunismus mnozí další, včetně těch kteří se účastnili Rumburské vzpoury, bylo tam skoro 800 navrátilců z ruské fronty, kterým se říkalo bolševici. I mnozí z nich si mysleli,že vše vyřeší tzv. třídní boj.
Zkrátka jak říkal i zde vzpomenutý Ludvík Vaculík, též komunista a pracovník Rudého práva ve svém medailonu... nejhorší je, že člověk se pro něco nadchne a udělá rozhodnutí aniž by věděl, jak to vše dopadne.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ?J. Hora napsal ještě báseň Jitro v Boru

O Boru se Josef Hora zmiňuje v básni Jitro v Boru. Měla by být uvedena v knize Tvář naší země /2001/ . Brzy ji snad najdu celou. Zatím aspoň kousek , viz níže:

Jitro v Boru

Toulám se pod stromy, jež jako hnědá svíce
poslušným plápolem svým oslavuji den.
Jdu stezkou, zahalen do vůni pryskyřice, já, tráva, brusinky, mateřídouška, rmen.“

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? O Boru psal i Borovský

TYS BRATR NÁŠ

ty umíš hráti mariáš.

Kdo na hrobech praotců slavných

jen kalamajku tancuješ,

a ve čtyřech slovanských hlavních

nářečích brebencuješ,

kdo piješ kvas a slivovici

a chodíš v kozácké čepici:

[tys bratr náš !]

věř, nadělí ti Mikuláš.

Kdo věren Bohu, církvi, králi,

co pravý Čech a vlastenec

„Schumachermeistra" v peci spálí

a nad krám píše: „Já jsem švec" ;

kdo každý pátek, každou středu

novou vymejšlíš abecedu :

[tys bratr náš!]

tys vlastenecký Goliáš!

Kdo párky vlastenské přikrýváš

svatební ódou v posteli,

a velké iliády zpíváš

ke cti Žižkově košili:

kdo k naší milé české vlasti

vždy přirýmuješ slasti, masti :

[tys bratr náš !]

tu máš věnec, tu máš, tu máš !

Kdo ráno, večer při klekání

za vlast se modlíš otčenáš,

a Němce pereš na potkání,

kdo „Včelu", „Květy" odbíráš ;

kdo raděj doma jídáš buchty,

než by si jinde zpíval z kruchty :

tys bratr náš, ty jsi kubík!

bej, hárum, hárum ! mik, mik, mik !

K.H. Borovský by zasloužil taky desku. Byl to skutečný vizionář.A vtipný

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ? K.H.Borovský

Desku by mu dneska nikdo nedal. Byl by možná tak akorát častován přízviskem sluníčkář nebo příslušník nějaké kavárny.
Jeho epigramy platí dodneška,jsou trefné, vtipné.
Kdyby dnes žil on nebo jiný genius spisovatelský Hašek,měli by oba tolik materiálu k psaní....

Nahoru

K. H. Borovský

Třebaže Havlíčkovi v Brixenu "Prager Café" zjevně chybělo, nezdá se mi, že to byl změkčilý sluníčkář, ale člověk praktického založení s tahem na branku. Škoda, že se nejmenoval Borský. Naše osvícené zastupitelstvo by mu desku nepochybně přikleplo.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Tohle by "sluníčkář" nenapsal, paní Šepsová. Ale jinak máte pravdu - nejen jeho epigramy jsou vtipné.
A především - měl ten materiál k psaní už tenkrát ...:

Věje vítr černomořský,
travou v stepi klátí:
sbíhají se do Kyjeva
páni kandidáti.
Věje vítr od západu,
v Kyjevě se práší;
každá firma haní jiné,
sama se vynáší.

Poslal papež dekret z Říma,
pečeť jako talíř:
„Co je po té řecké víře,
nedám za ni halíř!
Není církev jako církev,
care nejmilejší,
římská církev mezi všemi
nejcírkvovatější!―

A carhradský patriarcha,
pečeť jako miska:
„Nevěř tomu, Vladimíre,
co antikrist píská.
Není církev jako církev,
care nejmilejší,
řecká církev mezi všemi
nejcírkvovatější!―

A rabínské synedrium
„šulem, šulem― píše:
„nevěř Římu, nevěř Řekům,
drž se jen Mojžíše.
Není církev jako církev,
care nejmilejší,
židovská je mezi všemi
nejcírkvovatější!―

Také Mufti mohamedský
překřičet se nedá:
„Potluč ty psy nevěřící,
drž se Muhameda!
Není církev jako církev,
care nejmilejší,
musulmanská mezi všemi
nejcírkvovatější!―

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Pral to do všech
„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Horší je, že díky té soudobé politice různých Zemanů, Hašků, Škromachů a dalších podobných,jak se říká napříč politickým spektrem, se ta budoucí "Pražská kavárna" chce zvednout a odejít z republiky. K.H.Borovský by měl o čem psát, ale časy,kdy žil a České království bylo výkladní skříní Evropy jsou nenávratně pryč
Podle průzkumu
77 % vysokoškoláků touží dlouhodobě žít a pracovat jinde než v České republice
Přitom nejsou naivní protože
70 % posluchačů vysokých škol vyjíždí dvakrát až pětkrát ročně do zahraničí

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/studenti-pruzkum-studenta-digitalni-nomadstvi-f56-/domaci.aspx?c=A160809_2264965_domaci_hro

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

No, vidíte. K. H. Borovský se již dva roky po vydání Komunistického manifestu vyjádřil k ideám komunismu. To, že došel k nesprávným, zcela zjednodušujícím, závěrům nic nemění na tom, že je to veliký autor - jeden z mých nejoblíbenějších.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Zajímalo by mě, kolik % středoškoláků by toužilo po maturitě odejít z ČR a rovnou studovat VŠ v zahraničí. Samozřejmě na svoje náklady.

Nahoru

Re: Co se děje ? Víte nebo nevíte ? Správný postřeh Zjuganova

Něco pro pana Chota od Nejpovolanějšího- předsedy ruských komunistů Zjuganova. Ten to vidí skutečně nezjednodušeně
Ujišťuji vás, že kdyby žil Ježíš Kristus, šel by s námi v našem prvomájovém průvodu
Ježíš Kristus byl v naší éře prvním komunistou...
Já jen dodávám...Ježíš nasytil zástupy pomocí 5 chlebů a 2 ryb.
Když se o totéž pokoušeli komunisté, vždycky to skončilo hladomorem.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Několik takových znám. Kombinovali na zaplacení studia brigádu, stipendium a výhodnou půjčku, kterou spláceli ještě ve čtyřiceti. Vidím to daleko spravedlivější, než když vystuduje vysokoškolák práva nebo medicínu a přispívá mu na ně pokladní z Penny. A když potřebuje právní pomoc, tak za ni dá čtvrtinu platu a za zubařem musí až do Ústí a ještě si připlatit, aby to udělali pořádně.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ? Plakety

S těma se v Novém Boru rozth pytel

pod společnou střechou formace AGA 2016
Pavel Danys (19985) dnes 16:04 reagovat
Ještě dodávám informaci, že jsem vymyslel : *formace AGA 2016, což je takové zastřešení společné práce od autora , až k dokončení díla : Všichni zúčastnění na realizaci mého výtvarného návrhu se stanou členy této formace a na závěr obdrží Pamětní certifikát s logem formace AGA 2016. ( AGA = Art- Glass - Artefakt ).

Nahoru

Víte neb nevíte?Třetí básenň Josefa Hory o N.Boru, JITRO V BORU

Tak se mi to podařilo dohledat. Hora složill o tehdejším Boru u České Lípy tři básně. SKLENĚNÉ MĚSTO, HŘBITOV V BORU a v i novinách zatím nezveřejněná celá báseň JITRO V BORU.

Josef Hora

Jitro v Boru

Toulám se pod stromy, jež jako hnědá svíce
poslušným plápolem svým oslavuji den.
Jdu stezkou, zahalen do vůní pryskyřice
já, tráva, brusinky, mateřídouška, rmen.

S nůšemi na zádech jdou z trhu rané ženy,
les v lokty hází jim přehršle světlých skvrn.
Dobrý den. Guten Tag. A slunce mezi kmeny
se brouzdá pěšinou a zlatí drn i trn.

Ptám se, co znamená to jitro, jež mě míjí
jak doznívání snu, plného jasných slov.
Ptám se, co znamená ten příliv melodií,
vsazených v duši mou jak krystal v rzivý kov.

Nahoru

Básně Josefa Hory o Novém Boru

Báseň je nádherná. Dovedl byste, pane Doškáři, dohledat, v kterém roce básně napsal, či kdy byly poprvé publikovány?

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

I v Boru se už objevili hipsteři. Bejt mladej, jdu do toho taky .

Nahoru

Re: Básně Josefa Hory o Novém Boru

Sbírka Tonoucí stíny (1933)- Hřbitov u Boru ( str.217)

Sbírka Tiché poselství (1936)
- Sklářské město I, II a III (str.227-230)
- Jitro v Boru ( str.352)

Informace o básních uvádím ze souboru básní nazvaného Kniha času a ticha , kterou vydal Fr. Borový v roce 1948.

Báseň JITRO V BORU byla zřejmě poprvé uvedena ve sbírce Tiché poselství, kterou vydal v roce 1936 Fr. Borový. Včera jsem se stal, shodou okolností a náhod, jejím majitelem. Mohu zapůjčit.

Josef Hora trávil svou dovolenou v Boru podobně jako jeho přátelé Marie Majerová a a A. M. Píša.

Nahoru

Re: Co se děje v Boru ? Víte nebo nevíte ?

Hipsteři v Boru - pár pěkných kousků můžete občas vidět i za kasou v Kauflandu - asi brigádníci .

Nahoru