Vedení Č.Lípy chce postavit venkovní koupaliště v areálu Dubici

Verze pro tisk |

Venkovní koupaliště je mantra, která zní Českou Lípou mnoho let. Dodnes však nestojí, a to i přes snahu předchozích vedení města. Současné vedení České Lípy si velmi dobře uvědomuje, že je nutné venkovní koupaliště pro občany města postavit. A přes zdánlivé „ticho po pěšině“ se již rozběhly první kroky na cestě, v jejímž cíli by vytoužené venkovní koupaliště mělo být.

Cesta to však bude trnitá. Největším problémem na cestě ke koupališti je nedostatek vhodných pozemků v majetku města, na kterých by se dalo koupaliště postavit, neboť územní plán z roku 2013 na koupaliště nemyslí. Jako nejvhodnějším místem pro stavbu koupaliště se tak současnému vedení jeví přírodní areál v Dubici. „Nepodporujeme myšlenku bývalého vedení města postavit bazén u Sportareálu. Zároveň zatím nechceme pro koupaliště vykupovat cizí pozemky, snažíme se využít těch, které máme. Přírodní areál Dubice má pro koupaliště veškeré zázemí, parkoviště, navíc tam již nyní fungují atrakce pro děti a také velmi oblíbený vlek na vodní lyže. Umístěním venkovního bazénu s čistou vodou do tohoto místa bychom tak jen vhodně doplnili nabídku služeb v tomto již dnes skvěle fungujícím areálu,“ vysvětlila starostka České Lípy Jitka Volfová. 

Druhým zádrhelem na cestě za venkovním koupalištěm je nebezpečí záplav a existence aktivní záplavové zóny v dubickém areálu. Po jednání s Povodí Ohře se však podařilo vytipovat alespoň část areálu, kde by bylo možné bazén bez většího rizika postavit. „Zadali jsme tedy zpracování ověřovací studie, která by nám měla říct, jak velký bazén se dá do vytipovaného území postavit. Výsledky ověřovací studie bychom měli mít ještě letos na podzim. Ověřovací studii pak předložíme k posouzení zastupitelstvu. Pokud se zastupitelé rozhodnou záměr podpořit, můžeme začít projektovat,“ uvedla starostka.

„Zároveň se však nevzdáváme myšlenky pokusit se vyčistit vodu v dubické nádrži, aby mohla být tolik žádaným přírodním koupalištěm,“ doplnil místostarosta České Lípy Martin Brož.
Přírodní areál v Dubici je bývalá pískovna, která se v minulosti využívala jako přírodní koupaliště. Od 90. let minulého století však koupání znemožňuje výskyt několika druhů sinic, jejichž množství enormně převyšuje povolené normy. Koupání v Dubici je tak oficiálně zakázáno. 

V minulosti učinilo město mnoho pokusů o vyčištění vody dubické nádrže. Vybudovala se tak například norná stěna, která měla za cíl oddělit část vodní plochy, ve které by se zlepšila kvalita vody využitím průtoku Robečského potoka přes koupaliště. Později se město pokusilo jít po vzoru dalších obcí cestou chemického ošetření vody, které mělo pomoci sinice zničit. Město také vybudovalo splaškovou kanalizaci v Dubici s napojením všech rodinných domků, která měla pomoci zabránit průsaku fekálií do vody. Žádné z přijatých opatření v průběhu minulých let ale nepomohlo. Největším problémem u možných řešení likvidace sinic je totiž stále fakt, že nejde o umělou vodní nádrž typu rybník, která se vypustit, vyčistit a znovu napustit. Jde totiž o zatopenou pískovnu, která je napájena spodní vodou, a případné odčerpání vody a vyčištění dna nádrže je záležitost sice nikoli nemožná, ale technicky a finančně extrémně náročná.

Město tak po všech dosud neúspěšných pokusech vyčistit vodu v přírodní nádrži přistoupilo k myšlence vybudovat v Dubici umělý venkovní bazén se zdrojem vody z vrtu, který v současné době zásobuje vodou již provozované vodní hřiště v tomto areálu. Od připravované stavby bazénu však bylo po několika letech upuštěno. 

Město poté začalo znovu pracovat na myšlence využít obrovský potenciál dubického areálu, zpřístupnit ho znovu lidem a vybudovat v něm atrakce nezávislé na venkovním koupání. Opravilo se tak minigolfové hřiště, v roce 2017 se vybudovaly vodní atrakce pro děti, v roce 2018 vyrostlo v Dubici oblíbené 3D bludiště. Navíc od roku 2016 funguje v areálu vodní vlek. Přírodní areál Dubice je tak nyní znovu hojně navštěvovaným místem, kterému už chybí „jen“ venkovní koupání. 

„Uvědomujeme si, že celý proces trvá pro občany neúnosně dlouho. Ale mohu všechny ujistit, že napínáme veškeré síly k tomu, aby se Českolipané mohli vykoupat v krásném venkovním bazénu s čistou vodou. Hned to jistě nebude, ale věřím, že trpělivost se nám všem v této situaci vyplatí,“ uzavřela starostka.
 

Nahoru