Radní přidělili tři veřejné zakázky vítězným dodavatelům

Verze pro tisk |

Českolipští radní na svém zasedání v úterý 9. dubna přidělili tři veřejné zakázky vítězným dodavatelům, tedy firmám, které budou mít realizaci těchto zakázek na starosti. Po uplynutí zákonných lhůt může město s firmami uzavřít smlouvu, domluvit se na konkrétním harmonogramu prací a dělníci se pak mohou pustit do práce.

První zakázkou, kterou radní přidělili vítěznému dodavateli, byla zakázka na úpravu prostranství před základní školou Dr. M. Tyrše. V rámci ní nahradí stávající nevyhovující dlažbu před školou dlažba nová, přibydou také lavičky a stromy. Náklady na tuto zakázku byly odhadnuty na 2,45 mil. Kč, na starosti ji bude mít firma Hantych s.r.o. Ta nabídla, že stavební práce provede za 2,27 mil. Kč, což je o zhruba 186 tis. méně, než bylo odhadnuto.

Další přidělenou zakázkou byla zakázka na rekonstrukci Vladimirské ulice na Špičáku. Tuto zakázku vyhrála firma Eurovia CS, a.s. s cenou 21,64 mil. Kč, což je o zhruba 4,7 mil. Kč méně, než město původně předpokládalo. V rámci zakázky by ve Vladimirské ulici měla vzniknout nová parkovací místa, chodníky a místa pro přecházení.

„Díky veřejnému setkání s občany Vladimirské ulice máme v rukou soupis požadavků, co by si lidé v ulici ještě přáli. Řešit tak budeme zejména vysazení stromů a keřů, osazení laviček, oplocení míst pro kontejnery nebo cestičky protínající velkou zelenou plochu, která v ulici je. Jakmile budeme mít konkrétní představu řešení těchto požadavků, opět se s lidmi sejdeme a projekt dopodrobna představíme,“ uvedl českolipský místostarosta Martin Brož.

Poslední přidělená zakázka se týká vyhořelého Kounicova domu. Město plánuje tuto historickou budovu opravit a přemístit sem Dům dětí a mládeže Libertin. Jelikož jsou prostorové nároky díky široké škále činností Libertinu velké, je nutné si nejprve ověřit, zda jsou prostory Kounicova domu pro Libertin vhodné. Odpověď na tuto otázku by měl městu dát Ing. arch. Tomáš Beneš, kterému byla zakázka na zpracování ověřovací studie s cenou 33 tisíc Kč přidělena.

„Pokud se ukáže, že prostory Kounicova domu nejsou pro Libertin dostačující, vyhradili jsme si právo požádat tohoto samého architekta o prověření, zda by se do Kounicova domu vešla městská knihovna. Chceme budovu co nejrychleji opravit a dát jí smysluplné využití, proto jsme případné další zadání zakázky vyřešili tímto způsobem,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.
 

Nahoru