Pozvánka k zápisu do 1. tříd na ZŠ Dr. M. Tyrše

Verze pro tisk |
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše zve budoucí prvňáčky i jejich rodiče k zápisu do prvních tříd, který se koná 5. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin 
K zápisu se mohou dostavit   také děti,  které mají trvalé bydliště mimo obvod stanovený  MÚ Česká Lípa. (Kapacita školy umožňuje přijímat děti mimo obvod trvalého bydliště.)
Jaká jsme škola  a co nabízíme ? 
Jsme škola s rozšířenou výukou cizích  jazyků.
Našim žákům nabízíme:
systematickou výuku cizích jazyků s angličtinou od první třídy
 ve čtvrté a páté třídě zařazujeme rozšířenou výuku anglického jazyka na čtyři hodiny týdně
od šestého ročníku výuku druhého cizího jazyka, na výběr je jazyk německý nebo ruský
příjemné pracovní klima, tvořivý a vstřícný přístup pedagogů, individuální rozvoj nadání a talentu , otevřenou školu rodičům
Co ještě můžeme nabídnout?
obsáhlou nabídku mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy, 
příjemné prostředí školní družiny pro žáky prvního stupně v samostatných učebnách ŠD s dostatečným počtem míst ,  pro  starší žáky pobyt ve školním klubu. 
v odpoledních hodinách mají děti možnost sportovního vyžití a zapojit se do projektu “Sportuj ve škole“, chlapci od čtvrtých tříd se mohou stát členy Volejbalové akademie.  
jarní a zimní ozdravné pobyty pro žáky prvního stupně, ozdravné pobyty u moře
 na druhém stupni pak lyžařské kurzy v Čechách i v zahraničí, pobytové a poznávací zájezdy do zahraničí  (např. Velká Británie, Švédsko a SRN)
projekty, tematické exkurze, koncerty, sportovní soutěže, kulturní programy, akademie
výuku  bruslení a plavání od 1. do 5.ročníku
prevenci proti sociálně patologickým jevům
nové metody při výuce přírodních věd
práci se žáky nadanými a žáky vyžadujícími speciální vzdělávací potřeby
 
Přesvědčte se sami o správnosti výběru školy pro vaše děti a využijte dnů otevřených dveří, které proběhnou v úterý 19. a ve středu 20. března 2019, a to vždy od 9.00 do 16.00hodin.  V tyto dny v dopoledních hodinách  můžete  zhlédnout výuku v prvních třídách a přímo se do výuky zapojit a během celého dne  máte možnost si školu  prohlédnout. 
V úterý 19.března  od 16 hodin nabízíme rodičům informační schůzku.
Na zápis je možné se přihlásit také elektronicky, a to od prostřednictvím  webových stránek školy od 11.2.2019
Veškeré další informace o naší škole naleznete na www.zstyrsceskalipa.cz, získáte na tel. čísle  606 116 119 nebo 602 572 680.  Lze si sjednat individuální schůzku nebo prohlídku školy.
Na budoucí prvňáčky i jejich rodiče se těší všichni zaměstnanci naší ZŠ. 
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše zve budoucí prvňáčky i jejich rodiče k zápisu do prvních tříd, který se koná 5. 4. 2019 od 14:00 do 18:00.
K zápisu se mohou dostavit také děti, které mají trvalé bydliště mimo obvod stanovený MÚ Česká Lípa (kapacita školy umožňuje přijímat děti mimo obvod trvalého bydliště.)

Jaká jsme škola a co nabízíme? 

Jsme škola s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Našim žákům nabízíme:

 • Systematickou výuku cizích jazyků s angličtinou od první třídy.
 • Ve čtvrté a páté třídě zařazujeme rozšířenou výuku anglického jazyka na čtyři hodiny týdně.
 • Od šestého ročníku výuku druhého cizího jazyka, na výběr je jazyk německý nebo ruský.
 • Příjemné pracovní klima, tvořivý a vstřícný přístup pedagogů, individuální rozvoj nadání a talentu, otevřenou školu rodičům.

Co ještě můžeme nabídnout?

 • Obsáhlou nabídku mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy. 
 • Příjemné prostředí školní družiny pro žáky 1. stupně v samostatných učebnách ŠD s dostatečným počtem míst, pro starší žáky pobyt ve školním klubu.
 • V odpoledních hodinách mají děti možnost sportovního vyžití a zapojit se do projektu “Sportuj ve škole“, chlapci se od čtvrtých tříd mohou stát členy Volejbalové akademie.
 • Jarní a zimní ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně, ozdravné pobyty u moře.
 • Na druhém stupni pak lyžařské kurzy v Čechách i v zahraničí, pobytové a poznávací zájezdy do zahraničí (např.: Velká Británie, Švédsko a SRN).
 • Projekty, tematické exkurze, koncerty, sportovní soutěže, kulturní programy, akademie.
 • Výuku bruslení a plavání od 1. do 5. ročníku.
 • Prevenci proti sociálně patologickým jevům.
 • Nové metody při výuce přírodních věd.
 • Práci se žáky nadanými a žáky vyžadujícími speciální vzdělávací potřeby.

Přesvědčte se sami o správnosti výběru školy pro vaše děti a využijte dnů otevřených dveří, které proběhnou v úterý 19. a ve středu 20. 3. 2019, a to vždy od 9:00 do 16:00. V tyto dny v dopoledních hodinách můžete zhlédnout výuku v prvních třídách a přímo se do výuky zapojit a během celého dne máte možnost si školu prohlédnout.

V úterý 19. 3. od 16:00 nabízíme rodičům informační schůzku.

Na zápis je možné se přihlásit také elektronicky, a to prostřednictvím webových stránek školy od 11. 2. 2019.

Veškeré další informace o naší škole naleznete na www.zstyrsceskalipa.cz a na telefonech 606 116 119 nebo 602 572 680. Lze si také sjednat individuální schůzku nebo prohlídku školy.
 
Na budoucí prvňáčky i jejich rodiče se těší všichni zaměstnanci naší ZŠ.
 
Nahoru