Pět otázek pro starostku České Lípy (7/2019)

Verze pro tisk |

Dnes hodně o odpadech, ale také o šanci lékařů získat dotaci na provoz ordinace.

Minule jsme končili informací o podpoře zdravotnických služeb. Ve vašem prohlášení zaznělo, že se jedná o mladé lékaře. Starší nemají šanci? Už jsou nějaké odezvy? Lékaři jiných oborů šanci na nějaké pobídky nemají?

Dotační program na podporu zdravotnických služeb není omezen věkově, ale účelem, na který lze peníze z tohoto fondu použít. Tím účelem je zřízení nové praxe nebo převzetí praxe po lékaři, který ji už provozovat nebude. Z toho vyplývá, že by dotační program mohli využít spíš mladší lékaři. Ale jak jsem napsala výše, věkově dotační program omezen určitě není. Dotační program je navíc zacílen především na ty lékařské obory, které na Českolipsku dlouhodobě chybí nebo jsou u nich dlouhé čekací lhůty. Cílem města je pomocí tohoto dotačního programu tyto lékaře do České Lípy přilákat. Proto budeme v rámci tohoto dotačního programu podporovat jen vybrané praxe. Přihlášky lze posílat od 3. do 18. dubna, tedy zatím nevíme, zda si někdo o peníze požádá.

Po svém návratu z dovolené jste se zúčastnila setkání s občany v Dobranově. Které téma mezi občany nejvíce rezonovalo?

Nejprve musím říci, že jsem opravdu ráda, že setkání v Dobranově proběhlo a že se jej účastnilo tolik lidí. Setkání bylo určeno nejen pro obyvatele Dobranova, ale také pro obyvatele Vlčího Dolu, Vítkova, Písečné a Heřmaniček. Je jasné, že lidé žijící v těchto malých vesničkách mají trošku jiné podmínky než my, kteří bydlíme přímo ve městě. Řešili jsme tak městskou autobusovou dopravu, autobusové zastávky, vodovod nebo provoz místního sálu. Děkuji všem za jejich podněty, které určitě prověříme. Pokud bude nějaký z podnětů řešitelný a budou na jeho řešení finance, nevidím důvod, proč bychom nepomohli.

Duben je tradičně ve znamení úklidu města. Na jedné straně jsou občané, které uklízí za ostatní, na druhé ti, co ještě nepochopili, že nábytek a koberce nemůžou pod rouškou tmy jen tak odložit ke kontejneru. Řeší městská policie tyto prohřešky. Existuje k tomuto problému nějaká statistika?

Problematika odpadu u kontejnerů nebo černých skládek není primárně záležitostí městské policie, jde spíš o to, jak se chceme k sobě navzájem chovat a jak se chceme chovat k prostředí, ve kterém žijeme. Město ve spolupráci s firmou Marius Pedersen nabízí občanům dotovaný svoz velkoobjemového odpadu, informuje občany o této možnosti, ale nemá už páku na to, aby zasáhlo každému do svědomí a naučilo jej nakládat s odpadem správně. Nicméně tento problém samozřejmě městští strážníci monitorují. Pokud objeví někde na sídlišti odpad složený u kontejnerů, vždy kontaktují odpadovou firmu a zajímají se o to, zda je objednán svoz nebo ne. Pozitivní je, že zhruba v polovině případů tento svoz objednaný je. Pokud ne, strážníci tuto situaci prověřují, ale jen málokdy objeví přímého viníka, kterého by mohli potrestat. V těchto situacích pak odvoz objednává město, protože nechceme, aby tento odpad někde dlouhodobě zůstával. Nicméně řešení této záležitosti je opravdu na dlouhou dobu, komplikované a bohužel jsou při něm často „biti“ ti poctiví.

Když už jsem nakousl ty odpady, tak jsem si vzpomněl, že ještě z dob, kdy občané za vyvážení kontejnerů platili, existovaly milionové dluhy jednotlivých neplatičů. Už jsou dávno odepsané nebo je město stále vymáhá?

Město ty dluhy, které stále lze vymáhat, vymáhá. Stav dlužné částky se neustále snižuje, pro ilustraci v k 31.12.2017 tyto dluhy činily 10,6 mil. Kč, na konci loňského roku to však bylo už jen 8,9 mil. Kč.

Prostor pro vaše téma:

Za Českou Lípu krásnější

Dnes navážu na Vaše dotazy týkající se úklidu a upozorním na tradiční dobrovolnickou úklidovou akci „Za Českou Lípu krásnější“, kterou město vyhlásilo i letos. V rámci akce město prosí občany o pomoc s úklidem nahromaděného odpadu po zimě na veřejně přístupných plochách ve městě a jeho okolí. Kdo bude mít zájem, může si na odboru životního prostředí vyzvednout pytle a rukavice, po skončení úklidu tamtéž nahlásí, kde nechal pytle s odpadem a město zajistí jejich odvoz. Děkuji všem, kterým není veřejný prostor lhostejný, a zapojili se či se zapojí do akce a pomůžou k tomu, aby byla „Česká Lípa krásnější“.

Nahoru