Pět otázek pro starostku České Lípy (6/2019)

Verze pro tisk |

Chystá se město hazard ve městě zakázat? Kolik město z hazardu má a na co se peníze používají? Budou se odvolávat další ředitelé příspěvkových organizací?

Zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku týkající se hazardu ve městě. Nemá v plánu jít současná koalice ještě dál a hazard z města dostat definitivně?

Cílem nové obecně závazné vyhlášky je hazard regulovat ještě přísněji, než tak činí zákon o hazardních hrách. Tento zákon navíc dává provozování heren jasná pravidla, která jsou měřitelná, umožňuje městu hazard monitorovat, kontrolovat a mít jasný přehled. Městští strážníci herny denně monitorují, naším cílem je udržet v okolí heren pořádek, i když to není úplně vždy snadné vzhledem ke skladbě lidí, kteří do heren chodí. Zákon městu umožňuje herny úplně zakázat, o tomto úplném zákazu však zatím neuvažujeme. Máme obavu, že při úplném zákazu by mohl hazard přejít do ilegality, město by na tuto oblast ztratilo vliv a možnosti kontroly a regulace. Navíc do městského rozpočtu nám jdou každý rok desítky milionů korun jako daň z hazardních her. A na to musíme myslet také, i když se to může zdát kruté a příliš pragmatické. Do budoucna spíš přemýšlíme o omezení provozní doby heren.

Kolik město v současnosti z hazardu má peněz? Jsou standardní položkou rozpočtu nebo jsou využívány účelově například na podporu mládeže či sportu?

V loňském roce byla v rozpočtu částka 35 milionů korun, v letošním roce počítáme se 33 miliony korun. Jak jsem psala výše, nejsou to zanedbatelné částky. Pokud by totiž město hazard zakázalo úplně, dostalo by sice nějaký příspěvek, ale zcela zanedbatelný. Tyto peníze jsou položkou příjmu všeobecné pokladní správy a nejsou již využívány účelně. Jsou zahrnuté do velkého balíku příjmů, ze kterého se platí, co je třeba. Což mohou být dotační programy, nebo i nejrůznější investice ve městě.

Město odvolalo ředitele některých příspěvkových organizací. Shodou okolností ty, kteří jsou členy opozičních stran. Počítá se výhledově i s odvoláváním jiných? Je politicky problém, že ve vedení těch dalších jsou i členové stran koaličních?

Dobře jste napsal „shodou okolností“, v této záležitosti totiž vůbec nehraje roli politika. I když chápu, že je možná těžké tomu uvěřit. Kultura a sport jsou pro nás velmi důležité, proto jsme kromě nového uvolněného radního chtěli dát těmto oblastem nový impuls i tím, že odvoláme stávající ředitele dvou největších příspěvkových organizací, které se těmito oblastmi ve městě zabývají. Uvidíme, zda tento krok přinese kýžený efekt, tedy nové nápady, nové akce, změny k lepšímu. Upřímně tomu věříme, ať už budou na místech sedět ředitelé noví, nebo stávající. Tyto kroky po nějaké době určitě vyhodnotíme a uvidíme, zda se rozhodneme odvolat i nějakého dalšího ředitele. Na závěr bych jen poznamenala, že ředitelé škol, které jsou také příspěvkovými organizacemi města, jsou odvoláváni pravidelně každých 6 let.

Asi ty předchozí otázky byly „politicky“ náročné. Tak jednu odlehčující. Viděl jsem, že jste zúčastnila výstavy hornin, nerostů a zkamenělin pořádané v budově gymnázia. Já si vždy musím dopředu udělat rozpočet. Jak jste na tom s utrácením byla vy? Nakoupila jste?

Musím říct, že mineralogická výstava mě nadchla, děkuji, že se na ni ptáte. Musím se ale přiznat, že jsem finanční přípravu těžce podcenila. Jen jsem vešla do první místnosti, hned jsem si vytipovala několik nádherných přívěsků s kameny…A nemohla jsem se rozhodnout, který se mi víc líbí, tedy jsem si koupila všechny. Tedy, já úplně ne, měla jsem naštěstí s sebou manžela ???? Příští rok se určitě vybavím lépe.

Prostor pro vaše téma:

Program na podporu zdravotnických služeb

Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme kromě jiných schválili také dotační program na podporu zdravotnických služeb. Cílem tohoto programu je přilákat do České Lípy mladé lékaře, kteří si zde otevřou novou praxi nebo převezmou praxi po lékaři, který odchází do důchodu. Na tyto účely jsme vyčlenili 3 miliony korun, maximální výše podpory je 500 tisíc korun. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat na území Města Česká Lípa zdravotní péči v oborech praktického lékařství pro děti nebo dospělé, stomatologie, oftalmologie, revmatologie. Tedy v oborech, které tady nejvíce chybí. Žádosti lze podávat od 3. do 18. dubna. Věříme, že naší nabídky lékaři využijí a nám se podaří zajistit kvalitní zdravotní péči pro naše občany.

Nahoru