Pět otázek pro starostku České Lípy (2/2020)

Verze pro tisk |

Bude někdy areál městského nádraží patřit městu? Kůrovec na Holém vrchu, náhradní výsadba. Přibydou nová parkovací místa?

Jeden ze čtenářů minule pod naším článkem zmiňoval, že město nedbá na náhradní výsadbu. Můžete čtenářům objasnit, jakou má město v tomto směru povinnost a jak ji plní?

Náhradní výsadba je městu nařízena na základě rozhodnutí státní správy. My, stejně jako kdokoli jiný, toto rozhodnutí musíme respektovat a respektujeme jej. Náhradní výsadbu se snažíme realizovat, pokud to jde, v místě, kde se stromy kácí. Ne vždy je to ale možné, protože mnohdy se stromy kácí právě kvůli jejich nevhodnému umístění. Co se týče počtu, vždy se snažíme, abychom nahradili kus za kus nebo alespoň vysadili stromy ve stejné hodnotě, jako jsou stromy skácené. Samozřejmě pak kontrolujeme také to, jak se stromy ujaly, jestli prospívají. A pokud ne, situaci řešíme s firmou, co stromy vysadila a necháváme vysazovat stromy nové. V loňském roce jsme například v rámci náhradní výsadby vysadili 140 kusů stromů. Kromě náhradní výsadby však samozřejmě město provádí i jiné úpravy zeleně, vysazuje nové záhony i stromy. 

Proběhl ples města. Město většinou výtěžek z plesu věnuje na charitu. Kde se ale výtěžek bere, když ples bývá většinou tak honosný, že z něj žádný čistý zisk být nemůže?

V rozpočtu města jsou vždy připravené peníze, které jsou určené na úhradu nákladů spojených s organizací velkých městských akcí, jako je právě ples, nebo Městské slavnosti a rozsvícení vánočního stromu. „Výtěžek“ z plesu je tedy celá částka, která se podaří vybrat na vstupném, protože náklady na organizaci akce se hradí z jiného „šuplíčku“ rozpočtu. Výtěžek činí většinou sumu cca 90 tisíc korun. Přesnou částku ale budeme vědět v únoru a samozřejmě i letos ji věnujeme na dobročinné účely.

Opět probíhají diskuse o bývalém městském nádraží. Blíží se okamžik, kdy objekt bude patřit městu? Na čem vše desetiletí drhne?

S Českými drahami stále o odkupu areálu jednáme. Právě nyní čekáme na zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu. A pokud se ptáte, na čem vše drhne, jedná se o prostý princip nabídky, která musí být pro město akceptovatelná. A k tomu zatím v minulosti nikdy nedošlo. Zároveň, podle našich informací, město v minulosti nevyvíjelo intenzivní aktivitu ve vyjednávání lepších podmínek, nedocházelo k užší komunikaci mezi městem a drahami. To se ale nyní daří a proto věřím, že nyní jsme na dobré cestě k takové dohodě, která bude přijatelná pro obě strany.

Parkování je problém (viz i můj nedělní deník). Chystá se nějaké další rozšiřování parkovacích míst napříč celou Lípou?

Parkování je bolavým místem nejen celé České Lípy, ale také jiných měst v republice. Navíc, řešení tohoto problému je drahé a na dlouhou dobu. Takže ačkoli bych moc ráda řekla, že za rok přibydou v České Lípě desítky nových parkovacích míst, nemohu to říci. Nová parkoviště se snažíme budovat průběžně. Nová parkovací místa vznikla ve všech lokalitách, které na sídlišti Špičák prošla revitalizací. Navíc chceme nechat zpracovat projekt regenerace také pro sídliště Lada a Sever, kde budou nové plochy pro parkování určitě řešeny také. V rozpočtu města na letošní rok máme připravené prostředky na zpracování studie na stavbu parkovacích domů, které by mohly situaci výrazně pomoci. Ale jak jsem řekla, nejsou to řešení ze dne na den, ale na delší dobu.

Prostor pro vaše téma:

Změny na Holém vrchu

Bohužel ani lesu na Holém vrchu se nevyhnul kůrovec, proto v průběhu února a března bude v tamním lese probíhat kácení napadených stromů. Prosím proto všechny, kteří by se případně v oblasti pohybovali, aby na sebe dávali pozor. Kromě toho ale budou v letošním roce Městské lesy Česká Lípa instalovat na Holém vrchu nové informační tabule a lavičky, zároveň budou upravovat stávající cestu až na vrchol. Práce by měly být hotové do konce roku a věřím, že zase pomůžou k zatraktivnění této krásné českolipské lokality.

Nahoru