Na projektu přestavby budovy bývalé Č. pojišťovny se již pracuje

Verze pro tisk |

V náročné přípravě přestavby budovy bývalé České pojišťovny v ulici U Synagogy v České Lípě na budovu městského úřadu se českolipská radnice opět posunula vpřed. Jeden z autorů původního projektu, Ing. arch. Jiří Kňákal, totiž začal zpracovávat projektovou dokumentaci na přestavbu celé budovy. Město s ním uzavřelo smlouvu, jejíž součástí bude i vyrovnání licenčních práv s dalšími dvěma původními autory. Projektová dokumentace by měla být hotová na konci května příštího roku, úředníci by se měli do nového pracoviště přestěhovat v polovině roku 2022.

Záměru modernizace budovy bývalé České pojišťovny dali českolipští zastupitelé zelenou na svém červnovém zasedání, na kterém se seznámili se závěry studie zpracovanou Ing. arch. Kňákalem. Obsahem studie byl především souhrn všech stavebních úprav, které bude nutné provést, aby se z objektu stala moderní budova úřadu 21. století. Objekt by navíc měl být šetrný k životnímu prostředí. 

„V nové budově úřadu počítáme kromě změny dispozice také s výměnou oken, dveří, střechy, zateplením fasády, výměnou zdroje vytápění, vybudováním nové vzduchotechniky, systému hospodaření s dešťovou vodou a také instalací fotovoltaických panelů. Na toto téma jsme již měli setkání s památkáři, na které jsme umístění této technologie konzultovali. Podařilo se nám s nimi domluvit na kompromisním řešení, takže panely budou moci na budově být a zároveň budou splňovat přísné podmínky platné pro městskou památkovou zónu,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová a dodala, že náklady na přestavbu jsou dle studie odhadnuté na 55 milionů korun bez DPH. „Jedná se o vysokou částku, nicméně pokud chceme z budovy mít opravdu reprezentativní úřadovnu, kde se budou občané i úředníci cítit komfortně, musíme do modernizace investovat. Navíc chceme podat žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí. Pokud dotaci získáme, suma vynaložených prostředků z městské kasy se sníží,“ doplnila starostka. 

Po modernizaci budou v budově fungovat pracoviště osobních dokladů, řidičských průkazů, registr vozidel, oddělení přestupků, odbor dopravy, odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, interní audit a živnostenský úřad. Pracovat zde bude 60 úředníků, v přízemí se počítá s vybudováním podatelny a informační služby. Do majetku město budovu získalo za 18 milionů korun v dubnu 2019.
 

Nahoru