Město podpoří MHF Lípa Musica částkou 800 tisíc korun

Verze pro tisk |

Mimořádné hudební zážitky, zajímavá koncertní místa, neopakovatelná atmosféra a tuzemské i světové hvězdy klasické hudby. To vše představuje Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, který letos čeká již 18. ročník. Tuto mimořádnou akci, která přesahuje hranice našeho města, kraje i státu, město podpoří i letos. Českolipští zastupitelé odsouhlasili na svém zasedání ve středu 27. března pořadateli festivalu dar z Fondu zastupitelstva města ve výši 800 tisíc korun.

„Lípa Musica byla vždy z rozpočtu města podporována, většinou mimořádně vysokou částkou. Tento výjimečný hudební projekt má dlouhou tradici a vysokou uměleckou úroveň, navíc žádný podobný festival tohoto formátu se v Libereckém kraji nepořádá. Je proto důležité, aby se takto významné akce podporovaly, aby se k nim město hlásilo a bralo je za své,“ uvedl českolipský uvolněný radní Michal Prokop a zároveň doplnil, že v loňském roce získala Lípa Musica z rozpočtu města dar ve výši 550 tis. korun.

„Jsem ráda, že jsme i v letošním roce podpořili Mezinárodní hudební festival Lípa Musica a věřím, že jej budeme podporovat i v příštích letech. Jedná se opravdu o mimořádnou akci, která šíří dobré jméno našeho města nejen mimo hranice kraje, ale v rámci celé republiky i za hranicemi,“ poznamenala starostka České Lípy Jitka Volfová. 

Letošní ročník Lípy Musicy odstartuje 17. září, připraveno je celkem 21 koncertů. Znovu se počítá se srpnovým prologem festivalu a epilogem v listopadu, zároveň bude pokračovat také spolupráce s českolipskou základní uměleckou školou. Pro Českou Lípu je připraveno celkem 7 koncertů, navíc od ledna do června probíhají v České Lípě koncerty v rámci obnoveného Klubu přátel hudby. 

Získané peníze od města využije pořadatel festivalu na úhradu honorářů, technické zajištění, propagaci nebo náklady na dopravu návštěvníků z České Lípy na koncerty do vzdálenějších míst. 

Kromě žádosti spolku ARBOR, který pořádá Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, se zastupitelé zabývali ještě třemi žádostmi o dotaci z fondu zastupitelstva města. Z těchto tří žádostí se zastupitelé rozhodli podpořit žádosti Golf clubu Česká Lípa a spolku Macha Lake, žádost pana Martina Franceho naopak nepodpořili. 

Golf club Česká Lípa, jehož aktivity se soustředí především na golfovém hřišti mezi Českou Lípou a Novým Borem, požádal zastupitele o podporu pro činnost spolku, v rámci kterého sportují děti a mládež do 19 let. Vzhledem k tomu, že v klubu sportuje i mnoho dětí z České Lípy a navíc se do činnosti klubu zapojily i tři českolipské základní školy v rámci projektu Se školou na golf, zastupitelé se rozhodli mladé golfisty podpořit. Z fondu zastupitelstva tedy pro golf ukrojili celkem 100 tis. Kč, cože je stejná částka jako v loňském roce.

Posledním podpořeným žadatelem byl spolek Macha Lake, který v polovině června pořádá ve Starých Splavech mezinárodní tenisový turnaj Macha Lake Open 2019. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní akci, která zviditelní celý okres včetně České Lípy, rozhodli se zastupitelé akci podpořit dotací taktéž ve výši 100 tis. Kč.
 

Nahoru