Město má projektanta, který navrhne nové sítě ve Staré Lípě

Verze pro tisk |

Pomyslné světlo na konci tunelu by mohli zanedlouho spatřit obyvatelé lokality rodinných domů ve Staré Lípě. Město Česká Lípa totiž vysoutěžilo projektanta, který zpracuje projekt na vybudování nového vodovodu a splaškové kanalizace v této části města. Radní zakázku vítěznému dodavateli přidělili na svém prosincovém jednání.

Obyvatelé lokality rodinných domů ve Staré Lípě kvůli špatné kvalitě tamních inženýrských sítí, především vodovodu a splaškové kanalizace, nemohou své domy zkolaudovat a řádně užívat. V roce 2019 město získalo do majetku pozemky pod příjezdovou cestou do této lokality, a to včetně uložených nefunkčních inženýrských sítí. Z provedeného průzkumu následně vyplynulo, že je nutné splaškovou kanalizaci a vodovodní řad odstranit a nahradit novými.

Předmětem veřejné zakázky tak je zpracování kompletní projektové dokumentace nových inženýrských sítí včetně návrhu likvidace stávajících, nevyhovujících sítí. Dále pak zajištění inženýrské činnosti, součinnost při výběru zhotovitele stavby a autorský dozor. Zakázku získal Ing. Ludvík Nesnídal za nabídkovou cenu 362 tis. Kč, což je cena výrazně nižší, než byl předpoklad.

„Situace obyvatel ve Staré Lípě je opravdu nešťastná. Dlouho však trvalo, než město získalo potřebné pozemky do majetku, navíc i veřejnou zakázku jsme museli soutěžit dvakrát. O to větší radost mám, že nyní se již podařilo zakázku vysoutěžit a začne se pracovat na projektu. I tak je před námi ještě dlouhá cesta, ale už jsme po ní vykročili. Věřím, že tato zpráva udělá tamním obyvatelům radost. Je to od nás takový malý dárek k Vánocům,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Město vypsalo výběrové řízení poprvé v létě letošního roku, původně zakázku soutěžilo společně se zpracováním dopravní studie řešení celého území, protože lokalita navazuje na velkou rozvojovou plochu a obě místa tak budou v budoucnu komunikačně propojena. Do tohoto výběrového řízení se však nikdo nepřihlásil, město jej tak muselo zrušit a vypsalo veřejnou zakázku znovu. Zakázka však nyní obsahuje pouze projekt inženýrských sítí, zpracování dopravní studie město řešit odděleně.
 

Nahoru