Město koupí budovu bývalé České pojišťovny, bude z ní úřad

Verze pro tisk |

Vyřídit si všechny doklady v jedné moderní, bezbariérové budově městského úřadu v centru města. Věc, která se ještě před nedávnem zdála neřešitelná, nabývá na realitě. Českolipští zastupitelé totiž na svém zasedání ve středu 27. března schválili výkup objektu bývalé České pojišťovny v ulici U Synagogy v centru města. Po opravách budovy se sem přesunou všechna přepážková pracoviště českolipského městského úřadu.

„Po prohlídce objektu jsme zjistili, že je možné do této budovy všechna přepážková pracoviště, tj. občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, registr vozidel, ale i pracoviště přestupků a živnostenských oprávnění, přesunout. Stav budovy odpovídá jejímu stáří i způsobu užívání. Bude samozřejmě nutné provést nějaké opravy, především pláště budovy, výměnu podlahových krytin, svítidel, zároveň bude nutné zmodernizovat veškerá technická zařízení. Pokud bychom však chtěli zrekonstruovat stávající budovy, ve kterých se přepážková pracoviště nacházejí nyní, nebo postavit pro potřeby úřadu budovu zcela novou, vyšlo by to město mnohem dráž než úpravy v budově bývalé České pojišťovny,“ uvedl českolipský místostarosta Martin Brož a doplnil, že příprava a provedení stavebních úprav zaberou městu určitě více než rok. 

Po dokončení úprav však občané získají moderní budovu úřadu, ve které si vše rychle vyřídí, navíc pohodlně zaparkují na přilehlém velkém parkovišti nebo vystoupí na autobusové zastávce, která je jen pár metrů od budovy. Po otevření tohoto nového pracoviště úřadu by pak městský úřad v České Lípě měl sídlit kromě nové budovy už jen na náměstí T.G.M., v Moskevské ulici a v Děčínské ulici za okresním soudem. „Samozřejmě bude nutné dobře si rozmyslet, jak naložíme s budovami, které město pro potřeby úřadu už využívat nebude. Nicméně na toto rozhodnutí máme dost času, protože vytvoření nového pracoviště úřadu chvíli potrvá,“ poznamenal Martin Brož. 

Znalecký posudek stanovil obvyklou cenu nemovitosti na 15.7 mil. Kč, město však budovu koupí za 18 mil. Kč. Důvodem je to, že nemovitost byla nabídnuta ke koupi ve veřejné soutěži, do které již byly podány nabídky. A aby město budovu získalo do svého majetku, muselo dát cenu vyšší. 

„Město by se vždy mělo chovat jako řádný hospodář a mělo by zpravidla kupovat majetek za cenu v čase a místě obvyklou. Nicméně právní předpisy městu umožňují získat majetek i za cenu vyšší, než je ve znaleckém posudku, pokud je tato cena relevantně zdůvodněna. Těchto důvodů máme hned několik. Prvním a nejdůležitějším je zcela určitě nutnost řešit zájem města poskytovat občanům moderní služby na jednom místě a neexistence žádné podobné budovy, která by tento zájem mohla splnit. V neposlední řadě touto koupí chráníme centrum města před jinými podnikatelskými subjekty, které by chtěly v budově zřídit třeba ubytovnu,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.
 

Nahoru