Město chce s občany jednat o rekonstrukci Vladimírské ulice

Verze pro tisk |

Změny, které se chystají ve Vladimírské ulici na největším českolipském sídlišti Špičák, probere vedení města s občany na veřejném projednání. To se uskuteční v úterý 16. dubna od 17:00 ve školní jídelně na ZŠ 28. října. Zváni jsou především obyvatelé zmíněné ulice a jejího nejbližšího okolí, rekonstrukce bude jediným tématem jednání.

Při rekonstrukci Vladimírské ulice, která je součástí celkové revitalizace sídliště, myslí město především na bezpečnost chodců a zajištění více míst k parkování. Po dokončení rekonstrukce by měly v ulici být nové chodníky, místa pro přecházení, nová parkovací místa i nově vysazené stromy a keře. Odhadované náklady na tuto akci činí 26,4 milionu korun. Se stavebními pracemi by se mělo začít v květnu, hotovo by mělo být maximálně do konce listopadu letošního roku.

„Považujeme za důležité se s obyvateli Vladimírské ulice sejít a plánované změny jim vysvětlit a detailně popsat. Zároveň jsme také vytipovali určitá místa v projektu, která budou moci obyvatelé ovlivnit. Chceme je také seznámit s harmonogramem prací, aby věděli, co je v nejbližších měsících čeká. Chápu, že po dobu stavby to bude pro obyvatele asi nepříjemné, ale je třeba vidět hlavně výsledek, se kterým budou, doufám, spokojeni,“ poznamenala starostka České Lípy Jitka Volfová.
 

alt
Nahoru