Lípa připravuje rekonstrukci lávky na Špičáku

Verze pro tisk |

Stovky lidí denně projde po lávce v ulici 28. října, která je důležitou spojnicí sídliště Špičák s centrem České Lípy. Tato důležitá dopravní tepna však není dlouhodobě v dobrém stavu, město proto chystá její celkovou rekonstrukci. V prosinci loňského roku tak českolipští radní schválili zadávací podmínky veřejné soutěže na projektanta.

Radnice nechala lávku alespoň provizorně opravit v loňském roce. Oprava asfaltového povrchu lávky za cca 400 tis. Kč měla za cíl prodloužit životnost stavby do té doby, než bude kompletně zrekonstruována.
„Rekonstrukce lávky bude časově i finančně velmi náročná, příprava samotného projektu si též žádá určitý čas. Proto jsme lávku alespoň částečně opravili již v loňském roce, aby ji mohli občané do doby rekonstrukce pohodlně a bezpečně využívat,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová a doplnila, že reálně by se mohlo se stavbou začít v roce 2023. „V letošním roce vybereme projektanta a budeme pracovat na projektu. Pak je nutné získat všechna potřebná povolení a vysoutěžit dodavatele stavby. Byla bych ráda, kdyby se podařilo začít dříve, ale vzhledem k náročnosti procesu, který nás čeká, to nikdy nelze říci přesně.“

Lávka by po dokončení rekonstrukce měla sloužit také pro cyklisty. Počítá se také s úpravou nevzhledného prostranství okolo zastávky MHD „Bardějovská“. Vybraný projektant by v rámci zakázky měl dále prověřit zřízení bezbariérového přístupu na lávku právě z této ulice.

Předmětem zakázky bude zpracování kompletní projektové dokumentace rekonstrukce lávky, inženýrská činnost, součinnost při výběru zhotovitele a autorský dozor při provádění stavby. Podobně jako u jiných významných zakázek bude hodnotícím kritériem nejen cena (60%), ale také kvalita realizačního týmu (40%).
 

Nahoru