Lípa chce pokračovat v integraci cizinců ve městě

Verze pro tisk |

Zlepšit soužití mezi cizinci a majoritní společností a odstranit komunikační bariéry mezi oběma skupinami obyvatel si klade za cíl projekt na integraci cizinců v České Lípě. Poprvé byl projekt realizován v loňském roce, letos v něm chce radnice pokračovat. Stejně jako v roce 2020 město žádá na projekt dotaci z Ministerstva vnitra ČR. Náklady na projekt činí 5,3 mil. Kč, od státu může město získat až 90% celkové částky, tj. 4,7 mil. Kč. Žádost o dotaci město podalo na začátku letošního roku.

V roce 2020 bylo do projektu zapojeno celkem 7 subjektů, a to ZŠ Špičák, ZŠ Slovanka, ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ Lada, MŠ Bří Čapků, MŠ Špičák a Českolipský klub 3. věku. Všechny subjekty chtějí v projektu pokračovat, nově se k nim letos připojí ZUŠ Česká Lípa, ZŠ Sever a MŠ Sever.

„Jedná se většinou o školy, které navštěvuje velké množství žáků s odlišným mateřským jazykem, než je čeština. V rámci výuky pak jazyková bariéra způsobuje obrovské problémy. Jsem ráda, že v projektu chtějí pokračovat všechny subjekty zapojené v loňském roce, protože v něm spatřují smysl a vidí první drobné pokroky. Pro výraznější zlepšení situace je však nutné, aby se s cizinci žijícími na území města pracovalo dlouhodobě, proto chceme v projektu pokračovat,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová a doplnila, že navzdory koronavirové krizi se podařilo v rámci loňského projektu realizovat téměř všechny naplánované aktivity.

I v letošním roce se chtějí zapojené subjekty soustředit především na výuku češtiny pro děti. Výuka by měla probíhat během vyučování, ale také formou přípravného kurzu před vstupem do 1. třídy nebo prostřednictvím intenzivních týdenních kurzů. Další důležitou aktivitou v rámci projektu bude vzdělávání pedagogů, kteří se budou učit, jak nejlépe vyučovat český jazyk pro cizince. Naplánované jsou také společné akce, jako jsou výlety po Českolipsku, sportovní den, akce pro žáky a jejich rodiče s představením místních zvyků, svátků nebo ochutnávkou jídel.

„Chceme, aby se cizinci žijící na území města cítili být součástí společnosti, aby vzájemné soužití probíhalo co nejvíce bezproblémově, aby se majoritní skupina obyvatel necítila ohrožena. Je proto důležité, aby se cizinci dokázali dorozumět česky, orientovali se v místních nařízeních, zvyklostech a způsobu života a respektovali je. Věřím, že pokud se budeme této věci věnovat dlouhodobě, jistě se nám to podaří,“ uzavřela starostka.
 

Nahoru