K. K. Brožová: Věříme, že výročí bude v České Lípě rezonovat

Verze pro tisk |

Město Česká Lípa neponechalo výročí sametové revoluce náhodě. Spojilo své síly s dalšími organizacemi a aktivními lidmi fungujícími ve městě a vytvořilo bohatý program, který se line napříč celým listopadem. „Musím říci, že si vážíme toho, že do toho s námi oslovené organizace šly. Je to pro nás signál, že mezi námi funguje vzájemná důvěra a chuť věci dělat společně. Sametová revoluce je krom jiného symbolem propojování, takže jsme rádi, že akci neorganizujeme sami,” řekla k akci tisková mluvčí města a koordinátorka akce Kristýna Kňákal Brožová, které jsme se zeptali na několik programových tipů a zajímavostí.

Hlavní program oslav vyvrcholí 17. listopadu na náměstí T. G. M. Můžete nám nastínit průběh odpoledne?
Akci na náměstí bude předcházet lampionový průvod, který povedou skauti od busty Milady Horákové na Smetanově nábřeží na samotné náměstí. Zde následně proběhne komponovaný program. Prostřednictvím četby z pamětí místního profesora Karáska, který jako student zažil přepadení gestapem na pražských kolejích v roce 1939, si nejprve připomeneme smutné výročí, které na toto datum taktéž připadá. Potom bude následovat pásmo textů a písní Karla Kryla v podání mladých ochotníků či živá prezentace několika studentských hudebníků a kapel. Celou akci pak zakončí tematická videoprojekce na radnici.

Jedním z bodů hlavního programu je přednáška Zdeňka Pokorného o Václavu Šimkovi. O koho se v druhém případě jedná?
Václav Šimek byl student českolipského gymnázia, který byl v 70. letech dvakrát vězněn za hanobení národa, a poté za nejasných okolností zemřel při směně v novoborské sklárně Crystalex. Oficiální verzí je, že spáchal sebevraždu, mnoho lidí, včetně jeho rodiny, však tento čin zpochybňuje. Na jeho případ chtěl v rámci 30. výročí sametové revoluce upozornit právě bývalý učitel gymnázia a bývalý starosta České Lípy Zdeněk Pokorný.

Nemohu se nezeptat na zpřístupněné sochy V. I. Lenina a Rudoarmějce. V jaké stavu jsou a proč nebyly rovnou vztyčeny?
Město se o obě sochy stará tak, aby byly stále v dobrém stavu. Socha Rudoarmějce stojí v mauzoleu na městském hřbitově, socha V. I. Lenina je dlouhodobě uschována v městském areálu v Poříční ulici. Při přípravách akce jsme chvíli přemýšleli, že bychom někam sochu Lenina postavili, ale bylo by to příliš komplikované a pro jeho rozměry i nákladné.

Na co vy sama se z programu těšíte?
Těším se na výstavu ve vlastivědném muzeu, kterou naplníme převážně pracemi žáků českolipských škol. V minulosti jsme podobný projekt už dělali a překvapilo mě, jak krásné věci při něm vznikly. Určitě nevynechám derniéru inscenace Maratův Sade Divadelního klubu Jirásek. To představení mám opravdu ráda, navíc je přesně o době před a po sametové revoluci. Titulní roli Marata přezkouší za loni zesnulého Františka Zborníka režisér Václav Klapka. Ke 30. výročí sametové revoluce natáčí režiséři Rudolf Živec a Luďek Svoboda pro město krátký dokument, který ukáže, jak probíhala revoluce přímo v našem městě. Film bude k vidění například v kině Crystal nebo na výstavě ve vlastivědném muzeu. Nejvíc ze všeho se však těším na atmosféru celého toho týdne. Věřím, že toto významné výročí bude v České Lípě rezonovat, program se bude líbit a vše společně oslavíme před českolipskou radnicí.

30. výročí sametové revoluce, hlavní program od 10. do 17. 11.


 

Nahoru

Komentáře

Re: K. K. Brožová: JOSEF KARÁSEK A MDS

JOSEF KARÁSEK A MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA
https://www.facebook.com/lidovy.obcasnik/

Mezinárodní den studentstva, vyhlášený v roce 1941 v Londýně, je jediným dnem mezinárodního významu, který má ryze český původ. Je připomínkou tragických události roku 1939, násilného uzavření českých vysokých škol v důsledku živelných studentských demonstrací v souvislosti s pohřbem medika Jana Opletala, který byl nacisty smrtelně zraněn při protiněmeckých demonstracích 28. října 1939 v Praze. V koncentračním táboře Sachsenhausen-Oranienburg bylo internováno 1200 vysokoškoláků, 9 vedoucích představitelů studentské organizace bylo popraveno. Novelou zákona o státních svátcích je MDS oprávněně přidán mezi státní svátky s pracovním klidem ve znění „17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva“.

K vysokoškolákům odvlečeným do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg (píše ve svých pamětech) patřil JOSEF KARÁSEK (1919 - 1995), vynikající pedagog českolipského gymnázia (od září 1946), vyučující češtinu, francouzštinu a latinu. Na studenty měl vysoké nároky, současně byl značně oblíbený a uznávaný. Náročný byl i sám k sobě, studentům a kolegům byl příkladem velkou skromností a pracovitostí. Například účastníci tehdejších chmelových brigád by určitě potvrdili, že profesor Karásek vždy byl mezi nejlepšími při česání chmele. Ke vzpomínce stého výročí jeho narozenin proto lehce úsměvně a s úctou mj. patří raritní snímek z chmelové brigády z archivu autora tohoto příspěvku.

Poznámky: Na čtvrté fotografii nad JK stojí jeho kolega Zdeněk Pokorný. Josef Karásek byl třídním humanitního „Áčka“, autor příspěvku byl přírodovědné „Béčko“, kde třídní byla mnohem mladší, ale lidsky a odborně skvělá Marie Andělová, mnohými tajně milovaná, a neustále (letos s životním jubileem) s mimořádným šarmem a obdivuhodně mladistvým elánem!

Nahoru

Re: K. K. Brožová: Věříme, že výročí bude v České Lípě ...

Nás učil francouzštinu na gymplu v Hlinsku v Čechách pan profesor Homoláč, student a Opletalův kamarád, který byl též do Sachsenhausenu-Oranienburgu odvlečen .Často si vzpomínám na jeho větu,kterou rád "skandoval" a o které nám říkal,abychom si ji zapamatovali. Zněla asi takto: Nic netrvá v světě věčně, jenom blbost všeobecně.
A taky je vhodné připomenout při tomto výročí, že v době těchto tragických událostí a zavření našich vysokých škol v r.1939 byl největším spojencem nacistického Německa dle paktu M-R Sovětský svaz...

Nahoru