Česká Lípa opět vyzývá - udělejme město krásnější

Verze pro tisk |

Jakmile slezou poslední zbytky sněhu a námrazy, ukáže se každoročně na českolipských ulicích krutá pravda – několikaměsíční nánosy odpadků, nedopalků, psích exkrementů a zbytků posypu, které je třeba uklidit. Kompletní uklízecí technika může vyjet až s prvním dubnovým dnem, proto Česká Lípa i v letošním roce prosí své obyvatele o pomoc. Již po dvaadvacáté proto českolipští radní odsouhlasili vyhlášení dobrovolné úklidové akce „Za Českou Lípu krásnější“.

Město tak nejen dá vzpomenout na Den Země, který je každoročně 22. dubna, již popáté se zapojí také do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která se koná v sobotu 6. dubna.

„S prosbou se obracíme na všechny českolipské občany, ale také školky, školy, firmy i neziskové organizace, aby městu pomohli co nejrychleji po zimě uklidit a aby Česká Lípa tedy rychleji byla opět čistá a krásnější. Některé skupiny nečekaly na výzvu města a do úklidu se zapojily už v březnu, jako například českolipští atleti nebo florbalisté. Jim patří náš dík, ale poděkování patří samozřejmě každému, kdo se do úklidové akce zapojí,“ uvedl českolipský místostarosta Jaroslav Turnhöfer.

Úklidová akce je vyhlášena na celý duben pro všechna veřejně přístupná místa v České Lípě a jejím okolí. Pokud se budou občané chtít do úklidové akce zapojit, mohou si na odboru životního prostředí, u paní Bc. Terezy Krausové (krausovat@mucl.cz nebo tel. 487 881 216) na českolipské radnici vyzvednout nezbytné pomůcky – pytle a rukavice. Po skončení úklidu pak jen stačí tamtéž nahlásit, kde pytle odpadem nechali a město zajistí jeho odvoz. Pokud by občané v průběhu úklidu odhalili místo s velkým množstvím velkoodpadu či černou skládku, stačí nahlásit na odboru správy majetku u pana Ing. Milana Blechy (blecha@mucl.cz nebo tel. 487 881 242). 

„Vedení města se do úklidu samozřejmě také zapojí. Letos se vydáme společně se žáky ze základní školy Lada uklidit zahradu patřící k Domu s pečovatelskou službou na Ladech, vrhneme se samozřejmě i na okolí sousedící s areálem domu,“ doplnil místostarosta.
 

Nahoru