Česká Lípa odložila platby nájemného o půl roku

Verze pro tisk |

Mimořádná opatření vlády v souvislosti se snahou zabránit šíření onemocnění COVID-19 citelně zasáhla drobné živnostníky nebo podnikatele v oborech jako je cestovní ruch, pohostinství, dále obchody s obuví, textilem nebo knihami. Mnozí z těchto podnikatelů mají své provozovny v nemovitostech nebo na pozemcích města a kvůli poklesu tržeb mohou mít problémy nájemné hradit. Od poloviny března, kdy začala přísná vládní opatření platit, eviduje město Česká Lípa do této chvíle zhruba třicet žádostí o prominutí nebo odložení nájemného. Českolipští radní tak na svém zasedání 7. dubna rozhodli o odložení plateb nájemného v nebytových prostorách a pozemcích města, a to po dobu šesti měsíců se splatností do dvou let bez sankcí z prodlení.

Toto opatření se týká všech, kteří doručili či ještě doručí na městský úřad, odbor správy majetku, písemnou žádost o odložení, snížení či prominutí nájemného v souvislosti s mimořádnými nařízeními vlády a tím způsobeným poklesem tržeb. Odložení nájemného se nevztahuje na zálohy na energie, které jsou nájemci stále povinni platit.

„Někteří podnikatelé se kvůli mimořádným opatřením dostali do opravdu tíživé situace. Ačkoli se ztráty nevyhnou ani městskému rozpočtu, chceme těmto lidem pomoci. Proto jsme nyní rozhodli o odložení nájemného. Jakmile tato mimořádná situace pomine, budeme každou žádost posuzovat individuálně. Zda žádostem vyhovíme úplně nebo jen částečně nyní nelze předjímat. Posuzovat budeme především to, o jak velkou část příjmu žadatelé kvůli vládním nařízením přišli. Důležité je, abychom opravdu pomohli především těm, kteří kvůli vládním nařízením přišli o kompletní příjem,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Rozhodnutí rady se zatím netýká nájmů v městských bytech, ale pouze nebytových prostor a pozemků. „Občané se na nás obracejí i s dotazy na snížení nebo odložení nájemného v městských bytech. Stejně jako u nebytových prostor je nutné, aby si lidé podali písemnou žádost, každou z nich budeme taktéž posuzovat individuálně,“ doplnil českolipský místostarosta Martin Brož.

Nahoru