Česká Lípa bude rekonstruovat ulici Pod Špičákem

Verze pro tisk |

Město Česká Lípa již brzy zahájí rekonstrukci komunikace v ulici Pod Špičákem. Součástí rekonstrukce bude nejen celková oprava vozovky a chodníku, ale i parkovací pruh pro osobní automobily a nové veřejné osvětlení. V rámci rekonstrukce je nutné vybudovat i veřejné části přípojek splaškové kanalizace k rodinným domům. Stavební práce by se měly rozjet v průběhu letošního dubna, hotové by měly být v říjnu.

Náklady na rekonstrukci se vyšplhají na 23,7 milionu korun, město však podalo žádost o dotaci do Programu obnovy místních komunikací Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ze kterého by mohlo získat až 6 milionů. Stavební práce bude mít na starosti sdružení firem SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa a Silnice Žáček, s.r.o. Česká Lípa. Rekonstruované území zahrnuje ulici Pod Špičákem od křižovatky s Libereckou ulicí až po poslední rodinný dům, kratičký úsek samotné Liberecké ulice směrem na Starou Lípu, část ulice U Nemocnice až po křižovatku s Dlouhou ulicí a také účelovou komunikaci k zadnímu vjezdu do areálu českolipské nemocnice. 

„Dlouhodobě připravovaná rekonstrukce ulice Pod Špičákem je nutná především z důvodu havarijního stavu vozovek a chodníků. Ten se projevoval množstvím propadů způsobených jednak sedáním zásypů výkopů po výstavbě inženýrských sítí, ale také nedostatečnými konstrukčními vrstvami vozovky. Z tohoto důvodu je nutná celková rekonstrukce komunikace, což znamená rekonstrukci jejích kompletních konstrukčních vrstev. Při rekonstrukci komunikace je také nutné uvést komunikaci do stavu, ve kterém bude odpovídat současně platné legislativě. Proto dojde k zjednosměrnění této komunikace, která vede v příliš úzkém uličním prostoru, jehož šířka nedosahuje ani 8 m,“ uvedl českolipský místostarosta Martin Brož. 

A právě plánované zjednosměrnění ulice Pod Špičákem bylo jedním z témat schůzky starostky města se zástupci českolipské nemocnice a Policie ČR. V areálu nemocnice totiž došlo k přemístění základny Zdravotnické záchranné služby k zadnímu výjezdu z nemocnice ústící právě do ulice Pod Špičákem. Sanitní vozy záchranné služby tedy v současné době využívají pro rychlý výjezd tuto ulici a při jejím zjednosměrnění se jejich výjezd zkomplikuje. 

„Na této schůzce jsme nalezli se všemi zúčastněnými stranami řešení. Pokud záchranářské vozy vyjíždějí k případu a mají tudíž zapnuté ,modré majáky´, umožní jim tato skutečnost i průjezd jednosměrkou v protisměru. Pro tento případ ještě vyznačíme v ulici výhybnu, kde se sanitka bezpečně vyhne projíždějícímu autu,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.
 

Nahoru