Žabí noc

Verze pro tisk |

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) zve v pátek 15. 5. 2015 na zajímavý přírodovědný program o obojživelnících Libereckého kraje.

V úvodní části se návštěvníci seznámí s ocasatými (čolci) i bezocasými (žáby) obojživelníky pomocí prezentace doplněné množstvím fotografií a živými exempláři. Následovat bude poslech a pokus o určování žab dle hlasového projevu. To vše pod vedením odborného lektora zoologa Ing. Vitáčka.

POZOR, ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!
Setkání ve 20.30 na místě realizace – výzkumná plocha pro obojživelníky Obecní les, v blízkosti podniku Grammer Automotive CZ s. r. o. Nevelká vodní plocha ukrytá v řídkém lese po pravé straně, v blízkosti komunikace vedoucí od průmyslové zóny v Dubici směrem na obec Sosnovou. Místo bude viditelně označeno.
Na místo realizace programu je možné se dopravit místní hromadnou autobusovou dopravou - číslo spoje 207, zastávka Sběrný dvůr nebo číslo 218, 232, 234 a 235 , zastávka Obecní les. Možnost parkování na příjezdové cestě nebo na protější straně silnice směrem k průmyslové zóně v Dubici.

Baterky, teplé oblečení a vhodnou obuv s sebou. Program je zdarma.

Bližší informace u koordinátorky Ekoporadny Orsej Ing. Kaiserové (kaiserova@muzeumcl.cz, 774 825 089).  

alt
Nahoru