Okrouhlá zvyšuje svou atraktivitu

Verze pro tisk |

Jedete-li po silničním obchvatu Nového Boru, zřejmě ani nezaznamenáte, že v těsné blízkosti tohoto města leží Okrouhlá. Obec s pěti sty obyvateli se v posledních letech právě kvůli své poloze stává populární, především pro mladé rodiny s dětmi. S nárůstem počtu obyvatel však vyvstává problém s tím, jak je zabavit.

V Okrouhlé rovněž působí několik zájmových sdružení jako včelaři, oddíl Minikárklubu, Tělovýchovná jednota Orel či o. p. s. Slunečnice. Ti všichni se chtějí setkávat v důstojném prostředí. Radnice se proto odhodlala k vybudování volnočasového centra v budově obecního úřadu, přičemž zažádala o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Tento projekt byl vybrán v rámci ROP SV a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Starosta Jiří Vosecký si od projektu slibuje stabilní zvyšování počtu obyvatel. "Díky možnosti aktivně trávit volný čas se atraktivita obce ještě zvýší," pochvaluje si vrcholný představitel Okrouhlé. 

Volnočasové centrum bylo vybudováno v suterénu, v přízemí a v prvním patře obecního úřadu, v nevyužitých a v technicky nevyhovujících prostorech.

Okrouhlá je aktivní i v oblasti rozvoje cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce (jejím partnerským městem je Reichenbach v Sasku), environmentální výchovy a v popularizaci využívání alternativních zdrojů energií. Proto se zástupci obce rozhodli vytvořit v novém centru místní informační kancelář, která bude zájemcům předávat zkušenosti z četných realizovaných projektů. Mělo by se jednat o základ pro připravované Centrum ekologického vzdělávání.

Samozřejmostí jsou nyní klubovny, kanceláře a setkávací místnosti včetně příslušného sociálního, hygienického a skladového zázemí. Třešničkou na dortu je venkovní zpevněný prostor. Zkrátka nepřišla ani místní veřejná knihovna, kterou obec provozuje. Bohužel řadu let strádala díky nedostatku skladovacích prostor i prostoru, v němž by mohla pořádat jiné aktivity než ty, které souvisejí s půjčováním knih. Toto by se nyní mělo změnit.

"Naši aktivity chápu i jako snahu předcházet kriminalitě dětí a mládeže. Kdo bude chtít, bude mít dostatek možností, jak trávit volný čas,“ uzavírá Jiří Vosecký.

Nahoru