Česko-norsko-slovenská konference

Archiv
Verze pro tisk |

Norskou stranu budou na konferenci reprezentovat vedle představitelů města Molde a kraje More og Romsdal odborníci zabývající se v zemi fjordů cestovním ruchem či odpadovým hospodářstvím. Slovenskou delegaci tvoří především vedení města Bardějov v čele s primátorem. “Za českou stranu se jednání zúčastní nejenom představitelé našeho města ale pozvání dostali také senátor a poslanci Parlamentu ČR mající na Českolipsku své kanceláře, zástupci euroregionu Nisa, Libereckého kraje, okresního úřadu, starostové okolních obcí a podnikatelé, jejichž aktivity jsou rovněž svázány ať už s odpady nebo cestováním,” upřesňuje euromanažerka města Česká Lípa ing. Marie Vondrová


Cílem konference je výměna zkušeností, a tak Českolipané obeznámí své zahraniční hosty s tím, jak u nás nakládáme s odpadem. Jak skládkujeme, separujeme, recyklujeme – zkrátka likvidujeme. Na programu je proto kromě odborných přednášek např. návštěva firmy Rethman Jeřala Recycling zajišťující tyto služby na základě obstaravatelské smlouvy s městem, skládky Kozly, kde se chystá rozsáhlá rekultivace za cca 51 mil. Kč, a budoucího separačního střediska, o jehož zřízení se uvažuje v jednom z objektů místní teplárny. Po dohodě s Technickými službami města Mimoň se plánuje také exkurze na jejich skládku komunálního odpadu ve Svébořicích, kde končí i část českolipského odpadu.

“V oblasti cestovního ruchu chceme jak norské tak slovenské straně nabídnout společné programy a projekty, na kterých bychom mohli v budoucnu spolupracovat. Tomu by proto mělo předcházet ustavení pracovních skupin, které by se podílely na společných výstavách, seminářích a na vytváření mezinárodních projektů v oblasti turizmu, cykloturistiky, hotelnictví atp.,” vypočítává zastupitel Jan Stejskal. Do této jednací sekce byli rovněž přizváni zástupci euroregionu Nisa a Libereckého kraje, neboť jedním z témat bude program cestovního ruchu připravovaný libereckou krajskou samosprávou. Dalším bodem programu se stane např. i mezinárodní cyklostezka, na kterou by v budoucnu měla navázat cyklostezka Varhany, vedoucí po tělese rušené železniční tratě Česká Lípa – Kamenický Šenov.

“Do programu konference jsme v neposlední řadě zařadili také účast na slavnostní bohoslužbě v Jablonném v Podještědí u příležitosti 750. výročí úmrtí Zdislavy z Lemberka, prohlídku zámku Lemberk či návštěvu sklárny. S představiteli našich družebních měst Molde a Bardějov pak plánujeme seminář zabývající se tvorbou obecních rozpočtů,” dodává závěrem ing. Vondrová.

Nahoru