Služebna městské policie se bude stěhovat

Verze pro tisk |

Rada města Česká Lípa odsouhlasila přemístění úřadovny Městské policie Česká Lípa a odboru dopravy MěÚ (úsek řidičských oprávnění a úsek přestupků) do jednoho z objektů Richterova dvora v ulici U Vodního hradu (bývalé sídlo okresní pobočky VZP).

„Městská policie je v České Lípě od roku 1991. Od skromných začátků, kdy útvar vznikl s 12 strážníky, se postupně vyvíjel v profesionální útvar, který v dnešní době čítá 43 zaměstnanců. Po dobu 18 let se zkvalitňovalo personální obsazení Městské policie Česká Lípa, kdy si všichni strážníci doplnili středoškolské vzdělání a čtyři strážníci vzdělání vysokoškolské,“ uvedl ředitel Městské policie Česká Lípa Ing. Lubomír Mery a dodal, že na vysokou úroveň se dostalo rovněž technické zabezpečení, ať už vozového parku či počítačové sítě, ale zejména kamerového systému.

Po celou dobu se však výrazně nezměnilo vlastní zázemí městské policie a personální rozrůstání včetně rozšiřování kamerového systému bylo řešeno provizorně. Takto byly zřízeny prostory a šatny pro hlídkové oddělení a ostatní strážníky na Škroupově náměstí a materiálový sklad se služebními prostory v ulici Žižkova. Na úkor kamerového systému v hlavní budově městské policie došlo k soustředění několika pracovníků do společných prostor, kde není zajištěno dostatečné prostředí pro jejich samostatnou práci.

„Přestěhovat celou městskou policii do objektu města U Vodního hradu čp. 2974, který v letošním roce uvolní VZP, se jeví jako ideální řešení, neboť stísněný objekt jejího sídla na Škroupově náměstí je již delší dobu nevyhovuje potřebám MP.  Naopak tento objekt je zcela vyhovující bez velkých úprav pro celou městskou policii a je možné sem přesunout i úsek řidičských oprávnění a úsek přestupků z odboru dopravy,“ zdůraznila starostka města Hana Moudrá. Díky tomu dojde i ke zjednodušení úzké spolupráce mezi městskou policií a úsekem pro přestupky odboru dopravy. „Zjednoduší se realizace § 122, odst. 5) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde je taxativně stanoveno, že městská policie musí mít zajištěn přímý přístup do centrálního registru řidičů,“ vysvětluje ředitel MP L. Mery.  Podle něj nový objekt splňuje podmínky k soustředění všech pracovišť městské policie do jednoho místa, což značně usnadní řídící a kontrolní činnost. Pozitivně hodnotí i jeho umístění v centru města.

Přestěhování  MP k vodnímu hradu by mělo proběhnout do konce letošního roku.


 

Nahoru