Autor - redakce

Českolipská sdružení píší Ambrozkovi kvůli úředníkovi

12.3.2003 06:32 |

Bezprecedentní krok podnikly občanské iniciativy, místní organizace a občané z Českolipska (Hnutí DUHA Česká Lípa, Sdružení na záchranu kopce Tlustec, Zákupská iniciativa, Sdružení EKOKRAJINA NATURA, Zdeněk Šáfr a PhDr. Miroslav Hudec): obracejí se na ministra životního prostředí se žádostí o intervenci proti jmenování dlouholetého okresního úředníka na post na libereckém krajském úřadě.

Jednání nad uzavřením základní školy Dlouhá budou pokračovat ještě půl roku

22.1.2003 07:06 |

K problematice rušení základní školy na Špičáku zveřejňujeme tiskovou zprávu města s vyjádřením místostarostky Hany Moudré k pátečnímu jednání s ředitelkou ZŠ v Dlouhé, pro kterou zastupitelstvo města neschválilo pro letošní zápisy spádovou oblast.

Zadluženost příspěvkových organizací Libereckého kraje v oblasti zdravotnictví

11.12.2002 13:10 |

Dne 6. prosince se v Poslanecké sněmovně jednalo o celkovém zadlužení zdravotnických zařízení, která od nového roku přejdou pod správu krajů České republiky.

Předsedou Euroregionu NISA byl zvolen starosta České Lípy

26.11.2002 02:17 |

Vzhledem k uplynulým komunálním volbám, které přinesly změny na postech starostů a místostarostů obcí zasedajících v radě Euroregionu NISA, proběhla dnes dopoledne volba nového předsedy Euroregionu.

Ukliďme Jizerky - podzim 2002

15.10.2002 01:30 |

Už pátým rokem vyhlašuje Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. akci, při které se několik stovek dobrovolníků vydává uklízet podél hlavních turistických tras v Jizerských horách. Výsledky úklidových výletů, pořádaných od roku 1998 vždy v květnu a v říjnu, nepředstavují jen tuny odpadků odstraněných z hor nebo zmapované a zlikvidované černé skládky.

ADRA ČR hledá koordinátory prací při obnově postižených oblastí

3.9.2002 14:03 |

Vzhledem ke značným škodám na majetku, bude obnova vyžadovat delší časové
období 2 - 3 let. ADRA ČR se kromě rychlé bezprostřední pomoci zaměřuje i na
následnou obnovu postižených oblastí při obnově jejich infrastruktury.

Starosta podal trestní oznámení na neznámého provokatéra

2.8.2002 12:32 |

Starosta města Česká Lípa Petr Skokan podal v souvislosti se šířením letáku „Sudety byly a opět budou německé“ trestní oznámení.

Cykloturistické mapy Libereckého kraje

30.7.2002 23:30 |

Oblast cestovního ruchu je jednou z priorit v rámci rozvoje České republiky. V současné době je v popředí zájmu jak zahraničních návštěvníků, tak i domácích obyvatel a turistů cykloturistika. V Libereckém kraji ale chybí cyklomapy jednotlivých turistických regionů, které by tvořily ucelenou nabídku stávajících značených cykloturistických tras, cyklostezek.

Červencový ambulantní svoz nebezpečných odpadů

11.7.2002 03:45 |

Svoz nebezpečného odpadu je na katastru města Česká Lípa organizován třikrát ročně a pokaždé na něj navazuje i rozmístění velkokapacitních kontejnerů. Odpad přebírají bezplatně od občanů města Česká Lípa pracovníci firmy Rethmann – Jeřala Recycling spol. s r.o. a tato služba je hrazena z rozpočtu města.

Systém jakosti na MěÚ Česká Lípa

1.7.2002 08:23 |

Město Česká Lípa by se mělo stát první obcí v ČR, jejíž úřad obdrží od CSQ, certifikačního orgánu České společnosti pro jakost, certifikát systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001/2000. Vyplynulo to ze včerejšího verdiktu externích auditorů provádějící na úřadě závěrečný – certifikační audit, jemuž na jaře předcházel audit interní