Autor - Kateřina Amrichová

Českolipská nemocnice nevzdává boj s nákazou

1.4.2020 16:51 | Česká Lípa

V neděli 29. března ráno začala v českolipské nemocnici fungovat tzv. „polní nemocnice.“

TRIÁŽ NsP ČL

19.3.2020 09:02 | Česká Lípa

Dne 19.března v 6.00 hodin začíná zkušební režim nového vstupu do nemocnice.

Gynekologicko-porodnické oddělení v novém kabátě

17.4.2019 09:02 | Česká Lípa

Zcela novou podobu získalo v českolipské nemocnici Gynekologicko-porodnické oddělení. „Samotnou podstatou celé rekonstrukce bylo vybudování nového moderního zdravotnického zařízení pro maminky i ženy z celého regionu. A to se nám, i za finančního přispění od našich partnerů, věřím povedlo,“ vyzdvihl investiční akci generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek.

Další nové polohovatelné pomůcky v českolipské nemocnici

30.1.2019 09:07 | Česká Lípa

Téměř 170 nových polohovatelných pomůcek pomůže s péčí o pacienty napříč celou Nemocnicí s poliklinikou v České Lípě. Moderní pomůcky, se kterými nově pracují zdravotníci z celé českolipské nemocnice, obsahují jak pomůcky vhodné pro polohování, tak také antidekubitní pomůcky nebo fixační prostředky.

Obnova operačních sálů českolipské nemocnice

28.1.2019 21:55 | Česká Lípa

Po letních úpravách na centrálních operačních sálech, kdy došlo k opravě vzduchotechniky a proběhla instalace nových klimatizačních jednotek, zde byl završen plánovaný projekt Integrovaného operačního programu. „Jednalo se prakticky o komplexní obnovu našich operačních sálů,“ upřesnil generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek.

Nové Hemodialyzační středisko nabízí špičkové technologie

10.12.2018 13:31 | Česká Lípa

Nové pracoviště Hemodialyzačního střediska, které českolipská nemocnice představila veřejnosti teprve před dvěma týdny, nabízí pacientům nejmodernější léčbu, komfortní prostředí
i špičkové zázemí pro zdravotníky. Středisko vzniklo v budově dětského pavilonu. „Zadní trakt přízemí byl prakticky zcela přebudován tak, aby odpovídal potřebám moderního hemodialyzačního střediska,“ vysvětlil již dříve generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek.

Lípa má nové Hemodialyzační středisko

22.11.2018 14:07 | Česká Lípa

Českolipská nemocnice završila realizaci nového Hemodialyzačního střediska. Pacientům, kterým středisko poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu onemocnění ledvin, slouží zcela nové oddělení, nové interiérové prostory, přístrojové vybavení i zázemí samotného provozu.

Nové kompenzační pomůcky

22.6.2018 06:53 | Česká Lípa

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa byla úspěšná při získání dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR, z dotačního programu Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Díky dotaci ve výši 300 000,- Kč se v těchto dnech v nemocnici umisťuje téměř 60 nových kompenzačních pomůcek pro pacienty, které výrazným způsobem vylepší komfort pacientů s handicapem.

Nové pokoje na novorozeneckém oddělení

4.6.2018 05:51 | Česká Lípa

Maminky a jejich miminka, které zůstávají v nemocnici po narození delší dobu, budou v českolipské nemocnici v novém prostředí. Pokoje na Novorozeneckém oddělení prošly zásadní nezbytnou rekonstrukcí. Kromě jejich stavebních úprav a nového sociálního zázemí mají všechny pokoje také nové vybavení.

Nemocnice spolupracuje s praktickými lékaři - zavádí eZprávu

25.5.2018 05:13 | Česká Lípa

Nastolený dialog mezi českolipskou nemocnicí a praktickými lékaři má další posun. Nemocnice zavedla program pro elektronickou komunikaci mezi zdravotnickými pracovišti, tzv. eZprávu. Ten výrazným způsobem napomáhá k rychlejšímu předávání informací o pacientech zejména směrem k praktickým lékařům.