Autor - Kateřina Rosáková

Již 100 let připraveni 3-poslední slib světlušek a skautská mše

18.3.2021 10:30 | Česká Lípa

Nadešel třetí měsíc roku 2021 a já vás již potřetí srdečně zvu zavzpomínat na vznik, vzestupy, pády a strasti Junáka – svazu skautů a skautek, střediska Řetěz v České Lípě i skautské organizace obecně.

Již 100 let připraveni 2 - čemu museli skauti čelit během války?

16.2.2021 17:07 | Česká Lípa

V minulém článku jste se dočetli o založení Junáka – svazu skautů a skautek, střediska Řetěz a vzniku 1. oddílu junáků zde v České Lípě roku 1921. Ale jak to vše bylo dál? Čemu všemu ještě museli naši stateční předchůdci čelit?

Již 100 let připraveni! - českolipští skauti slaví velké výročí

31.1.2021 21:21 | Česká Lípa

Píše se rok 1921 a bratr Eman Seidl dává první popud k založení Junáka v České Lípě. Tento rok se také jeho myšlenka uskuteční. Zakladateli jsou tedy Eman Seidl, bratři Alois Fridrich starší a mladší, Horák starší a mladší a později další řada bratrů a sester.